Lidl Slovenija | Preprosto več za vas
The browser is not supported
To display the website correctly, please use one of the following browsers.CautionPlease update your browser, if you proceed with this browser, your shopping experience might not be successful!
Banner

Zagotavljanje skladnosti

Zagotavljanje skladnosti

Pri družbi Lidl Slovenija se vsled naše mednarodne navzočnosti in hitro spreminjajočega okolja zavedamo naraščajoče nevarnosti korupcije, gospodarskega kriminala in drugih oblik kršenja veljavne zakonodaje. Zato želimo ugled in dobro ime družbe ter zaupanje naših strank in poslovnih partnerjev dodatno zaščititi.


S postavitvijo ustreznih strokovnih služb in sistemov želimo omejiti prepoznana tveganja in se s tem zoperstaviti tovrstnim novim izzivom današnjega časa. Več o sistemu upravljanja s skladnostjo in pravilih ravnanja pri družbi Lidl Slovenija si lahko preberete spodaj.

Za ogled PDF datoteke potrebujete Adobe Acrobat Reader.

Eno temeljnih načel družbe Lidl Slovenija je »Dosledno spoštujemo zakonske predpise in interne smernice podjetja.« Skladnost s predpisi je zagotovilo za trajen uspeh naše družbe. Da bi to lahko vedno dosegali, je potrebno načrtno in hitro ukrepanje.


Pri tem je naš uspeh odvisen tudi od vaših obvestil o morebitnih neskladnostih z veljavno zakonodajo. Sem npr. spadajo korupcija ali kršitve s področja varstva konkurence, osebnih podatkov, premoženja in osebne lastnine.


V kolikor menite, da ste bili priča neskladnosti, nas o tem lahko obvestite na različne, v nadaljevanju opisane načine. Ne glede na to, kateri način obveščanja izberete, vam zagotavljamo, da bo vsako vaše sporočilo obravnavano zaupno, na vašo željo tudi anonimno.


Pooblaščenec za zagotavljanje skladnosti

Za vprašanja s področja skladnosti ali javljanje vsebin, ki so pomembne za zagotavljanje skladnosti, vam je pri družbi Lidl Slovenija na voljo pooblaščenec za zagotavljanje skladnosti.


Kontakt:

Lidl Slovenija d.o.o. k.d.

Pravo/Compliance - skladnost

Pod lipami 1

1218 Komenda


E-mail: compliance@lidl.si


Protikorupcijski zaupnik

Za zunanjo protikorupcijsko zaupnico smo imenovali odvetnico specialistko za kazensko pravo, dr. Heleno Devetak iz odvetniške pisarne Devetak in partnerji d.o.o. Protikorupcijska zaupnica vam je na razpolago za sprejemanje sporočil, ki jih bo v popolni zaupnosti posredovala pooblaščencu za zagotavljanje skladnosti družbe Lidl Slovenija. Odvetnica je po svoji stroki zaprisežena pravilom poklicne molčečnosti, zato je odveč vsaka bojazen, da bi zaradi vaše prijave sami utrpeli kakršnekoli posledice, razen v primerih, ko gre za namerno zlorabo tega instituta.


Kontakt:

Odvetniška pisarna Devetak in partnerji d.o.o.

Helena Devetak, odv. specialistka

Prvomajska 23

5000 Nova Gorica

Telefon: (05) 300 14 00

Fax: (05) 300 14 04


E-mail: info@devetak.si


Sistem obveščanja o neskladnostih

Spletni sistem za obveščanje o neskladnostih (Business Keeper Monitoring System, kratko BKMS) je bil uveden za javljanje vsebin, ki so pomembne za zagotavljanje skladnosti s predpisi. Do njega lahko dostopate preko katerekoli naprave, ki omogoča dostop do interneta.


Spletna povezava do sistema.


Prijava kršitev v delovnem razmerju po Zakonu o zaščiti prijaviteljev

Za namene prijav kršitev v zvezi z delovnim razmerjem je na voljo Zaupnik Prijaviteljev na telefonski št. 040715151 in preko obrazca.


Vsako sporočilo bo skrbno obravnavano. V primeru ugotovljenih neskladnosti bodo sprejeti ustrezni ukrepi.

Prosimo, da se za sporočila z drugačno vsebino (npr. o škodnih primerih, reklamacijah) obrnite na našo pomoč kupcem - Infofon.