Lidl Slovenija | Preprosto več za vas
The browser is not supported
To display the website correctly, please use one of the following browsers.CautionPlease update your browser, if you proceed with this browser, your shopping experience might not be successful!
Za ogled PDF datoteke potrebujete Adobe Acrobat Reader.

Pogoji sodelovanja in izjava o varstvu osebnih podatkov v zvezi z nagradno igro LIDLOVA OTROŠKA EKIPA


I. Pogoji sodelovanja

Nagradno igro LIDLOVA OTROŠKA EKIPA (Lidl Kids Team - UEFA EURO 2024TM Player Escort) organizira LIDL Slovenija družba za trgovino in storitve d.o.o. k.d., poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod lipami 1, 1218 Komenda, matična številka: 1719947000, davčna številka: SI 59314923 (nadalje Lidl Slovenija ali organizator). Za sodelovanje v nagradni igri veljajo izključno tukaj navedeni pogoji. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pogojev sodelovanja.


1. Upravičenost do sodelovanja


V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki aplikacije Lidl Plus, ki prebivajo v Sloveniji in so v času sodelovanja stari najmanj 18 let ter so zakoniti zastopniki otroka (starši ali skrbniki), ki bo v obdobju Evropskega prvenstva v nogometu za moške od 14. 6. 2024 do 14. 7. 2024 (v nadaljevanju tudi »UEFA EURO 2024«) star od šest do vključno deset let (»zastopani otrok«).


Pogoji za sodelovanje v nagradni igri so naslednji:


• razpoložljivost zastopanega otroka in sodelujoče osebe (lahko tudi drugega zakonitega zastopnika) za potovanje v Nemčijo na nogometno tekmo v času UEFA EURO 2024 od 14. 6. 2024 do 14. 7. 2024 (bivanje najmanj dve noči);

• veljavna osebna dokumenta sodelujoče osebe (lahko tudi drugega zakonitega skrbnika) in zastopanega otroka v primeru prejema nagrade;

• soglasje obeh zakonitih zastopnikov otroka za potovanje v Nemčijo in sodelovanje na tekmi.2. Izločitev sodelujočih oseb


Vsaka sodelujoča oseba lahko sodeluje le v svojem imenu. V primeru večkratnega sodelovanja ali navedbe napačnih ali neresničnih podatkov ob prijavi je lahko sodelujoča oseba izločena iz nagradne igre. Zaposleni v podjetju Lidl Slovenija d.o.o. k.d. in vseh družbah Skupine Schwarz niso izvzeti iz sodelovanja v nagradni igri.


3. Sodelovanje v nagradni igri v aplikaciji Lidl Plus


Sodelovanje v nagradni igri je brezplačno in v korist zastopanega otroka. Sodelovati je mogoče v obdobju od 18. 03. 2024 do 17. 04. 2024, in sicer tako, da uporabnik aplikacije Lidl Plus klikne na oglasno pasico UEFA EURO 2024 v aplikaciji Lidl Plus, ki ga preusmeri na prijavni obrazec nagradne igre znotraj aplikacije. Sodelovati je mogoče tudi na način, da uporabnik aplikacije Lidl Plus skenira QR kodo, ki ga preusmeri na prijavni obrazec nagradne igre znotraj aplikacije. Ko uporabnik aplikacije Lidl Plus označi potrditveno okence in pritisne gumb »SODELUJ ZDAJ«, potrdi sodelovanje v nagradni igri.

Nato se prikažejo informacije, shranjene v uporabnikovem računu Moj Lidl račun (ime, telefonska številka, elektronski naslov), ki bodo uporabljene za nagradno igro. Te informacije je mogoče v uporabnikovem računu Moj Lidl račun naknadno spremeniti do konca nagradne igre. Informacije o računu si je mogoče v aplikaciji Lidl Plus ogledati pod zavihkom »Več« – »Profil« – »Moj Lidl račun«. S potrditvijo gumba »Sodeluj zdaj« posameznik soglaša s tem, da s svojimi podatki sodeluje v nagradni igri.


4. Konec igre


Sodelovanje je mogoče do vključno 17. 4. 2024. Merodajen je elektronsko zabeleženi čas oddaje podatkovnega zahtevka za sodelovanje v sistemu.


