Lidl Slovenija | Preprosto več za vas
The browser is not supported
To display the website correctly, please use one of the following browsers.CautionPlease update your browser, if you proceed with this browser, your shopping experience might not be successful!

Predpisi o varstvu podatkov v zvezi z e-polnilnicami

(različica 1.5, stanje 1. 9. 2022)


Zahvaljujemo se vam za uporabo naših e-polnilnic in vaše zanimanje za predpise o varstvu podatkov.


Naslednji predpisi o varstvu podatkov vas obveščajo o vrsti in obsegu obdelave vaših osebnih podatkov s strani družbe Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG, Bonfelder Straße 2, 74206 Bad Wimpfen, Nemčija (v okviru teh predpisov o varstvu podatkov tudi »Lidl«, »mi« ali »nas«); delno tudi pod skupno odgovornostjo (glejte točko 5 spodaj). Osebni podatki so informacije, ki se neposredno ali posredno nanašajo na določeno ali določljivo osebo. Kot zakonsko podlago za varstvo podatkov uporabljamo zlasti Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

1 Iskanje polnilne postaje

Namen/pravna podlaga obdelave podatkov:

S funkcijo »Iskanje polnilnic« v aplikaciji Lidl Plus si lahko ogledate naše polnilnice na zemljevidu različnih ponudnikov (npr. Google Maps, Apple Maps, Huawei Map) in načrtujete pot do izbrane polnilnice. Podrobne informacije so vam na voljo v predpisih o varstvu podatkov v aplikaciji Lidl Plus.


2 Obdelava naročila

Namen/pravna podlaga obdelave podatkov:

Da lahko ustrezno izvedemo vaš postopek polnjenja, prejmemo od družbe Lidl Stiftung & Co. KG vaše naslednje osnovne podatke o stranki:

• ime,

• priimek,

• spol (ž/m/d),

• datum rojstva,

• e-poštni naslov,

• naslov (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj),

• telefonska številka,

• država,

• obdelava transakcije Lidl Pay.

Pravna podlaga za zgoraj omenjeno obdelavo podatkov je točka b) prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR, tj. zgoraj navedene podatke obdelujemo na podlagi pogodbenega razmerja med vami in seboj.


Prejemniki/kategorije prejemnikov:

Za upravljanje vaših osnovnih podatkov o stranki jih bodo v našem imenu obdelali tudi obdelovalci s področja gostovanja, upravljanja informacij in e-mobilnosti. Obdelovalci so poleg drugih podjetij Skupine Schwarz tudi podjetje ChargePoint in njegovi podizvajalci storitev. Ti so pogodbeno zavezani v skladu z 28. členom uredbe GDPR.

Posredovanje podatkov v tretje države:

Podjetje ChargePoint uporablja podizvajalce storitev v tretji državi (ZDA in Združeno kraljestvo), ki imajo dostop do vaših osebnih podatkov. Evropska komisija je potrdila ustrezno raven varstva podatkov v Združenem kraljestvu. Za posredovanje podatkov v ZDA je nujno zagotoviti ustrezna jamstva (t. i. standardne pogodbene klavzule EU). Kljub temu upoštevajte, da obstaja v ZDA zaradi pravnega položaja tveganje, da oblasti posežejo po vaših podatkih z namenom varnosti in nadzora, ne da bi vas o tem obvestili ali da bi lahko vložili pravna sredstva.

Obdobje hrambe/merila za določanje obdobja hrambe:

Podatke, zbrane za obdelavo pogodbe, hranimo do izteka zakonsko določenih oziroma morebitnih pogodbenih pravic v zvezi z jamstvom in garancijo. Po izteku tega roka bomo za zakonsko določena obdobja hranili podatke v zvezi s pogodbenim razmerjem, ki jih zahteva gospodarska in davčna zakonodaja. V tem obdobju (običajno dvanajst let od sklenitve pogodbe) bodo podatki ponovno obdelani izključno v primeru inšpekcijskega pregleda s strani davčnih organov in v primeru povpraševanja strank.


