Lidl Slovenija, preprosto več za vas
Osnovna vsebina

Lidl Slovenija prejel nagrado za družbeno odgovornost Horus 2014

Lidl Slovenija prejel nagrado za družbeno odgovornost Horus 2014

Nagrada, ki sta jo v letu 2014 že šestič podelila Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO) in Slovensko društvo za odnose z javnostmi (PRSS), je priznanje podjetjem, zavodom in posameznikom, ki se v svojem delovanju zavedajo pomena družbene odgovornosti in ga vključujejo v vse ravni poslovanja. Nagrajence izbira posebna komisija, izbrana iz številnih strokovnjakov s področja družbene odgovornosti, razvoja socialnega podjetništva ter komunikacije. V letu 2014 je v kategoriji velikih podjetij nagrado prejel tudi Lidl Slovenija.

Komisija je izbiro našega podjetja za nagrado Horus utemeljila: Nagrado podeljujemo, saj ima vaše podjetje dobro organiziran pristop k družbeni odgovornosti in podporo vodstva. Izkazano je veliko razumevanje pomena družbene odgovornosti, predvsem na področju dobrodelnih akcij in ustvarjanja delavcem prijaznega delovnega okolja. V vaše poslovanje je vključenih več dimenzij družbene odgovornosti, na različnih nivojih, tako horizontalno kot vertikalno. Kljub temu, da ste tuj koncern, izvajate lastne, Sloveniji prilagojene programe in aktivnosti na področju družbene odgovornosti. Med njimi izstopa trajnostna pobuda, ki ste jo poimenovali »Ustvarimo boljši svet«.

Nagrada Horus je potrditev, da smo s svojim delom na dobri poti in obenem zaveza, da se bomo še intenzivneje trudili razvijati našo družbeno odgovornost in postajati še bolj zeleno, zdravo in odgovorno podjetje.