5. Nagrade


Sodelujoča oseba lahko osvoji nagrado za zastopanega otroka v vlogi spremljevalca na eni od nogometnih tekem UEFA EURO 2024 v Nemčiji v okviru uradnega programa spremstva igralcev. Otrok sodelujoče osebe bo tako na eni od nogometnih tekem UEFA EURO 2024 pospremil enega od nogometašev slovenske nogometne reprezentance na nogometno igrišče. Točen termin in dodelitev tekme, na kateri bo otrok sodeloval kot spremljevalec, bosta znana po žrebanju nagrajencev. Zastopani otrok, ki bo spremljal nogometnega igralca, prejme od podjetja Lidl uniformo (kratke hlače, majico, nogavice in čevlje), ki jo mora nositi na dan tekme. Poleg tega prejme zastopani otrok dodatna oblačila (pulover s kapuco, vetrovko, majico). Nagrada vključuje tudi sledeče:

• povratna vožnja z vnaprej določenega letališča/železniške postaje v državi prebivališča nagrajenca (lahko tudi drugega zakonitega zastopnika) in zastopanega otroka v Nemčijo na dodeljeno prizorišče na dogovorjeni datum;

• dve nočitvi v obdobju dodeljene tekme v dvoposteljni sobi v hotelu s tremi ali štirimi zvezdicami v bližini prizorišča tekme;

• prehrana za čas potovanja v Nemčiji (večerja na dan prihoda, zajtrk v hotelu, prehrana čez dan v obliki prigrizkov, večerja); dodatni obroki niso vključeni (npr. druga prehrana na stadionu);

• prevoz do stadiona in nazaj v hotel;

• vstopnici 2. kategorije za nagrajenca (lahko tudi drugega zakonitega zastopnika) in zastopanega otroka za nogometno tekmo, na kateri bo otrok sodeloval kot spremljevalec nogometnega igralca.

Nagrajenec ne more vplivati na to, na kateri tekmi bo otrok nastopil kot spremljevalec. Druge podrobnosti (med drugim o poteku potovanja in nastanitvi) in pravila glede uveljavljanja nagrade bodo nagrajencem sporočene po zaključku nagradne igre.


6. Žrebanje nagrad in obveščanje nagrajencev


Nagrajenec bo med vsemi sodelujočimi izbran z žrebom na zaprti seji. Žrebanje bo izvedeno v roku treh delovnih dni od zaključka nagradne igre.

Vsi izžrebanci bodo o prejetju nagrade obveščeni najpozneje do dne 26. 4. 2024 po elektronski pošti na elektronski naslov, ki so ga navedli v okviru nagradne igre. Ko bo izžrebanec obveščen o nagradi, bo prejel tudi personalizirano povezavo do dodatne platforme za prijavo zunaj aplikacije Lidl Plus. Izžrebanec bo moral v platformi navesti oziroma predložiti zahtevane podatke o zastopanem otroku in sodelujoči osebi ter zahtevane informacije in dokumente (npr. pooblastilo za potovanje za otroka). Za zakonitega zastopnika, ki bo spremljal zastopanega otroka na poti v Nemčijo, se lahko namesto sodelujoče osebe navede tudi drug zakoniti zastopnik. V tem primeru je sodelujoča oseba dolžna obvestiti to drugo osebo o tukaj navedenih pogojih.

Če izžrebanec v treh (3) dneh po prejemu obvestila na elektronski naslov ne izpolni popolne prijave preko personalizirane povezave, izgubi pravico do nagrade in po enakem postopku se izžreba nadomestni nagrajenec. Za pravilnost navedenega elektronskega naslova v profilu Moj Lidl računu odgovarja sodelujoča oseba. Denarno izplačilo, izplačilo v drugih nedenarnih sredstvih ali zamenjava nagrad niso mogoči.


7. Vrednost nagrade


Organizator bo v nagradnem natečaju podelil triintrideset (33) nagrad / 33 x paket Lidlova otroška ekipa. Nagrada bo vključevala 33 x klasična soba I dvoposteljna, 2 nočitvi, večerja, povratna letalska karta, avtobusni prevoz, mednarodno zdravstveno zavarovanje. Vrednost posamezne nagrade je 4.339,12 €.


8. Obdavčitev nagrad


Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve glavnih nagrad, ki so predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. V skladu z navedenim se strinjajo, da bodo v primeru, da bodo izžrebani kot nagrajenec v tej nagradni igri, upoštevaje 2. odst. 35. člena ZDavP-2 izplačevalcu nagrade (organizatorju nagradne igre) posredovali naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko, in sicer najkasneje v roku treh (3) delovnih dni od objave nagrajencev.

V kolikor nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca.

Organizator bo skladno z veljavno zakonodajo za nagrajence obračunal in plačal akontacijo dohodnine za prejeto nagrado. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado (kot npr. stroške prevzema nagrade, prevoza, ipd.), nosi nagrajenec sam.


9. Končne določbe


Pritožba v katerem koli delu nagradne igre ni mogoča.