Če pogodba ni bila sklenjena, bomo podatke o stranki, ki so nam bili posredovani, izbrisali v roku enega tedna.


3 Obdelava/obračunavanje in analiza postopkov polnjenja

Namen/pravna podlaga obdelave podatkov:

Če želite začeti postopek polnjenja na eni od naših polnilnih postaj, se morate prijaviti na ustrezno polnilno postajo v aplikaciji Lidl Plus in začeti postopek polnjenja. Med postopkom polnjenja se poleg splošnih podatkov o stanju polnilne postaje za interne namene knjiženja obdelujejo naslednji podatki v povezavi z identifikacijo stranke:

• datum postopka polnjenja,

• količina polnjenja (kWh),

• moč polnjenja (kW),

• začetek postopka polnjenja (čas),

• konec postopka polnjenja (čas),

• vrsta uporabljenega polnilnega vtiča.

Pravna podlaga za obdelavo vašega postopka polnjenja za interne namene knjiženja je točka c) prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR, saj je to potrebno za izpolnjevanje naših obveznosti glede hrambe zaradi davčnih obveznosti.


Če naših polnilnih postaj ne uporabljate v okviru brezplačne naročnine, poleg podatkov iz točke 3 obdelujemo tudi obračunske in plačilne podatke, ki jih morate posredovati ob sklenitvi plačljive naročnine prek Lidl Pay:

• Informacije o postopku direktne obremenitve

S podatki o plačilu lahko upravljate prek storitve Lidl Pay. Pravna podlaga za to je točka b) prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR, tj. zgoraj navedene podatke obdelujemo na podlagi pogodbenega razmerja med vami in seboj.


Podatke iz vašega postopka polnjenja ovrednotimo v povezavi z identifikacijo stranke, da ugotovimo izkoriščenost polnilnih postaj in načrtujemo nadaljnjo širitev. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je točka f) 1. odstavka 6. člena uredbe GDPR. Naš in vaš sočasni (legitimni) interes za to obdelavo podatkov izhaja iz cilja izboljšanja infrastrukture polnilnih postaj. V ta namen bodo vaši zgoraj navedeni podatki pretvorjeni v anonimizirano statistiko o uporabi polnilnih postaj.


Prejemniki/kategorije prejemnikov:

V okviru postopka polnjenja bodo vaše podatke v našem imenu obdelali tudi obdelovalci iz sektorja e-mobilnosti. Obdelovalci so poleg drugih podjetij Skupine Schwarz tudi podjetje ChargePoint in njegovi podizvajalci storitev. Ti so pogodbeno zavezani v skladu z 28. členom uredbe GDPR. Poleg tega informacije o vašem polnjenju in podatke o obračunavanju posredujemo družbi Lidl Stiftung & Co KG za prikaz potrditve naročila in povečanje informativne vrednosti vašega uporabniškega profila v aplikaciji Lidl Plus ter za obračunavanje prek storitve Lidl Pay. Podrobne informacije so vam na voljo v predpisih o varstvu podatkov v aplikaciji Lidl Plus.


Posredovanje podatkov v tretje države:

Podjetje ChargePoint uporablja podizvajalce storitev v tretji državi (ZDA in Združeno kraljestvo), ki imajo dostop do vaših osebnih podatkov. Evropska komisija je potrdila ustrezno raven varstva podatkov v Združenem kraljestvu. Za posredovanje podatkov v ZDA je nujno zagotoviti ustrezna jamstva (t. i. standardne pogodbene klavzule EU). Kljub temu upoštevajte, da obstaja v ZDA zaradi pravnega položaja tveganje, da oblasti posežejo po vaših podatkih z namenom varnosti in nadzora, ne da bi vas o tem obvestili ali da bi lahko vložili pravna sredstva.

