Lidl Slovenija | Preprosto več za vas
The browser is not supported
To display the website correctly, please use one of the following browsers.CautionPlease update your browser, if you proceed with this browser, your shopping experience might not be successful!

Določbe o varstvu podatkov za e-polnilnice

(različica 1.0, stanje 30. 4. 2022)


Zahvaljujemo se vam za uporabo e-polnilnic in zanimanje za predpise o varstvu podatkov.

Naslednji predpisi o varstvu podatkov vas obveščajo o vrsti in obsegu obdelave vaših osebnih podatkov s strani družbe Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, 1218 Komenda (v okviru teh določb o varstvu podatkov tudi »Lidl«, »mi« ali »nas«); delno tudi pod skupno odgovornostjo (glejte točko 5 spodaj). Osebni podatki so informacije, ki se neposredno ali posredno nanašajo na določeno ali določljivo osebo. Kot zakonsko podlago za varstvo podatkov uporabljamo zlasti Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju: GDPR).


1 Iskanje e-polnilne postaje

Namen/pravna podlaga obdelave podatkov:

S funkcijo »Iskanje polnilne postaje« v aplikaciji Lidl Plus lahko prikažete naše polnilne postaje na območnem zemljevidu različnih zemljevidnih storitev (Google Maps, Apple Maps in Huawei Map) in izračunate poti do izbranih polnilnih postaj. Dodatne informacije najdete v informacijah o varstvu podatkov Lidl Plus.


2 Obdelava naročila

Namen/pravna podlaga obdelave podatkov:

Za ustrezno obdelavo postopka polnjenja nam Lidl Stiftung & Co. KG pošlje naslednje podatke o strankah:

• ime,

• priimek,

• e-poštni naslov,

• naslov (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj),

• država,

• obdelava transakcije Lidl Pay;

Pravna podlaga za zgoraj omenjeno obdelavo podatkov je točka b) prvega odstavka 6. člena GDPR, to pomeni, da zgoraj navedene podatke obdelujemo na podlagi pogodbenega razmerja med vami in seboj.


Prejemniki/kategorije prejemnikov:

Vaše podatke bodo v našem imenu obdelali tudi obdelovalci s področja gostovanja, upravljanja informacij in e-mobilnosti. Ti so skrbno izbrani in jih redno preverjamo ter so poleg tega pogodbeno vezani v skladu z 28. členom GDPR.


Rok hrambe/merila za določanje obdobja hrambe:

Podatke, zbrane za obdelavo pogodbe, hranimo do izteka zakonskih ali morebitnih pogodbenih jamstvenih in garancijskih pravic. Po izteku tega roka bomo za zakonsko določeno obdobje hranili podatke v zvezi s pogodbenim razmerjem, ki jih zahteva gospodarska in davčna zakonodaja. V tem obdobju (običajno dvanajst let od sklenitve pogodbe) bodo podatki ponovno obdelani izključno v primeru inšpekcijskega pregleda s strani davčnih organov in v primeru povpraševanja strank.

V primeru, da pogodba ni bila sklenjena, bomo v enem tednu izbrisali podatke o stranki, ki smo jih prejeli.


3 Obdelava/obračunavanje in analiza postopkov polnjenja

Namen/pravna podlaga obdelave podatkov:

Če želite začeti postopek polnjenja na eni od naših polnilnih postaj, se morate prijaviti na ustrezno polnilno postajo v aplikaciji Lidl Plus in začeti postopek polnjenja. Med postopkom polnjenja se poleg splošnih podatkov o stanju polnilne postaje za notranje knjigovodske namene obdelujejo naslednji podatki za posamezen ID stranke:

• datum postopka polnjenja,

• količina polnjenja (kWh),

• moč polnjenja (kW),

• začetek postopka polnjenja (čas),

• konec postopka polnjenja (čas),

• vrsta uporabljenega polnilnega vtiča.

Pravna podlaga za obdelavo vašega postopka polnjenja za knjigovodske namene je točka c) prvega odstavka 6. člena GDPR, saj so sledeči podatki potrebni za izpolnjevanje naših davčnih obveznosti.

Če naših polnilnih postaj ne uporabljate v okviru brezplačne naročnine, poleg podatkov iz 3. točke obdelujemo tudi vaše obračunske in plačilne podatke, ki jih morate posredovati ob sklenitvi plačljive naročnine prek storitve Lidl Pay:

• podatki o debetni ali kreditni kartici

Podatke o plačilu lahko upravljate prek storitve Lidl Pay.

