Raziskava Brand Tracker

V raziskavi Brand Tracker, ki jo je februarja 2019 za podjetje Lidl Slovenija izvedla neodvisna raziskovalna hiša IPSOS, je bilo vključenih 809 anketirancev. Anketirance* so povprašali, kako so zadovoljni s svežino sadja in zelenjave pri različnih slovenskih trgovcih (Mercator, Spar, E. Leclerc, Hofer, Lidl, Eurospin in Jager).

Raziskava je pokazala, da ima Lidl Slovenija na področju svežine sadja in zelenjave med vsemi trgovci največji delež zadovoljnih kupcev. S ponosom lahko povemo, da je kar 72 % anketirancev odgovorilo, da so s svežino sadja in zelenjave najbolj zadovoljni pri Lidlu Slovenija.

Hvala, dragi kupci, za potrditev, da smo najboljši v svežini sadja in zelenjave!

* V raziskavi so bili zajeti anketiranci, ki so pri posameznem trgovcu kupovali v zadnjih 3 mesecih.