Obdobje hrambe/merila za določanje obdobja hrambe:

Če vaše podatke uporabljamo pri analizah za nadaljnji razvoj ponudbe, bomo te podatke izbrisali oziroma bomo odstranili osebno referenco, ko bo dosežen zadevni namen ukrepa. Če vaših podatkov ne uporabljamo za te namene, bomo podatke, zbrane za obdelavo pogodbe, hranili do odjave iz aplikacije Lidl Plus oziroma do izteka zakonskih ali morebitnih pogodbenih jamstvenih in garancijskih pravic. Podrobne informacije so vam na voljo v predpisih o varstvu podatkov v aplikaciji Lidl Plus.

Po izteku teh rokov bomo za zakonsko določena obdobja hranili podatke v zvezi s pogodbenim razmerjem, ki jih zahteva gospodarska in davčna zakonodaja. V tem obdobju (običajno dvanajst let od sklenitve pogodbe) bodo podatki ponovno obdelani izključno v primeru inšpekcijskega pregleda s strani davčnih organov in v primeru povpraševanja strank.


4 Služba za stranke

Namen/pravna podlaga obdelave podatkov:

Osebne podatke, ki nam jih posredujete pri izpolnjevanju kontaktnih obrazcev, po telefonu, e-pošti ali prek družbenih omrežij, na primer v primeru povpraševanja pri naši službi za stranke, bomo seveda obravnavali zaupno. Vaše podatke uporabljamo za obdelavo vaše zahteve. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je točka f) prvega odstavka 6. člena oz. točka b) prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR. Naš in vaš sočasni (legitimni) interes za to obdelavo podatkov izhaja iz cilja odgovarjanja na vaša povpraševanja, reševanja morebitnih težav ter s tem ohranjanja in spodbujanja vašega zadovoljstva kot uporabnika naše ponudbe.


Prejemniki/kategorije prejemnikov:

Ko odgovarjamo na vaša vprašanja, bodo vaše podatke v našem imenu obdelali tudi obdelovalci iz sektorjev službe za stranke, gostovanja in e-mobilnosti. Obdelovalci so poleg drugih podjetij Skupine Schwarz tudi podjetje ChargePoint in njegovi podizvajalci storitev. Ti so pogodbeno zavezani v skladu z 28. členom uredbe GDPR.


Posredovanje podatkov v tretje države:

Podjetje ChargePoint uporablja podizvajalce storitev v tretji državi (ZDA in Združeno kraljestvo), ki imajo dostop do vaših osebnih podatkov. Evropska komisija je potrdila ustrezno raven varstva podatkov v Združenem kraljestvu. Za posredovanje podatkov v ZDA je nujno zagotoviti ustrezna jamstva (t. i. standardne pogodbene klavzule EU). Kljub temu upoštevajte, da obstaja v ZDA zaradi pravnega položaja tveganje, da oblasti posežejo po vaših podatkih z namenom varnosti in nadzora, ne da bi vas o tem obvestili ali da bi lahko vložili pravna sredstva.


Obdobje hrambe/merila za določanje obdobja hrambe:

Vse osebne podatke, ki nam jih posredujete pri zahtevah (pobudah, pohvalah ali kritikah) prek tega spletnega mesta ali po e-pošti, praviloma izbrišemo oziroma anonimiziramo najpozneje 90 dni po tem, ko je poslan končni odgovor. Izkušnje so pokazale, da se praviloma po 90 dnevih vprašanja ne pojavljajo več. Če uveljavljate svoje pravice (glejte spodaj), bodo vaši osebni podatki shranjeni 3 leta po končnem odgovoru kot dokaz, da smo vam zagotovili izčrpne informacije in da so bile izpolnjene zakonske zahteve.


5 Sodelovanje s Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG

Naslednja obdelava podatkov poteka pod skupno odgovornostjo z družbo Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG (»Kaufland«). Bistveno vsebino pogodbe o skupni odgovornosti vam bomo posredovali na zahtevo. V ta namen se lahko obrnete na kontaktni naslov, naveden pod točko 7.