Pravna podlaga za to je točka b) prvega odstavka 6. člena GDPR, zgoraj navedene podatke obdelujemo na podlagi pogodbenega razmerja med vami in seboj.

Podatke iz vašega postopka polnjenja ovrednotimo v povezavi z identifikacijo stranke, da ugotovimo izkoriščenost polnilnih postaj in načrtujemo nadaljnjo širitev.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je točka f) 1. odstavka 6. člena GDPR. Naš in vaš sočasni (legitimni) interes za to obdelavo podatkov izhaja iz cilja izboljšanja infrastrukture polnilnih postaj. V ta namen bodo vaši zgoraj navedeni podatki pretvorjeni v anonimizirano statistiko o uporabi polnilnih postaj.


Prejemniki/kategorije prejemnikov:

V okviru postopka polnjenja bodo vaše podatke v našem imenu obdelali tudi obdelovalci iz sektorja e-mobilnosti. Ti so skrbno izbrani in jih redno preverjamo ter so poleg tega pogodbeno vezani v skladu z 28. členom GDPR.

Poleg tega posredujemo vaše vedenje pri uporabi e-polnilnic in vaše obračunske podatke družbi Lidl Stiftung & Co KG za prikaz potrditve naročila in povečanje informativne vrednosti vašega uporabniškega profila v aplikaciji Lidl Plus ter obračun prek storitve Lidl Pay. Dodatne informacije najdete v informacijah o varstvu podatkov Lidl Plus.


Rok hrambe/merila za določanje obdobja hrambe:

Če bomo vaše podatke uporabili za analizo podatkov za nadaljnji razvoj svoje ponudbe, bomo te podatke izbrisali ali odstranili osebno referenco takoj, ko bo dosežen zadevni namen. Če vaših podatkov ne bomo uporabljali v te namene, bomo zbrane podatke hranili za obdelavo pogodbe, dokler se ne odjavite iz aplikacije Lidl Plus ali dokler ne potečejo zakonske oz. morebitne pogodbene jamstvene in garancijske pravice. Dodatne informacije najdete v informacijah o varstvu podatkov Lidl Plus.

Po izteku teh rokov bomo za zakonsko določena obdobja hranili podatke v zvezi s pogodbenim razmerjem, ki jih zahteva gospodarska in davčna zakonodaja. V tem obdobju (običajno dvanajst let od sklenitve pogodbe) bodo podatki ponovno obdelani izključno v primeru inšpekcijskega pregleda s strani davčnih organov in v primeru povpraševanja strank.


4 Služba za stranke

Namen/pravna podlaga obdelave podatkov:

Osebne podatke, ki nam jih posredujete pri izpolnjevanju kontaktnih obrazcev, po telefonu, e-pošti ali prek družbenih omrežij, na primer v primeru povpraševanja pri naši službi za stranke, bomo seveda obravnavali zaupno. Vaše podatke uporabljamo za obdelavo vaše zahteve. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je točka f) prvega odstavka 6. člena oz. točka b) prvega odstavka 6. člena GDPR. Naš in vaš sočasni (legitimni) interes za to obdelavo podatkov izhaja iz cilja odgovarjanja na vaša povpraševanja, reševanja morebitnih težav ter s tem ohranjanja in spodbujanja vašega zadovoljstva kot uporabnika naše ponudbe.


Prejemniki/kategorije prejemnikov:

Ko odgovarjamo na vaša vprašanja, bodo vaše podatke v našem imenu obdelali tudi obdelovalci iz sektorjev službe za stranke, gostovanja in e-mobilnosti. Ti so skrbno izbrani in jih redno preverjamo ter so poleg tega pogodbeno vezani v skladu z 28. členom GDPR.


Rok hrambe/merila za določanje obdobja hrambe:

Vse osebne podatke, ki nam jih posredujete pri zahtevah (pobudah, pohvalah ali kritikah) prek tega spletnega mesta ali po e-pošti, praviloma izbrišemo oziroma anonimiziramo najpozneje 90 dni po tem, ko je poslan končni odgovor. Izkušnje so pokazale, da se praviloma po 90 dnevih vprašanja ne pojavljajo več. Če uveljavljate svoje pravice (glejte spodaj), bodo vaši osebni podatki shranjeni 3 leta po končnem odgovoru kot dokaz, da smo vam zagotovili izčrpne informacije in da so bile izpolnjene zakonske zahteve.


