Pogoji uporabe računa Moj Lidl

Od: januar 2022

  1. Področje uporabe in povezava z drugimi predpisi

Ti pogoji uporabe urejajo uporabo storitve računa Moj Lidl. Storitev računa Moj Lidl upravlja Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm (v nadaljnjem besedilu "Lidl Stiftung", "mi" ali "nas"), druga podjetja skupine Lidl (skupaj v nadaljnjem besedilu "skupina podjetij") pa sodelujejo pri zagotavljanju storitev.

Z geslom zaščitena storitev računa Moj Lidl vam ponuja tako imenovano storitev enotne prijave (Single Sign-On – "SSO") in tudi uporabo portala računa Moj Lidl (skupaj "Moj Lidl račun" ali "storitev"). SSO vam po enkratni registraciji za spletno storitev skupine podjetij (npr., aplikacije itd., v nadaljnjem besedilu posamezna "ciljna storitev") omogoča uporabo nadaljnjih ciljnih storitev z istim uporabniškim imenom in geslom, pod pogojem, da je SSO uveden v ustrezni ciljni storitvi. 

Portal računa Moj Lidl, do katerega lahko dostopate prek ciljnih storitev, vam omogoča ogled, dostop, upravljanje in popravljanje vaših podatkov iz različnih ciljnih storitev na osrednji lokaciji za shranjevanje.

Storitev je zagotovljena na podlagi naslednjih pogojev uporabe računa Moj Lidl pogoji uporabe.

Ti pogoji uporabe ne veljajo za ločena pogodbena razmerja s tretjimi osebami v okviru ciljnih storitev, na primer nakup izdelkov ali storitev, ki jih boste sklenili naknadno. Tukaj veljajo le posebni pogoji ustrezne ciljne storitve.

 

  1. Registracija in račun

Za uporabo računa Moj Lidl je potrebna registracija za ciljno storitev, ki je povezana s SSO, pri čemer mora uporabnik ustvariti geslo za račun Moj Lidl. Ta se skupaj z vašim e-poštnim naslovom ali številko mobilnega telefona uporablja za dostop do vašega računa Moj Lidl.

 

Podatki, ki jih uporabnik navede v okviru postopka registracije, morajo biti pravilni. Podatkov tretjih oseb se ne sme navesti. Če se podatki pozneje spremenijo, jih mora uporabnik brez odlašanja prilagoditi v svojem računu Moj Lidl.

 

Odvisno od ciljne storitve je treba med postopkom registracije preveriti vaš e-poštni naslov ali številko mobilnega telefona. V ta namen vam bomo poslali e-pošto ali sporočilo SMS s potrditveno kodo. Brez preverjanja e-poštnega naslova ali številke mobilnega telefona postopka registracije ni mogoče nadaljevati.

 

Zavezujočo ponudbo za registracijo za uporabo računa Moj Lidl oddate s klikom gumba "Registriraj se", potem ko ste opravili postopek registracije. Preden izberete ta gumb, lahko kadar koli prekličete registracijo ali spremenite vnesene podatke, tako da izbrišete, dodate ali popravite vnose v različnih poljih ali zaprete ciljno storitev. Po zaključku postopka registracije lahko kadar koli spremenite podatke v svojem osebnem računu.

 

Po prejemu vaše ponudbe za sklenitev pogodbe vam bomo na e-poštni naslov, ki ste ga navedli ob registraciji, poslali potrdilo o prejemu ponudbe ("potrditev naročila"). Ta potrditev naročila pomeni, da smo ponudbo za sklenitev pogodbe o uporabi sprejeli ("sklenitev pogodbe"). Storitev lahko uporabite takoj, ko prejmete potrditev naročila.

 

Po končani registraciji se vam samodejno dodeli številka stranke.

 

Podatke o dostopu lahko uporablja izključno ustrezen pooblaščeni uporabnik in jih je treba z ustreznimi ukrepi zaščititi pred nepooblaščenim dostopom tretjih oseb. Če uporabnik opazi nepooblaščeno uporabo storitve, mora to nemudoma prijaviti Lidl Stiftung. Uporabnik je odgovoren za posledice uporabe tretjih oseb, če je zanjo odgovoren ali je ni ustavil.

Uporaba računa Moj Lidl na napravah z operacijskim sistemom Android je možna le, če naprava uporablja brskalnik Google Chrome.

 

  1. Predmet storitve

Predmet storitve računa Moj Lidl je zagotavljanje enotnega z geslom zaščitenega SSO za različne ciljne storitve v skupini podjetij. To v bistvu pomeni, da se po enkratni registraciji in preveritvi istovetnosti ustvarjen račun Moj Lidl lahko uporabi za prijavo za vse ciljne storitve, ki so vključene v račun Moj Lidl, brez ločene registracije ali ponovnega posredovanja podrobnih uporabniških podatkov.

Za priročno prijavo lahko tudi aktivirate funkcijo "Ostani prijavljen". Po aktiviranju funkcije se v brskalniku vaše naprave nastavi trajni piškotek (6 mesecev), ki zagotavlja, da vas bo račun Moj Lidl ob naslednjem obisku prepoznal. Ta piškotek lahko tudi kadar koli izbrišete prek nastavitev v brskalniku.

