Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov

Veseli nas, da ste izkazali interes za vsebine varstva podatkov. Ob obisku naše spletne strani si želimo, da se počutite varno ter da naše delovanje v smeri zagotavljanja varstva podatkov vidite kot značilnost kakovosti, naravnane k strankam.

 

Naslednji napotki glede varstva podatkov vas obveščajo o vrsti in obsegu obdelave vaših osebnih podatkov s strani družbe LIDL Slovenija d.o.o. k.d. Osebni podatki so informacije, ki so neposredno ali posredno usmerjene k vaši osebi oz. jih je kot takšne mogoče uvrstiti. Kot zakonska podlaga za varstvo podatkov služi zlasti Splošna uredba EU o varstvu podatkov ter nacionalna zakonodaja na področju varstva osebnih podatkov.

 

Varstvo osebnih podatkov na spletni strani www.lidl.si

(Različica 5.5, stanje 28.8.2020)

Pregled vsebine

1. Pregled
Pokaži vsebino
Skrij vsebino

Obdelava podatkov s strani upravljavca podatkov, družbe LIDL Slovenija d.o.o. k.d., se izvaja na sledeč način:

 • z odpiranjem spletne strani družbe LIDL Slovenija d.o.o. k.d. se med vašo končno napravo in našim strežnikom izmenjajo različne informacije. Pri tem gre lahko tudi za osebne podatke. Tako pridobljene informacije se med drugim uporabljajo za optimizacijo naše spletne strani ali za prikaz oglasa v brskalniku vaše končne naprave.

2. Obisk naše spletne strani
Pokaži vsebino
Skrij vsebino

Nameni obdelave podatkov/pravne podlage:

Ob odprtju naše spletne strani so preko brskalnika, ki se uporablja na vaši končni napravi, samodejno in brez vašega posredovanja na strežnik naše spletne strani, posredovani:

- IP-naslov z internetom povezane naprave, ki poizveduje,- datum in čas dostopa,- ime in URL priklicane datoteke,- spletna stran/aplikacija, preko katere se je dostopalo (napotitveni URL),- brskalnik, ki ga uporabljate, in po potrebi operacijski sistem vašega s spletom povezanega računalnika ter ime vašega ponudnika dostopa

in začasno shranjeni v tako imenovano dnevniško datoteko za naslednje namene:

- zagotavljanje brezhibne vzpostavitve povezave,- zagotavljanje udobne uporabe naše spletne strani/aplikacije,- vrednotenje sistemske varnosti in stabilnosti.

V kolikor ste se v vašem brskalniku oz. operacijskem sistemu ali drugih nastavitvah vaše končne naprave strinjali s tako imenovano geolokalizacijo, uporabljamo to funkcijo zato, da vam lahko ponudimo z vašo trenutno lokacijo povezane, individualne storitve (npr. lokacija najbližje trgovine). V ta namen obdelane podatke o lokaciji obdelujemo izključno za to funkcijo.

Pravno podlago za obdelavo IP-naslova nudi 6 (1f) člen Splošne uredbe EU o varstvu podatkov. Naš upravičen interes sledi iz zgoraj navedenih namenov obdelave podatkov.

Prejemniki/kategorije prejemnikov:

Posredovanje teh podatkov tretjim načelno izključujemo.

Trajanje hrambe/kriteriji za določanje obdobja hrambe:

Podatki se shranjujejo za časovno obdobje sedmih dni ter se nato samodejno izbrišejo. Ko zaključite z uporabo naše spletne strani, se podatki o geolokalizaciji izbrišejo.

