V najkrajšem času od polja do trgovine

Svežino sadja in zelenjave zagotavljamo z nenehnim izboljševanjem logistične verige.

Tržnica - svežina

Hitrost za svežino
Pri ohranjanju svežine in najvišje kakovosti izdelkov je hitrost ključnega pomena. Neprestano se trudimo, da so transportne poti čim krajše in da pridelek kar najhitreje pride od polja ali sadovnjaka do vaše mize.

Pobiranje in pakiranje pridelka
Kmetje pridelujejo svoje pridelke glede na sezono. Nekatere, kot sta na primer cvetača in solata, zaradi zagotavljanja svežine zapakirajo že takoj na polju in nato dostavijo zadrugi pridelovalcev. Manjše pridelke, kot na primer jabolka ali krompir, pa oberejo in dostavijo pakirni postaji.

Tržnica

Zadruga pridelovalcev
Zadruge pridelovalcev so združenja različnih kmetijskih panog, od koder prihajata naše sadje in zelenjava. Sodelovanje z zadrugo skrajša pot od polja do trgovine in tako izboljša kakovost. Če zadruge za nekatere panoge ne obstajajo, pridelovalci svoje pridelke pakirajo v zaboje in jih dostavijo v sortirno-pakirni center.

Skladišče za sadje in zelenjavo
V skladišča dnevno dostavljajo sveže sadje in zelenjavo z lokalnega območja in iz sosednjih regij. Tu živilski strokovnjaki preverijo kakovost svojih izdelkov glede na zakonske in še strožje Lidlove predpise, nato jih zberejo in v najkrajšem času razpošljejo trgovinam.

Tržnica - transport

Dnevno sveža dostava
Dostava našim trgovinam poteka vsak dan v zgodnjih jutranjih urah, najkasneje do 6. ure. Naši zaposleni, odgovorni za svežino izdelkov, preverijo in razporedijo prevzeto sadje in zelenjavo na namenjen prostor v trgovini.

Raznolika sezonska ponudba
Bistvo naše ponudbe je svežina, to pomeni, da določeno sadje in zelenjavo nudimo le takrat, ko sta zares sveža in okusna. Zato se naša ponudba tekom leta nekoliko razlikuje in vas v enem delu leta razveseljujemo z enimi artikli, v drugem pa z drugimi. Vsi pa so sveži in kvalitetni.

Preberite še več