5 Pravice, ki jih imate kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki

5.1 Pravica dostopa v skladu s 15. členom GDPR

V skladu s 1. odstavkom 15. člena GDPR imate pravico do brezplačnega zahtevka za vpogled v osebne podatke, ki jih hranimo o vas. To zajema zlasti:

• namene, za katere se obdelujejo osebni podatki;

• vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo;

• prejemnike oziroma kategorije prejemnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki v zvezi z vami;

• predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov v zvezi z vami ali, če konkretni podatki o tem niso mogoči, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;

• obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi z vami ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;

• pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;

• vse razpoložljive informacije v zvezi z virom podatkov, kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se nanašajo;

• obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno s profiliranjem iz 1. in 4. odstavka 22. člena GDPR, ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi o pomenu in predvidenih posledicah take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Kadar se osebni podatki prenesejo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, imate pravico biti obveščeni o ustreznih zaščitnih ukrepih v zvezi s prenosom v skladu s 46. členom GDPR.


5.2 Pravica do popravka v skladu s 16. členom GDPR

Pravico imate zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami. Ob upoštevanju namenov obdelave imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.


5.3 Pravica do izbrisa v skladu s 17. členom GDPR

Pravico imate zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo vaše osebne podatke, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

• osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;

• prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava v skladu s točko a) 1. odstavka 6. člena ali točko a) 2. odstavka 9. člena GDPR, in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;

• obdelavi ugovarjate v skladu s 1. ali 2. odstavkom 21. člena GDPR in za obdelavo v primeru 1. odstavka 21. člena GDPR ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;

• osebni podatki so bili obdelani nezakonito;

• osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti;

• osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe iz 1. odstavka 8. člena GDPR.

Če objavimo osebne podatke in smo osebne podatke obvezani izbrisati, ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvajanja sprejmemo razumne ukrepe, da tretje osebe, ki obdelujejo vaše osebne podatke, obvestimo, da tudi od njih zahtevate, naj izbrišejo morebitne povezave do teh osebnih podatkov ali njihove kopije.


5.4 Pravica do omejitve obdelave v skladu z 18. členom GDPR

Pravico imate doseči, da omejimo obdelavo, kadar velja eden od naslednjih primerov:

• oporekate točnosti podatkov;

• obdelava je nezakonita in namesto izbrisa zahtevate omejitev uporabe osebnih podatkov;

• upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;

• ste vložili ugovor zoper obdelavo v skladu s 1. odstavkom 21. člena GDPR, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.


5.5 Pravica do prenosljivosti podatkov v skladu z 20. členom GDPR

Imate pravico, da prejmete svoje osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabni in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas mi pri tem ovirali, kadar:

• obdelava temelji na privolitvi v skladu s točko a) 1. odstavka 6. člena ali točko a) 2. odstavka 9. člena ali na pogodbi v skladu s točko b) 1. odstavka 6. člena GDPR in

• se obdelava izvaja z avtomatiziranimi postopki.

Pri uresničevanju pravice do prenosljivosti podatkov imate pravico, da se osebni podatki neposredno od nas prenesejo k drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo.


5.6 Pravica do ugovora v skladu z 21. členom GDPR.

Pod pogoji prvega in drugega odstavka 21. člena GDPR lahko ugovarjate obdelavi podatkov za namene uresničevanja legitimnih interesov.

V tem primeru bomo vaše osebne podatke prenehali obdelovati. Tega nismo dolžni storiti, če lahko dokažemo nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali če obdelava služi za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.


5.7 Pravica do pritožbe pri nadzornem organu za varstvo podatkov v skladu s 77. členom GDPR

Vedno imate pravico vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu za varstvo podatkov. Za to se lahko obrnete na nadzorni organ za varstvo podatkov države, v kateri imate prebivališče, ali Informacijskemu pooblaščenca Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-mail: gp.ip(at)ip-rs.si


6 Ime in kontaktni podatki upravljavca ter kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov v podjetju

Ti predpisi o varstvu podatkov veljajo za obdelavo podatkov s strani družbe Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, 1218 Komenda (»odgovorna oseba«). Pooblaščena oseba za varstvo podatkov družbe Lidl Slovenija d.o.o. k.d. je dosegljiva na zgornjem naslovu (pismo naslovite na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov) ali na skrbnik_OP@lidl.si

Za ogled PDF datoteke potrebujete Adobe Acrobat Reader.