3. Kontaktni obrazec/ kontaktni e-naslov/ telefonski klici/ družabna omrežja/ ankete med strankami
Pokaži vsebino
Skrij vsebino

Nameni obdelave podatkov/pravne podlage:

Z osebnimi podatki, ki nam jih posredujete pri izpolnjevanju kontaktnih obrazcev, po telefonu, e-pošti ali preko družabnih omrežij, kot je na primer vprašanje naslovljeno na klicni center Infofon, ravnamo zaupno. Vaše podatke uporabljamo izključno za v naprej opredeljen namen, to je za obdelavo vašega povpraševanja. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je 6 (1f) člen Splošne uredbe EU o varstvu podatkov. Naš in vaš zakoniti interes za obdelavo podatkov pri tem izhaja iz želje, da odgovorimo na vaše povpraševanje, po potrebi rešimo obstoječe težave s čimer gradimo zaupanje ter zadovoljstvo strank oziroma uporabnika naše spletne strani.

Sodelovanje v eni od naših anket je prostovoljno. V sklopu anonimnih anket se ne hranijo nobene informacije, ki dopuščajo povezljivost s posameznikom, ki je sodeloval v anketi. Shrani se zgolj datum in čas vašega sodelovanja. Vsak osebni podatek, ki ga navedete v sklopu sodelovanja v anketi, se šteje za prostovoljno naveden ter se hrani skladno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Vljudno vas prosimo, da v polja za prosti vnos besedila ne vnašate imen ali podobnih navedb, kar bi omogočilo sklepanje o vas ali drugih osebah. V primeru podane privolitve v okviru ankete je pravna podlaga za obdelavo podatkov privolitev v skladu s 6 (1a) členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov. V kolikor ste v okviru ankete podali privolitev jo imate možnost kadar koli preklicati z učinkom za v prihodnje. Več o preklicu privolitve je urejeno v pravilih sodelovanja zadevne ankete.

Prejemniki/kategorije prejemnikov:

Posredovanje podatkov tretjim načelno izključujemo. Izjemoma te podatke po našem naročilu obdelujejo obdelovalci naročil. Ti so vedno skrbno izbrani, mi pa jih ob tem nadzorujemo in pogodbeno zavežemo skladno z 28. členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov.

Nadalje je lahko potrebno, da dele vašega povpraševanja posredujemo pogodbenim partnerjem (npr. dobaviteljem pri povpraševanjih, specifičnih za določen izdelek) za namen nadaljnje obdelave vašega povpraševanja. V teh primerih se povpraševanje predhodno anonimizira, tako da vas tretji ne more s tem povezati. V kolikor bi bilo v posameznem primeru treba posredovati vaše osebne podatke, vas bomo o tem najprej obvestili in pridobili vaše soglasje.

Rezultati izvedenih anket se načelno uporabljajo samo za interno vrednotenje. Posredovanje podatkov tretjim načelno izključujemo. Osebnih podatkov ne posredujemo tretjim, v kolikor za to niste podali izrecnega soglasja.

Trajanje shranjevanja/kriteriji za določanje trajanja shranjevanja:

Vse navedbe osebnih podatkov, ki nam jih posredujete pri povpraševanjih (pobude, pohvale ali graje) preko te spletne strani ali po e-pošti, se izbrišejo oz. anonimizirajo najpozneje 90 dni po prejemu končnega povratnega odgovora. Izkušnje so pokazale, da se po 90 dneh vprašanja na naše odgovore ne ponavljajo več.

4. Družabna omrežja/Social listening
Pokaži vsebino
Skrij vsebino

Nameni obdelave podatkov/pravne podlage:
Poleg informacij, ki nam jih posredujete neposredno prek družabnih omrežij, še naprej uporabljamo možnost storitve Social listening, z namenom da dobimo uvid v to, kako uporabniki dojemajo naše izdelke in storitve, in prepoznamo morebitne možnosti za izboljšave. Objave na spletnih platformah (Xing, Facebook itd.) se ocenjujejo glede na zahtevo za iskanje (npr. Za novo linijo izdelkov). Ogledajo se samo tisti prispevki, ki ste jih prosto dali na voljo neomejeni javnosti.