II. Izjava o varstvu podatkov

1. Podatki o odgovorni osebi


Družba Lidl Slovenija je odgovorna oseba za obdelavo osebnih podatkov sodelujočih oseb in nagrajencev. Družba Lidl Slovenija je imenovala pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, kontaktne podatke najdete na spletni strani Lidla Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov .


2. Kategorije in viri podatkov


Za izvedbo nagradne igre prejme družba Lidl Slovenija od družbe Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, (»Lidl Stiftung«) naslednje osebne podatke:

- Lidl Plus identifikacijski podatek kupca za vse sodelujoče v nagradni igri,

- ime in priimek ter telefonsko številko in elektronski naslov nagrajencev.


3. Nameni in pravne podlage obdelave


Družba Lidl Slovenija bo osebne podatke, zbrane pri sodelovanju v nagradni igri, uporabila izključno za namene izvedbe nagradne igre (npr. določitev nagrajenca, obveščanje nagrajenca, pošiljanje nagrade). Pravna podlaga za obdelavo podatkov v okviru nagradne igre je točka a) 1. odstavka 6. člena uredbe GDPR (privolitev). To vključuje tudi posredovanje osebnih podatkov iz 2. točke družbi Lidl Slovenija. Brez posredovanja teh podatkov in soglasja za obdelavo podatkov za namen izvedbe nagradne igre sodelovanje v nagradni igri ni mogoče.

V okviru nagrade se lahko posnamejo fotografije in videoposnetki nagrajenca in zastopanega otroka. V ta namen mora nagrajenec kot zakoniti skrbnik zastopanega otroka podati družbi Lidl Slovenija privolitev v skladu s točko a) 1. odstavka 6. člena uredbe GDPR.

V primeru podane privolitve v okviru te nagradne igre je pravna podlaga za obdelavo podatkov na podlagi privolitve točka a) 1. odstavka 6. člena uredbe GDPR. Fotografije in/ali videoposnetki, ki nastanejo v zvezi z nagrado, se lahko objavijo skupaj z imenom in krajem bivanja nagrajenca v oglaševalskih medijih organizatorja (sporočilu za javnost, spletni strani, reviji za zaposlene, Facebooku).

Če obdelava podatkov temelji na privolitvi v skladu s točko a) 1. odstavka 6. člena uredbe GDPR, je mogoče privolitev kadar koli preklicati z učinkom za prihodnost. Preklic pomeni izbris že zbranih podatkov. Opozoriti pa je treba, da bo v primeru preklica privolitve za obdelavo podatkov za namen sodelovanja v nagradni igri in/ali preklic privolitve za fotografiranje in snemanje nagrajenca/zastopanega otroka na tekmi UEFA EURO 2024 sodelovanje zastopanega otroka izključeno.


4. Prejemniki/kategorije prejemnikov:

Podatki se tretjim osebam posredujejo le, če je to potrebno za izvedbo nagradne igre (npr. nadaljnjo organizacijo nagrade s strani družbe Lidl Stiftung in Združenja evropskih nogometnih zvez (v nadaljevanju tudi »UEFA«)) oziroma za objavo nagrajencev (npr. na spletni strani, Facebooku). Nadaljnje razkrivanje podatkov tretjim osebam je izključeno. V tem primeru bodo ustrezno sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov.

Poleg tega lahko družba Lidl Slovenija in partnerska podjetja v okviru nagradne igre zbirajo druge osebne podatke, ki so potrebni za pošiljanje ali predajo nagrade, neposredno od nagrajencev. Zato upoštevajte ločeno izjavo o varstvu podatkov na platformi za prijavo.


5. Rok hrambe/merila za določanje obdobja hrambe:


Po koncu nagradne igre in razglasitvi nagrajencev bodo osebni podatki sodelujočih izbrisani. Podatki nagrajencev se v primeru nagrad hranijo 10 let po koncu poslovnega leta, v katerem je bil izveden nagradni žreb.


6. Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki


Sodelujoča oseba in zastopani otrok imata pravico zahtevati brezplačne informacije o osebnih podatkih, ki se hranijo o njiju. Oba imata tudi pravico zahtevati popravek, izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov in prejeti te podatke v strukturirani obliki. Če so bile v okviru te nagradne igre podane privolitve, jih je mogoče kadar koli preklicati z učinkom za prihodnost. Poleg tega se lahko sodelujoča oseba in zastopani otrok obrneta na organ za varstvo podatkov, zlasti v državi članici, v kateri imata stalno prebivališče ali v kateri je prišlo do domnevne kršitve. Sodelujoča oseba lahko navedene pravice, ki jih ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zase in/ali za zastopanega otroka uveljavlja tako, da se obrne na službo za pomoč kupcem družbe Lidl Slovenija preko kontaktnega obrazca Contact Support (lidl.si) .