Posezite po kakovostnih zamrznjenih izdelkih

Kako zagotavljamo kakovost zamrznjenih izdelkov?

Prične se z izbiro ustreznih dobaviteljev, ki izpolnjujejo visoke standarde po mednarodnem certifikatu za vodenje sistema kakovosti. Skladnost izdelkov je potrjena že pred prodajo s strani neodvisnih akreditiranih inštitutov. Dobavitelji z inovativnimi postopki zamrzovanja v najkrajšem možnem času dosežejo potrebno temperaturo izdelka. V nadaljevanju pa je pomembno zagotavljanje hladne verige tako tekom transporta kot v sami trgovini, kjer redno po HACCP sistemu spremljamo temperature v zamrzovalnih skrinjah. Tako zagotavljamo, da zamrznjeni izdelki ohranjajo kar najvišjo možno vsebnost vitaminov ter ostalih hranljivih snovi.

 V raziskavi kakovosti je kar 92 % vprašanih Lidlove izdelke v kategoriji zamrznjeni izdelki ocenilo z oceno dobro, zelo dobro ali odlično.

99 % vprašanih je bageto  Maitre Jean-Pierre ocenilo z oceno dobro, zelo dobro ali odlično.

Zamrznjeni izdelki