Obseg zbranih podatkov je v prvi vrsti odvisen od vrste in vsebine posameznega izdelka; tako npr. to lahko vpliva na objavo v besedilu ali naložene slikovne datoteke. V posameznih primerih je lahko uporaben tudi uporabniški ID; če bi Lidl želel ponuditi pomoč pri kakršnih koli težavah. Dodatno s strani zadevnih operaterjev platforme prejmemo tudi informacije o dosegu ustreznih objav.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov v okviru družbenega poslušanja je 6(1f) Splošne uredbe EU o varstvu podatkov, ker imamo legitimni interes, da morebitne primanjkljaje v naših izdelkih in storitvah prepoznamo v prosto vidnih izjavah in se lahko ustrezno odzovemo.

Prejemniki/kategorije prejemnikov:
Pri izvajanju storitve Social listening zgoraj omenjene podatke v našem imenu obdelujejo tudi pogodbeni obdelovalci s področja trženja, ki so skrbno izbrani, revidirani in zavezani v skladu z 28. členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov. Podatke običajno obdelajo tudi naši pogodbeni obdelovalci na strežnikih v Kanadi.

Trajanje shranjevanja/kriteriji za določanje trajanja shranjevanja:
Družba Lidl podatkov ne hrani trajno, temveč jih le ciljno analizira glede na potencialno zahtevane protiukrepe.

5. Nagradne igre
Pokaži vsebino
Skrij vsebino

Nameni obdelave podatkov/pravne podlage:

Na naši spletni strani, preko naših spletnih novic ali aplikacije Lidl lahko sodelujete v različnih nagradnih igrah. V kolikor v Splošnih pogojih posamezne nagradne igre ni določeno drugače, ali nam niste podali nadaljnjega izrecnega soglasja, se v okviru sodelovanja v nagradni igri vaši, nam posredovani osebni podatki uporabljajo izključno za izvedbo nagradne igre (npr. izbor nagrajenca, obveščanje nagrajenca, pošiljanje nagrade). Pravna podlaga za obdelavo podatkov v okviru nagradnih iger je privolitev v skladu s 6 (1a) členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov. V kolikor ste v okviru nagradne igre podali privolitev, imate možnost le to kadar koli preklicati z učinkom za v prihodnje. Več o tem je v teh primerih urejeno v Splošnih pogojih posamezne nagradne igre.

Prejemniki/kategorije prejemnikov:

Podatki se tretjim posredujejo samo, če je to potrebno za izvajanje nagradne igre (npr. pošiljanje nagrade preko logističnega podjetja). Posredovanje drugih podatkov, razen teh, tretjim načelno izključujemo.

Trajanje shranjevanja/kriteriji za določanje trajanja shranjevanja:

Po koncu nagradne igre in objavi nagrajencev se osebni podatki udeležencev izbrišejo. Podatki nagrajencev se pri stvarnih nagradah hranijo za obdobje, ki je opredeljeno skladno z veljavno zadevno zakonodajo

6. Obdelava podatkov za namene trženja
Pokaži vsebino
Skrij vsebino

Nameni obdelave podatkov/pravne podlage:

Z vašim soglasjem evidentiramo vaše vedenje med uporabo spletnih strani, katerih upravljavec je družba LIDL Slovenija d.o.o. k.d., ter spletnih novic, ki vam jih posredujemo. Ocena vedenja med uporabo obsega zlasti na katerih področjih se zadržujete in katere povezave tam uporabljate. S tem ustvarjamo personalizirane uporabniške profile z dodelitvijo vaših osebnih podatkov (ime) in/ali e-poštnega naslova, z namenom, boljše prilagoditve promocijskega pristopa s strani družbe LIDL Slovenija d.o.o. k.d. v obliki spletnih novic, spletnih oglasov na spletnih straneh ter tiskanih letakov, glede na vaše interese ter z namenom izboljšanja naše ponudbe. Privolitev za zgoraj opredeljeno obdelavo podatkov lahko kadarkoli prekličete brezplačno, za vsak komunikacijski kanal posebej ter z učinkom za prihodnost. Preklic vodi k izbrisu zbranih uporabniških podatkov.

Pravna podlaga za prej navedene obdelave predstavlja 6 (1f) člen Splošne uredbe EU o varstvu podatkov oziroma ob predložitvi ustreznega soglasja 6 (1a) člen Splošne uredbe EU o varstvu podatkov.