5.1 Postopki polnjenja na polnilnih postajah Kaufland

Na zemljevidih različnih ponudnikov (Google Maps in Apple Maps) bodo prikazane tudi polnilnice družbe Kaufland. Prek aplikacije Lidl Plus lahko uporabljate tudi te polnilne postaje (t. i. gostovanje).


Če kot uporabnik aplikacije Lidl Plus polnite na polnilnih postajah Kaufland ali kot uporabnik aplikacije Kaufland eCharge polnite na polnilnih postajah Lidl, Kaufland in mi izmenjujemo podatke postopkov polnjenja na posameznih polnilnih postajah za interni obračun. To vključuje naslednje podatke: splošne podatke o polnjenju (datum polnjenja, količina polnjenja (kWh), moč polnjenja (kW), začetek polnjenja, konec polnjenja) in vaš ID stranke. Vašega pravega imena v ta namen ne posredujemo in ne prejmemo. Pravna podlaga je točka b) prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR.


5.2 Služba za stranke/dežurna linija za težave, dostopnost podatkov postopka polnjenja

Če uporabljate tako imenovano gostovanje, aplikacijo Lidl Plus ali aplikacije eCharge družbe Kaufland ter imate na primer vprašanja ali predloge glede polnjenja na Kauflandovi polnilni postaji, bo podatke, ki jih navedete v okviru povpraševanja, obdelala služba za stranke, za katero odgovarjamo skupaj s Kauflandom. Za zagotavljanje pomoči pri reševanju težav ima služba za stranke po potrebi dostop do naslednjih podatkov: vrsta vtičnice, splošni podatki o polnjenju (datum polnjenja, količina kWh, moč polnjenja, trajanje polnjenja, začetek polnjenja, konec polnjenja); ID stranke zadevnega področja in informacije o naslovu stranke (tj. naziv, ime, priimek, naslov, poštna številka, kraj, država, e-pošta, telefonska številka).


Pravna podlaga za obdelavo podatkov je točka f) prvega odstavka 6. člena oz. točka b) prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR. Naš in vaš sočasni (legitimni) interes za to obdelavo podatkov izhaja iz cilja odgovarjanja na vaša povpraševanja, reševanja morebitnih težav ter s tem ohranjanja in spodbujanja vašega zadovoljstva kot uporabnika naše ponudbe.


5.3 Analiza postopkov polnjenja (gostovanje)

Če v okviru tako imenovanega gostovanja uporabljate Kauflandovo polnilno postajo z aplikacijo Lidl Plus ali obratno, si s Kauflandom izmenjujemo informacije o tem postopku polnjenja, da lahko bolje načrtujemo širitev polnilnih postaj in optimiziramo svoje storitve. To vključuje naslednje podatke o vašem postopku polnjenja: ID trga, ID stranke, zmogljivost uporabljene polnilne postaje, ID upravljavca, datum, količino polnjenja (kWh), moč polnjenja (kW), trajanje polnjenja, začetek polnjenja, konec polnjenja in vrsto vtičnice. Za identifikacijo in analizo podatkov o postopku polnjenja na polnilnih postajah Kaufland in Lidl se primerjajo glavni podatki, shranjeni v uporabniških računih My Lidl in aplikaciji Kaufland eCharge (ulica, hišna številka, poštna številka, država, e-pošta).


Pravna podlaga za obdelavo podatkov je točka f) prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR. Naš legitimni interes je, da dodatno optimiziramo ponudbo polnilnih postaj in drugih storitev za vas in druge stranke.

6 Pravice, ki jih imate kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki

6.1 Pravica dostopa v skladu s 15. členom uredbe GDPR

V skladu s 1. odstavkom 15. člena uredbe GDPR imate pravico do brezplačnega zahtevka za vpogled v osebne podatke, ki jih hranimo o vas. To zajema zlasti:

• namene, za katere se obdelujejo osebni podatki;

• vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo;

• prejemnike oziroma kategorije prejemnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki v zvezi z vami;

• predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov v zvezi z vami ali, če konkretni podatki o tem niso mogoči, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;

• obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi z vami ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;

• pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;

• vse razpoložljive informacije v zvezi z virom podatkov, kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se nanašajo;

• obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno s profiliranjem iz 1. in 4. odstavka 22. člena uredbe GDPR, ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi o pomenu in predvidenih posledicah take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Kadar se osebni podatki prenesejo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, imate pravico biti obveščeni o ustreznih zaščitnih ukrepih v zvezi s prenosom v skladu s 46. členom uredbe GDPR.


