Lidl Slovenija, preprosto več za vas
Osnovna vsebina

Lidl - Družini prijazno podjetje

Lidl - Družini prijazno podjetje

V letu 2014 smo prejeli osnovni certifikat Družini prijazno podjetje, ki ga podeljuje Ekvilib Inštitut skupaj z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropskim socialnim skladom.

Pridobitev tega certifikata predstavlja zavezo našega podjetja k boljšemu upravljanju človeških virov. Cilj je izboljšanje upravljanja delovnih procesov ter kakovosti delovnega okolja za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.

V podjetju smo določili program aktivnosti, ki bodo povečale zadovoljstvo zaposlenih na tem področju. Pri pripravi ukrepov smo izhajali iz predlogov naših zaposlenih.
 
V okviru projekta Družini prijazno podjetje smo začrtali številne ukrepe, ki bodo vsem našim sodelavkam in sodelavcem omogočili lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. V naslednjih treh letih bomo uvedli ukrepe:

-    Ustanovitev tima, ki bo skrbel za širjenje ideje družini prijaznega podjetja: predlaganje izboljšav za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, sodelovanje pri prenosu informacij, spodbujanje dvosmerne komunikacije, zbiranje povratnih pobud itd.

-    Komunikacija z zaposlenimi glede usklajevanja poklicnega in družinskega življenja, podprta z različnimi komunikacijskimi projekti.

-    Z zunanjo komunikacijo sporočamo javnosti in poslovnim partnerjem, da smo družini prijazno podjetje.

-    V primeru daljše odsotnosti posredujemo odsotnim sodelavcem interni časopis, kar omogoča ohranjanje stika s podjetjem in seznanjanje s spremembami in drugimi pomembnimi informacijami.

-    Vpeljali bomo premični delovni čas, ki bo zaposlenim v upravnem delu podjetja omogočal, da bodo znotraj variabilnega dela delovnega časa sami izbirali čas prihoda in odhoda z dela.

-    Otroški časovni bonus oz. plačana odsotnost za zaposlene z otroki, ki tako lahko svojega prvošolčka na prvi šolski dan pospremijo v šolo.

-    Dovoljena odsotnost zaradi izrednih družinskih razlogov bo omogočala, da lahko zaposleni poleg določil v kolektivni pogodbi, v obdobju treh let izkoristijo dodatnih pet dni neplačanega dopusta v primeru izredne situacije.

-    Spodbujamo medsebojno druženje zaposlenih in v ta namen neformalnega druženja bomo vsaj enkrat na leto organizirali ustrezen rekreativni dogodek.

-    Delovnim srečanjem zaposlenih, ki že redno potekajo v našem podjetju, bomo kot redno točko dodali vsebine projekta Družini prijazno podjetje.

-    Z mentorskim spremljanjem bomo sodelavcem, ki se vračajo po daljši odsotnosti omogočili lažjo ponovno vključevanje v delovno okolje po daljši odsotnosti.

-    Organizirali bomo izobraževanja vodij na področju usklajevanja dela in družine, ki se ga bodo udeležili vsi sodelavci, ki nastopajo v vlogi vodij.

-    Tematiko usklajevanja poklicnega in družinskega življenja bomo vključili v letne ocenjevalne razgovore.

-    Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine, s čimer bomo zbirali povratne informacije glede zadovoljstva sodelavcev z ukrepi projekta Družini prijazno podjetje.

-    Z družinskim dnevom za zaposlene in njihove družinske člane, ki bo organiziran enkrat letno, želimo naše najbližje seznaniti z našim delom in delovnim okoljem.

-    Obdarujemo novorojence, saj vsak novopečeni starš prejeme lično in ljubko presenečenje za svoj naraščaj.

-    Novoletno obdarovanje otrok.

-    S počitniškimi ponudbami za šoloobvezne otroke vsako leto spodbujamo in organiziramo zdravo preživljanje počitniškega časa otrok naših zaposlenih.