Trajanje shranjevanja/kriteriji za določanje trajanja shranjevanja:

V kolikor prekličete svoje soglasje za posamezne oglaševalske ukrepe, ali zavrnete določene oglaševalske ukrepe, se vaši podatki izbrišejo iz ustreznih razdelilnikov (e-pošte).

V primeru, da vložite preklic privolitve za posamični komunikacijski kanal, se dotični kontaktni naslov blokira za nadaljnje oglaševalsko obdelovanje podatkov. Opozarjamo, da lahko v izjemnih primerih tudi po prejemu vašega ugovora začasno še pride do pošiljanja oglaševalskega materiala. To je tehnično pogojeno s potrebnim časom prikazovanja spletnih oglasov in ne pomeni, da vaše zahteve ne bomo izvedli. Zahvaljujemo se za vaše razumevanje.

7. Pošiljanje spletnih novic
Pokaži vsebino
Skrij vsebino

Nameni obdelave podatkov/pravne podlage:

Na naši spletni strani vam nudimo možnost, da se prijavite na naše spletne novice. Če ste privolili v prejemanje naših spletnih novic, za pošiljanje (v kolikor je mogoče individualnih) informacij o izdelkih, akcijah, nagradnih igrah ter novostih iz ponudbe, trgovin in za izvajanje anket o zadovoljstvu kupcev, porabljamo vaš e-poštni naslov in po potrebi vaše ime kot nagovor v sporočilu. Te podatke shranjujemo ter obdelujemo za namene pošiljanja spletnih novic.

Vsebine spletnih novic obsegajo akcije (ponudbe, akcije s popusti, nagradne igre, itd.), ter tudi preostale izdelke, ki so sestavni del Lidlovega asortimaja.

Z vašim soglasjem evidentiramo vaše vedenje med uporabo na spletnih straneh, ki so priključene spletni strani www.lidl.si, mobilnih aplikacijah ter spletnih novicah. Ocena vedenja med uporabo obsega zlasti na katerih področjih posamezne spletne strani, mobilne aplikacije oz. spletnih novic se zadržujete in katere povezave tam uporabljate. Pri tem se ustvarjajo personalizirani uporabniški profili z dodelitvijo vaših osebnih podatkov (ime) in/ali e-poštnega naslova, da bi lahko bolje prilagodili promocijski pristop, zlasti v obliki spletnih novic, spletnih oglasov na spletnih straneh ter tiskanih letakov glede na vaše osebne interese ter za izboljšanje spletne ponudbe.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov v okviru pošiljanja spletnih novic je vaše soglasje skladno s 6 (1a) členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov.

Da bi se prepričali, da pri vnosu e-poštnega naslova ni prišlo do napake, uporabljamo tako imenovani postopek dvojne potrditve prijave: potem, ko ste v polje za prijavo vnesli svoj e-poštni naslov, vam pošljemo povezavo za potrditev. Šele ko kliknete na to povezavo za potrditev, se vaš e-poštni naslov shrani v naš razdelilnik.

Vašo privolitev glede prejemanja spletnih novic ali izdelave personaliziranih uporabniških profilov lahko prekličete kadar koli z učinkom za v prihodnje, npr. tako, da se na naši spletni strani izbrišete iz spletnih novic. Povezavo do strani za odjavo najdete na koncu vsakih spletnih novic. Preklic ima za posledico izbris pridobljenih podatkov o uporabniku.

Prejemniki/kategorije prejemnikov:

V kolikor se za izvajanje pošiljanja spletnih novic uporabljajo zunanji obdelovalci naročila, so ti pogodbeno zavezani skladno z 28. členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov.

Trajanje shranjevanja/kriteriji za določanje trajanja shranjevanja:

V kolikor prekličete svojo privolitev za prejemanje Lidlovih spletnih novic, se vaši podatki blokirajo ter izbrišejo iz ustreznih razdelilnikov e-poštev 6 mesecih po prejemu preklica. Ob prijavi na novičnik preko spletnega mesta družbenih medijev veljajo določbe o varstvu podatkov posameznega operaterja spletnega mesta družbenih medijev.

