OKOLJU IN ŽIVALIM PRIJAZEN RIBOLOV

MSC

Organizacija MSC (angleško: Marine Stewardship Council), ki je nekakšen „svet za ohranitev morij“, je neodvisna, na globalni ravni delujoča neprofitna organizacija, ustanovljena leta 1992 z namenom, da poišče rešitev za problem prekomernega ribolova.
V številnih oceanih je ribolov tako intenziven, da se zmanjšujejo zaloge rib po vsem svetu. To slabo vpliva na morske ekosisteme in na ribiško industrijo povsod po svetu.
Organizacija MSC je zasnovala okoljski standard, s katerim lahko v svetovnem merilu neodvisno ocenjuje ribištva. Če izpolnjujejo načela standarda, smejo biti njihovi izdelki opremljeni z modrim pečatom MSC.

Kaj pomeni pečat MSC?

Za izdelke, ki so opremljeni s pečatom MSC velja, da so bili pridobljeni po načelih okolju prijaznega ribolova. Na Lidlovih izdelkih je ta logotip vedno natisnjen na rumenem ozadju v desnem kotu.

Tri načela organizacije MSC

Stanje zalog rib

Ribištvo mora biti organizirano tako, da se preprečujeta prekomeren ribolov in izčrpavanje zalog rib. Zaloge rib se morajo dokazljivo obnavljati, ribištvo pa ne sme spreminjati sestave zalog rib glede na starost, spol in genetski nabor.

Vpliv ribištva na morsko okolje

Ribištvo mora upoštevati morski ekosistem in ne sme škodovati njegovi sestavi, produkciji, raznovrstnosti in funkcijam. Naravni odnosi med vrstami in biotska raznovrstnost ne smejo biti ogroženi.

Sistemi upravljanja ribištva

Vsaka oblika ribištva mora imeti sistem upravljanja, v katerem so upoštevani lokalni, nacionalni in mednarodni zakoni in direktive. Sistem mora biti usmerjen k trajnostni izrabi morja, temu pa morajo biti prilagojeni institucionalni in operativni standardi.

Ozaveščanje je temelj trajnostnega pristopa pri potrošnji rib

Organizacija MSC pozdravlja Lidlova prizadevanja v prid okolju prijaznega ribolova. Rupert Howes, direktor organizacije MSC, pravi: „Lidl je prve izdelke s pečatom MSC začel prodajati oktobra 2006, od takrat pa nenehno širi ponudbo tovrstnih izdelkov. Lidl resno jemlje trajnostni razvoj na področju rib in morskih sadežev. Diskontni trgovec pečatu MSC na embalažah namenja veliko prostora, s čimer pogled potrošnika usmeri na logotip organizacije MSC. Lidl svoje stranke v letakih in zdaj tudi na spletni strani seznanja s pomenom pečata MSC. Ozaveščanje je pomemben in nujen korak za pridobivanje podpore za okolju prijazno ravnanje. Pečat MSC potrošnikom na enostaven način pomaga, da izkažejo to podporo.

Lidl skupaj z organizacijo MSC apelira na dobavitelje, seznanja javnost z okoljskim standardom organizacije MSC in nagovarja druge ponudnike k pridobitvi certifikata. Na takšen način Lidl spodbuja okolju prijazno ribiško industrijo in pomaga zagotavljati dolgoročno oskrbo z zdravim živilom – ribami.

Lidlovi izdelki s pečatom MSC so na voljo v 18 evropskih državah.

DELFINOM PRIJAZEN LOV NA TUNA

Delfinom prijazen ribolov

Delfinom prijazen lov na tuna pod nadzorom organizacije Earth Island Institute
Lidl je eden prvih podpornikov in dolgoletni član mednarodnega programa nadzora za delfinom prijazen lov na tuna (Dolphin Safe) in se je tako že zgodaj začel zavzemati za zaščito delfinov in drugih morskih živali pri lovu na tuna.
Mednarodni program nadzora za delfinom prijazen lov na tuna, ki izpolnjuje zahteve certifikata ISO, je v začetku 90. let zasnovala ameriška organizacija Earth Island Institute (EII). Cilj programa je preprečiti, da bi kot stranski ulov pri lovu na tuna poginilo milijone delfinov.
Vse konzerve tunine, ki jih prodaja Lidl, imajo modri logotip „Safe“, ki ga podeljuje organizacija Earth Island Institute.