6.2 Pravica do popravka v skladu s 16. členom uredbe GDPR

Pravico imate zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami. Ob upoštevanju namenov obdelave imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.


6.3 Pravica do izbrisa v skladu s 17. členom uredbe GDPR

Pravico imate zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo vaše osebne podatke, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

• osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;

• prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava v skladu s točko a) 1. odstavka 6. člena ali točko a) 2. odstavka 9. člena uredbe GDPR, in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;

• obdelavi ugovarjate v skladu s 1. ali 2. odstavkom 21. člena uredbe GDPR in za obdelavo v primeru 1. odstavka 21. člena uredbe GDPR ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;

• osebni podatki so bili obdelani nezakonito;

• osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti;

• osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe iz 1. odstavka 8. člena uredbe GDPR.

Če objavimo osebne podatke in smo osebne podatke obvezani izbrisati, ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvajanja sprejmemo razumne ukrepe, da tretje osebe, ki obdelujejo vaše osebne podatke, obvestimo, da tudi od njih zahtevate, naj izbrišejo morebitne povezave do teh osebnih podatkov ali njihove kopije.


6.4 Pravica do omejitve obdelave v skladu z 18. členom uredbe GDPR

Pravico imate doseči, da omejimo obdelavo, kadar velja eden od naslednjih primerov:

• oporekate točnosti podatkov;

• obdelava je nezakonita in namesto izbrisa zahtevate omejitev uporabe osebnih podatkov;

• upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;

• ste vložili ugovor zoper obdelavo v skladu s 1. odstavkom 21. člena uredbe GDPR, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.


6.5 Pravica do prenosljivosti podatkov v skladu z 20. členom uredbe GDPR

Imate pravico, da prejmete svoje osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabni in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas mi pri tem ovirali, kadar:

• obdelava temelji na privolitvi v skladu s točko a) 1. odstavka 6. člena ali točko a) 2. odstavka 9. člena ali na pogodbi v skladu s točko b) 1. odstavka 6. člena uredbe GDPR in

• se obdelava izvaja z avtomatiziranimi postopki.

Pri uresničevanju pravice do prenosljivosti podatkov imate pravico, da se osebni podatki neposredno od nas prenesejo k drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo.


6.6 Pravica do ugovora v skladu z 21. členom uredbe GDPR.

Pod pogoji prvega in drugega odstavka 21. člena uredbe GDPR lahko ugovarjate obdelavi podatkov za namene uresničevanja legitimnih interesov.

V tem primeru bomo vaše osebne podatke prenehali obdelovati. Tega nismo dolžni storiti, če lahko dokažemo nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali če obdelava služi za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.


6.7 Pravica do pritožbe pri nadzornem organu za varstvo podatkov v skladu s 77. členom uredbe GDPR

Vedno imate pravico vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu za varstvo podatkov. Za to se lahko obrnete na nadzorni organ za varstvo podatkov zvezne dežele, v kateri imate prebivališče, ali na organ v zvezni deželi Baden-Württemberg, v kateri ima sedež Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG.


7 Ime in kontaktni podatki upravljavca ter kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov v podjetju

Ti predpisi o varstvu podatkov veljajo za obdelavo podatkov s strani družbe Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG, Bonfelder Straße 2, 74206 Bad Wimpfen (»upravljavec«). Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov podjetja Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG lahko kontaktirate na zgornjem naslovu (pismo naslovite na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov) oziroma na naslovu datenschutz@lidl.de.