Lidlovi kakovostni izdelki

Naše prizadevanje za kakovost živil in varnost kupcev

Kot trgovsko podjetje prevzemamo pomembno in odgovorno vlogo v odnosu do svojih kupcev. Naša živila morajo biti varna in kakovostna. Zato smo uvedli poseben sistem, v okviru katerega izvajamo zahtevne teste in preizkuse izdelkov.

Varno od samega začetka ‒ izbrani Lidlovi dobavitelji

Lidlovo zagotavljanje kakovosti se začne pri dobaviteljih. Zato jih še posebej skrbno izbiramo: vsi naši dobavitelji so certificirani v skladu s priznanim mednarodnim standardom za presojanje dobaviteljev v živilskopredelovalni industriji (IFS) ali splošno veljavnim standardom britanskega združenja trgovcev BRC. Proizvajalci posebnih izdelkov, npr. ekoloških izdelkov ali blaga iz pravične trgovine, potrebujejo poleg tega tudi druge ustrezne certifikate.

S svojimi dobavitelji tesno sodelujemo ter tako nenehno zagotavljamo in izboljšujemo postopek pridelave in proizvodnje. Poleg tega neodvisni inštituti redno opravljajo tudi nenapovedane presoje v proizvodnih obratih naših dobaviteljev.

Preverjena kakovost ‒ naš trud za vašo varnost

Izdelke Lidlovih blagovnih znamk pogosto testiramo – preden gredo v prodajo, jih preverimo. Pred prvo dobavo nam dobavitelji posredujejo izvedensko mnenje, ki ga poda neodvisni akreditirani inštitut. Ta izvede vse potrebne analize, ki zagotavljajo skladnost izdelka. Vseskozi preverjamo tudi označevanje izdelkov: želimo vedeti, ali so vse sestavine v celoti ustrezno navedene na embalaži.

Poleg dobaviteljev tudi sami izvajamo številne analize, pred in po prihodu izdelka na naše police. Analize izvajamo v sodelovanju z akreditiranimi inštituti, ki so priznani strokovnjaki za zagotavljanje in preverjanje varnosti in kakovosti.

Lidlova žirija: oddelek za zagotavljanje kakovosti in varnosti izdelkov

Kdo ovrednoti številne rezultate in podatke iz izvedenskih mnenj in preizkusov? Za to imamo pri Lidlu strokovnjake, ki se ukvarjajo samo s področjem zagotavljanja kakovosti in varnosti izdelkov. Vsak član ekipe ima strokovno znanje na svojem področju, ki ga potrebuje pri vsakodnevnem delu za varnost naših kupcev. Tu ob izmenjavi mnenj z dobavitelji potekajo razprave o potrebnih ukrepih, če bi prišlo do težav.

Svežina je naš zaščitni znak

Predvsem za sadje in zelenjavo velja: vse mora priti na mizo sveže in zdravo! Užitek v hrani zagotavljamo s skrbjo za posebno hiter pretok blaga od dobavitelja oziroma proizvajalca do prodajaln.

Tudi pri zmanjševanju vsebnosti fitofarmacevtskih sredstev postavljamo svoja merila: našim kupcem želimo ponuditi sadje in zelenjavo, ki vsebuje minimalno možno količino ostankov fitofarmacevtskih sredstev. Da bi to zahtevo udejanjili, smo za sadje in zelenjavo postavili lasten standard, ki določa strožja merila kot zakonska določila.

Vrednost ostankov fitofarmacevtskih sredstev v Lidlovem sadju in zelenjavi je tako za dve tretjini nižja od zakonsko dovoljene maksimalne količine.

Za kupce to pomeni: pri Lidlu kupujete posebno sveže sadje in zelenjavo, ki poleg tega vsebujeta zelo malo dovoljenih ostankov fitofarmacevtskih sredstev.