Če se registrirate za povezano ciljno storitev, ne da bi se predhodno registrirali za druge ciljne storitve, boste samodejno nastavili račun Moj Lidl. Če ste se predhodno registrirali za drugo ciljno storitev, ki je povezana z računom Moj Lidl, se lahko preprosto prijavite za ciljno storitev z obstoječimi prijavnimi podatki. Če bo skupina podjetij v prihodnosti nudila nove ciljne storitve, jih boste morda lahko uporabljali tudi prek svojega računa Moj Lidl. Za posamezne ciljne storitve lahko veljajo dodatni pogoji uporabe.

SSO vam omogoča identiteto na več portalih, ki jo povezane ciljne storitve prepoznajo in preverijo in ki jo lahko upravljate prek portala računa Moj Lidl. Portal računa Moj Lidl vam omogoča ogled, dostop, upravljanje in popravljanje vaših podatkov iz različnih ciljnih storitev na eni osrednji lokaciji. Portal računa Moj Lidl shranjuje vaše glavne podatke in informacije o stranki ter glavne podatke in informacije o stranki, ki ste jih posredovali pri uporabi drugih ciljnih storitev. Na ta način bodo vsi vaši glavni podatki o stranki, prijavni podatki, podatki o vaših okoliščinah in interesih iz razdelka "O meni", informacije o ugodnostih, , kot tudi podatki o vnesenih načinih plačila ter zgodovina nakupov in naročil na voljo na osrednji lokaciji v portalu računa Moj Lidl, kjer si jih lahko ogledate. Če bo potrebno, se bodo ob uporabi posebnih ponudb vaši podatki posredovali ustrezni ciljni storitvi, da se omogoči izvedba posamezne transakcije (glejte 7. razdelek v nadaljevanju).

Uporaba računa Moj Lidl je brezplačna. Vendar pa bi uporaba konkretne ciljne storitve lahko povzročila stroške, ki so v skladu z zakonskimi zahtevami pregledno prikazani z ustrezno ponudbo. To velja tudi za morebitne potrebne storitve tretjih oseb, kot je internetna povezava.

 

  1. Garancija, odgovornost

Lidl Stiftung si prizadeva, da je račun Moj Lidl na voljo neprekinjeno in brez motenj ali napak. Zaradi tehničnih pogojev, kot so spremembe konfiguracije, vzdrževanje, okvara naprave in podobno, tega ni vedno mogoče zagotoviti. V primeru okvare storitve si bo Lidl Stiftung prizadeval čim prej obnoviti brezhibno storitev. Lidl Stiftung ne prevzema odgovornosti za morebitne posledice neuporabnosti ali nepopolne uporabnosti storitve. 

Lidl Stiftung si pridržuje pravico, da v prihodnje upravlja račun Moj Lidl z zmanjšanimi in/ali spremenjenimi funkcijami ali ukine storitev. Uporabnik nima pravice zahtevati (nadaljnje) uporabe te (brezplačne) storitve.

V okviru posameznih ciljnih storitev upravljavec prevzema izključno odgovornost za nudenje storitev. Lidl Stiftung ne odgovarja za morebitno zahtevke, ki bi lahko izhajali iz v prejšnjem stavku navedenega nudenja storitev. To velja tudi za druge prispevke neodvisnih tretjih oseb, kot je na primer internetni ponudnik.

Lidl Stiftung odgovarja skladno s splošnimi pravili o odškodninski odgovornosti.

 

  1. Prekinitev, izbris

Lidl Stiftung in uporabnik lahko kadar koli prekineta uporabniško razmerje za račun Moj Lidl brez odpovednega roka. V okviru upravljanja računa Moj Lidl lahko uporabnik kadar koli sproži izbris računa.

 

Lidl Stiftung lahko odpove zlasti, če uporabnik krši pogoje uporabe. Dokler takšni dogodki niso razjasnjeni, se lahko uporabniški podatki blokirajo.

 

Pravico do popravka ali izbrisa vašega računa Moj Lidl ali posameznih vnosov v njem si pridržujemo predvsem v primeru napačnih podatkov.

  1. Varstvo podatkov

Obdelava vaših osebnih podatkov poteka ob spoštovanju vaših zakonskih pravic do varstva podatkov. Za izvedbo storitve moramo podatke, ki jih navedete, posredovati ponudniku ustrezne ciljne storitve, ki jo želite uporabiti, da omogočimo preverjanje istovetnosti in izvedbo storitve, kot je podrobno opisano v ciljni storitvi (npr. pošiljanje in plačilo naročenih izdelkov).

Več podrobnosti v zvezi s tem je na voljo v naših informacijah o varstvu podatkov.

 

  1. Končne določbe

Pogodbeni jezik je slovenski.

Evropska komisija zagotavlja portal za spletno reševanje sporov prek povezave http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vendar pa nismo dolžni in nismo pripravljeni sodelovati v postopkih reševanja sporov pred potrošniškim razsodiščem.

Pogoji uporabe za Moj Lidl račun

 

Te pogoje uporabe si lahko v obliki PDF prenesete od TUKAJ: