Obvestilo o varstvu osebnih podatkov Infofon

V skladu s 13. členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov(v nadaljevanju Splošna uredba) vas obveščamo o obdelavi vaših osebnih podatkov v okviru posredovanja vaših vprašanj Infofonu.

Upravljavec osebnih podatkov v skladu s 4(7) členom Splošne uredbe družba LIDL Slovenija d.o.o. kd, s sedežem Pod lipami 1, 1218 Komenda. Kontaktirate nas lahko preko telefonske številke 080 70 60 ali pošljete sporočilo na e-poštni naslov infofon@lidl.si.

Z osebnimi podatki, ki nam jih posredujete ob izpolnitvi kontaktnega obrazca, po telefonu ali preko e-pošte, ravnamo zaupno. Vaše podatke uporabljamo izključno za v naprej opredeljen namen, za obdelavo vašega povpraševanja. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je 6(1f) člen Splošne uredbe. Naš in vaš upravičeni interes za to obdelavo podatkov pri tem izhaja iz cilja, da odgovorimo na vaša povpraševanja, po potrebi rešimo obstoječe težave ter s tem krepimo zadovoljstvo vas, kot stranke oziroma uporabnika naše spletne strani.


Posredovanje podatkov tretjim načelno izključujemo. Izjemoma te podatke po našem naročilu obdelujejo obdelovalci naročil. Ti so vedno skrbno izbrani in pogodbeno zavezani k spoštovanju določil opredeljenih v 28. členu Splošne uredbe.


Nadalje je lahko potrebno, da dele vašega povpraševanja posredujemo pogodbenim partnerjem (npr. dobaviteljem pri povpraševanjih, specifičnih za določen izdelek) z namenom obdelave vašega povpraševanja. V teh primerih se povpraševanje predhodno anonimizira, tako da vas tretji ne more povezati z vsebino povpraševanja. V kolikor bi bilo v posameznem primeru potrebno posredovati vaše osebne podatke, vas bomo o tem predhodno obvestili in pridobili vaše soglasje.

Osebne podatke, ki nam jih posredujete v sklopu povpraševanj (pobude, pohvale ali graje) preko te spletne strani ali po e-pošti, se izbrišejo oz. anonimizirajo najkasneje v 90 dneh po prejemu končnega povratnega odgovora. Izkušnje so pokazale, da se po 90 dneh vprašanja na naše odgovore ne pojavijo več. V nekaterih primerih se lahko zgodi, da se zaradi pravnih razlogov (npr. pri zavarovalnih primerih), vaši osebni podatki hranijo dlje časa. V takih primerih vaši podatki ne bodo shranjeni dlje, kot je zakonsko predpisano.

Sklano s Splošno uredbo, vam kot posamezniku, katerega osebni podatki se obdelujejo pripadajo sledeče pravice:

- pravica do informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov posameznika skladno s 15. členom Splošne uredbe,
- pravica do popravka nepravilnih ali do dopolnitve nepopolnih podatkov skladno s 16. členom Splošne uredbe,
- pravica do izbrisa vaših pri nas shranjenih podatkov skladno s 17. členom Splošne uredbe,
- pravica do omejitve obdelave vaših podatkov skladno z 18. členom Splošne uredbe,
- pravica do prenosljivosti podatkov skladno z 20. členom Splošne uredbe,
- pravica do ugovora skladno z 21. členu Splošne uredbe.

V kolikor temelji obdelava podatkov na privolitvi skladno s 6(1a) ali 9(2a) členom Splošne uredbe, lahko kadarkoli prekličete privolitev, z veljavnostjo za naprej. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem
 

V zgoraj navedenih primerih morebitna vprašanja ali pritožbe posredujte po pošti ali po elektronski pošti na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri družbi LIDL Slovenija.

Poleg tega imate skladno s 77. členom Splošne uredbe pravico do vložitve pritožbe pri pristojnem nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov.


Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov pri družbi LIDL Slovenija d.o.o. k.d., so naslednji:

LIDL Slovenija d.o.o. k.d.
Pooblaščenec za varstvo podatkov
Pod lipami 1, 1218 Komenda
skrbnik_OP@lidl.si