V raziskavi Brand Tracker, ki jo je avgusta 2018 za podjetje Lidl Slovenija izvedla neodvisna raziskovalna hiša IPSOS, je bilo vključenih 806 anketirancev. Anketirance* so povprašali, kako so zadovoljni s svežino rož pri različnih slovenskih trgovcih (Mercator, Spar, E. Leclerc, Hofer, Lidl, Eurospin, Tuš in Jager).

Raziskava je pokazala, da ima Lidl Slovenija na področju svežine rož med vsemi trgovci največji delež zadovoljnih kupcev. S ponosom lahko povemo, da je kar 67% anketirancev odgovorilo, da so s svežino rož najbolj zadovoljni pri Lidlu Slovenija.

Hvala, dragi kupci, za potrditev, da smo najboljši v svežini rož!

* V raziskavi so bili zajeti anketiranci, ki so pri posameznem trgovcu kupovali v zadnjih 3 mesecih.