Pogoj za to je tesno, dolgoletno in zaupanja vredno sodelovanje z dobavitelji in pridelovalci. Le kdor dobro pozna dobavno verigo, lahko poskrbi za konkretne izboljšave in nadaljnji razvoj na pomembnih mestih v verigi. Ker imajo vsi naši dobavitelji in pridelovalci certifikat v skladu s svetovno priznanim standardom GLOBAL G.A.P., imajo najboljše pogoje za izvajanje specifičnega upravljanja kakovosti sadja in zelenjave v sodelovanju z nami.

Upravljanje kakovosti sadja in zelenjave ‒ varno na treh stebrih

 

1) Nadzor ostankov

Čim manj obremenitev naših sort sadja in zelenjave: dober ducat zunanjih neodvisnih laboratorijev, specializiranih za analizo ostankov fitofarmacevtskih sredstev, preverja količino teh ostankov v naših izdelkih. Vsak vzorec je natančno pregledan, saj preverjamo več kot 500 učinkovin. Rezultate natančno ocenijo in preverijo strokovnjaki za tovrstna živila.

Da bi lahko kupci popolnoma zaupali v varnost naših svežih izdelkov, smo šli v Lidlu še korak dalje: izdelke s povečanim tveganjem za ostanke fitofarmacevtskih sredstev, npr. grozdje, testiramo intenzivneje, kot manj kritične izdelke.

Še en primer našega posebnega postopka: ob dnevih, ko na pridelovalnih območjih močno dežuje, izvajamo še intenzivnejša preverjanja, ker vlaga povzroči več napadov škodljivcev in bi pridelovalci lahko spremenili režim uporabe fitofarmacevtskih sredstev.

Vsak dan je nov začetek, vsak dan prinaša svoje vremenske razmere, vsak dan je pridelek drugačen. Zato tudi za Lidlov nadzor ostankov fitofarmacevtskih sredstev v sadju in zelenjavi velja, da se mora prilagajati razmeram.

2) Nadzor dobaviteljev in sledljivost

S številnimi preiskavami, analizami in izvedenskimi mnenji, ki jih izvajamo vrsto let, smo zbrali zelo veliko podatkov: naša baza podatkov o ostankih fitofarmacevtskih sredstev nam danes kaže natančno sliko naših dobaviteljev in pridelovalcev. Tako lahko natančno skrbimo za to, da je kakovost izdelkov ustrezna že od samega začetka.

Da bi lahko vedno sprejemali prave ukrepe za zagotavljanje kakovosti na pravem mestu, smo sledljivost razširili na celotno dobavno verigo: od pridelave do pakiranja in prevoza natančno dokumentiramo, kako naše sadje in zelenjava prideta v naše trgovine. Vse to za zagotavljanje svežine in kakovosti izdelkov za naše kupce.

Naš način dela je zapisan na zabojih sadja in zelenjave, v katerih je blago dostavljeno: ti imajo nalepko s podatki o sledljivosti, ki vključuje celotno pot blaga v vseh fazah dobavne verige vse do naše prodajalne.

3) Povratne informacije

Svoje dobavitelje smo pazljivo izbrali. Z večino že več let uspešno sodelujemo in gradimo medsebojno zaupanje. Številni med njimi so skupaj z nami iz majhnega zrasli v srednje veliko podjetje.

Svoje pridelovalce in dobavitelje štejemo za svoje partnerje, ki skupaj z nami skrbijo, da sta sadje in zelenjava čim manj obremenjena s škodljivimi snovmi. Da bi to pomembno nalogo vedno bolje izpolnjevali, smo razvili informacijski sistem po stopnjah. Z njegovo pomočjo zagotavljamo, da so rezultati naših preizkusov, analiz in izvedenskih mnenj na voljo tudi pridelovalcem in dobaviteljem. Le tako lahko zagotavljamo, da tudi proizvajalci sprejemajo ustrezne ukrepe, kadar so potrebni.

Za svojo odgovornost štejemo tudi to, da skupaj postajamo boljši.