Lidl Slovenija, preprosto več za vas
Osnovna vsebina

Temeljna načela podjetja

Načela podjetja

 

Kot veliko mednarodno podjetje se zavedamo naše prisotnosti v družbi. Spoštujemo kulturno raznolikost in upoštevamo različnost vrednot in tradicij. Našo dejavnost zaznamujejo naša temeljna in vedenjska načela.

 • Zadovoljstvo kupcev usmerja naše poslovanje.
 • Najboljše razmerje med ceno in vrednostjo določa naš tržni položaj.
 • Nadaljnjo rast nam zagotavljajo nenehne izboljšave v poslovalnicah in stalna širitev prodajne mreže.
 • Kot podjetje z mnogimi poslovalnicami delujemo sistemsko.
 • Kratke odločitvene poti in enostavni delovni procesi zagotavljajo naš uspeh.
 • Dosledno spoštujemo zakonske predpise in interne smernice podjetja.
 • Pri vsakdanjem poslovanju prevzemamo ekonomsko, družbeno in okoljevarstveno odgovornost.
 • Poštenost je zapoved za vse zaposlene.
 • Medsebojno se spoštujemo in spodbujamo.
 • Dogovore spoštujemo v ozračju zaupanja.
 • Pohvale, priznanja in sposobnost sprejemanja kritike pri vsakodnevnem delu pripomorejo k dobremu delovnemu vzdušju.
 • Smo vztrajni in zanesljivi – nadomeščanje na posameznih delovnih mestih je vedno zagotovljeno.