Lidl Slovenija | Preprosto več za vas
The browser is not supported
To display the website correctly, please use one of the following browsers.CautionPlease update your browser, if you proceed with this browser, your shopping experience might not be successful!

Redno in natančno nadzorujemo vse člene svoje dobavne verige ter izbiramo ponudnike z mednarodno priznanimi certifikati.

Text And Image Section

Stalen nadzor: V skupini Lidl imamo vsako leto več kot 20.000 pregledov, ki jih zagotavljajo neodvisne nadzorne institucije.


Naključno preverjanje: Z dnevnim nadzorom celotne dobavne verige vse do vstopa blaga v trgovino zagotavljamo, da sta sadje in zelenjava neoporečna.


Kakovost in svežino preverjamo vsako uro: Sadje in zelenjavo v naše trgovine dostavljamo vsak dan zjutraj. Nato ju sodelavci - skrbniki za svežino vsako uro kontrolirajo in razporejajo. Hkrati preverjajo, katero živilo ne ustreza več našim zahtevam glede kakovosti, nepoškodovanosti in svežine ter ga izločijo. Na ta način dnevno skrbimo, da je razstavljeno blago čisto in sveže ter da so naše stranke zadovoljne.

Text And Image Section

Svežina in okus: Pri zagotavljanju kakovosti se osredotočamo na svežino in okus. Preverjamo na primer stopnjo zrelosti in izpolnjevanje določenih značilnosti glede okusa ter druge za posamezno vrsto specifične kazalnike kakovosti, za katere smo sklenili dogovore z našimi dobavitelji.


Varnost kupcev na prvem mestu: Pri skrbi za zdravje naših kupcev gremo v Lidlu še korak dlje. Naš cilj je, da živila – tako sveže sadje in zelenjavo kot tudi predelano hrano –, če je le mogoče, ponudimo brez ostankov pesticidov. Zato si postavljamo merila, ki so strožja od evropskih predpisov:

  • dovoljeni so ostanki največ petih učinkovin,
  • Lidl pri sadju in zelenjavi dopušča največ tretjinski delež zakonsko predpisanih vrednosti ostankov učinkovin,
  • seštevek ostankov vseh učinkovin lahko znaša največ 80 odstotkov zakonskega maksimuma.

MEDNARODNO PRIZNANI CERTIFIKATI

Naši dobavitelji in proizvodi imajo certifikate mednarodno priznanih standardov.

Text And Image Section

GLOBALG.A.P. STANDARD

Vsi naši proizvajalci in dobavitelji sadja in zelenjave imajo certifikat svetovno priznanega standarda GlobalG.A.P., katerega glavna cilja sta varna in trajnostna kmetijska proizvodnja izdelkov. Zajema sledljivost, varovanje okolja, varno delovno okolje delavcev, dobro počutje živali, celostno zatiranje škodljivcev itd.

Text And Image Section

EKOLOŠKI CERTIFIKAT

Vsi tovrstni proizvodi so označeni z ekološkim certifikatom in izpolnjujejo kriterije uredbe Evropske skupnosti o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov. To pomeni, da izpolnjujejo stroge zahteve, določene za nadzorovano ekološko oziroma biološko pridelano zelenjavo.

Text And Image Section

CERTIFIKAT RAINFOREST ALLIANCE

Oznaka organizacije Rainforest Alliance označuje proizvode iz pridelovalnih obratov, ki so usmerjeni v trajnostno ekološko in socialno kmetovanje ter jih certificirajo neodvisne organizacije. Sledljivost proizvodov s tem certifikatom je tako popolnoma transparentna.

Text And Image Section

FAIRTRADE

Skrbimo za pravične pogoje. Certifikat pravične trgovine (Fair Trade) potrjuje, da je bil izdelek proizveden v skladu s standardi pravične trgovine, ki zagotavljajo pravično plačilo pridelovalcem iz ekonomsko manj razvitih dežel ter prispevajo k trajnostnemu razvoju lokalnih skupnosti, s posebnim poudarkom na trajnostni pridelavi kakovostnih surovin in skrbnemu odnosu do okolja nasploh.