8. Uporaba piškotkov
Pokaži vsebino
Skrij vsebino

Na podlagi 6 (1f) člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov uporabljamo na naši spletni strani tako imenovane piškotke. Naš interes glede optimizacije naše spletne strani je pri tem upravičen na podlagi prehodno opredeljene določbe. Piškotki so majhne datoteke, ki se ob obisku naše spletne strani shranijo na vašo končno napravo (prenosni računalnik, tablico, pametni telefon, ipd.). Piškotki ne povzročajo škode vaši končni napravi, ne vsebujejo virusov, Trojancev ali druge zlonamerne programske opreme. V piškotku se shranijo informacije, ki so povezane s specifično uporabljeno končno napravo. Vendar to ne pomeni, da s tem neposredno prejmemo informacije o vaši identiteti. Uporaba piškotkov služi temu, da bo uporaba naše ponudbe bolj prijetna za vas. Zato uporabljamo tako imenovane sejne piškotke, s katerimi prepoznamo, da ste posamezne strani naše spletne strani že obiskali ali ste se že prijavili v vaš uporabniški račun. Ti se po zaprtju naše spletne strani samodejno izbrišejo. Poleg tega zaradi enostavnosti uporabe spletnega mesta uporabljamo začasne piškotke, ki se na vaši končni napravi shranijo za točno določeno obdobje. Če znova obiščete našo spletno stran za uporabo naših storitev, samodejno prepozna, da ste že bili z nami, katere vnose / nastavitve ste vnesli in katere predmete ste si že ogledali. Če imate uporabniški račun in boste vanj vpisani, se bodo informacije, shranjene v piškotkih, shranile k vašemu uporabniškemu računu.

Dodatno uporabljamo piškotke za statistični zajem naše strani, za namen optimizacije naše ponudbe kakor tudi za prikaz posebej za vas prilagojenih informacij. Piškotki nam pomagajo pri ponovnem obisku naše strani samodejno zaznati, da ste že bili pri nas. Ti piškotki se po v naprej opredeljenem roku samodejno izbrišejo. Večina brskalnikov sprejme piškotke samodejno. Vaš brskalnik pa lahko nastavite tako, da se na vašem računalniku piškotki ne shranjujejo ali pa se pred namestitvijo novega piškotka vedno pojavi opozorilo. Popolno onemogočanje piškotkov pa lahko privede do tega, da uporaba nekaterih funkcij naš spletne strani ne bo mogoča.

Pregled uporabljenih piškotkov z nadaljnjimi informacijami (npr. trajanje shranjevanja) in možnostih zavrnitve najdete v naših določilih glede piškotkov - kliknite tukaj in preberite več o piškotkih.

8.1.Piškotki in druge tehnike za obdelavo podatkov

 

Namen obdelave podatkov in pravna podlaga

V skladu s 6(1f) členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov, na našem spletišču uporabljamo tako imenovane piškotke. Zakoniti interes upravljavca spletne strani, predstavlja želja po zagotavljanju optimizacije zadevne spletne strani.

Vaša privolitev za vstavitev piškotkov in drugih tehnik za obdelavo podatkov se nanaša na vse domene, ki delujejo pod okriljem spletne strani www.lidl.si.

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se ob obisku spletne strani shranijo na vašo končno napravo (prenosni računalnik, tablico, pametni telefon, ipd.). Piškotki ne povzročajo škode vaši končni napravi, ne vsebujejo virusov, Trojancev ali druge zlonamerne programske opreme. V piškotku se shranijo informacije, ki omogočijo povezavo z uporabljeno končno napravo. To pa ne omogoča razkritja identitete končnega uporabnika.

Uporaba piškotkov in drugih tehnik za obdelavo podatkov je odvisna od kategorije piškotka in služi sledečim namenom:

Tehnično nujni: To so piškotki in podobne metode, brez katerih ne morete uporabljati naših storitev (na primer za pravilno prikazovanje našega spletnega mesta / funkcij, ki jih potrebujete in izvedete registracijo v prijavnem območju).

Udobje: S pomočjo teh lahko prepoznamo vaše preference za udobno uporabo našega spletnega mesta. Na primer na podlagi vaših nastavitev lahko naše spletno mesto prikažemo v jeziku, ki vam ustreza.

Statistika: Te tehnike nam omogočajo pripravo anonimnih statističnih podatkov o uporabi naših storitev. To nam na primer omogoča, da določimo, kako lahko svojo spletno stran še bolj prilagodimo navadam uporabnikov.

• Trženje: To nam omogoča, da vam pokažemo primerno oglaševalsko vsebino na podlagi analize vašega uporabniškega vedenja. Vaše uporabniško vedenje  je mogoče spremljati prek različnih spletnih mest, brskalnikov ali končnih naprav z uporabniškim ID-jem (edinstven identifikator).

Pregled uporabljenih piškotkov z nadaljnjimi informacijami (npr. trajanje shranjevanja) in možnostih zavrnitve, najdete v obvestilu o uporabljenih piškotkih - kliknite tukaj in preberite več o piškotkih.

Pri vstavitvi piškotkov in drugih tehnik za obdelavo podatkov se, ne glede na namen, obdelujejo zlasti naslednje oblike osebnih podatkov:

Tehnično nujni:

• Sprejem nastavitev piškotkov.

Udobje:

• Nastavitve, ki se uporabljajo za optimizacijo

• Rezultati nedavno pregledanih delovnih mest.

• Rezultat opaženih delovnih mest

Statistika:

Psevdonimizirani profili uporabe z informacijami o uporabi našega spletnega mesta. Sem spadajo zlasti:

 • vrsta / različica brskalnika,
 • uporabljeni operacijski sistem,
 • referenčni URL (prej obiskana stran),
 • ime računalnika gostitelja (IP naslov),
 • čas zahteve za strežnik,
 • individualni ID uporabnika in
 • sproženi dogodki na spletni strani (vedenje surfanja).

Trženje:

Psevdonimizirani profili uporabe z informacijami o uporabi našega spletnega mesta. Sem spadajo zlasti:

 • IP naslov,
 • individualni ID uporabnika;
 • potencialni interes za izdelek,
 • vedenje pri obisku spletne strani.

IP naslovi se redno anonimizirajo, tako da je na splošno izključena povezljivost s posameznikom. Glede na sam ID uporabnika ne moremo določno sklepati o vas. ID uporabnika in z njim povezane profile uporabe, po potrebi delimo s ponudniki oglaševalskih omrežij.

Pravna podlaga za uporabo piškotkov za namen udobja, statistike ter trženja je vaša privolitev v skladu 6 (1a) členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov. Pravno podlago za uporabo tehnično nujnih piškotkov predstavlja 6(1f) člen Splošne uredbe EU o varstvu podatkov, tj. vaše podatke obdelujemo na podlagi našega zakonitega interesa, da lahko spletno mesto prikažemo na popolnoma funkcionalen način.

Vaše soglasje za vstavitev piškotkov lahko kadar koli prekličete / prilagodite, kar bo veljalo za prihodnost. Preprosto kliknite tukaj  in določite svojo izbiro. Če odstranite ustrezne kljukice, lahko svoje soglasje enostavno prekličete.

Prejemniki/kategorije prejemnikov:

V okviru obdelave podatkov s piškotki in podobnimi tehnikami za obdelavo podatkov lahko uporabljamo specializirane ponudnike storitev, zlasti s področja spletnega trženja. Ti obdelajo vaše podatke v našem imenu kot obdelovalci, ki so skrbno izbrani in pogodbeno zavezani v skladu z 28. členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov. Vsi izvajalci-ponudniki storitev, navedeni v naši politiki piškotkov, za nas delajo kot pogodbeni obdelovalci.

Kot del našega sodelovanja z Google LLC in Facebook Ireland Limited se zgoraj omenjeni podatki obdelujejo v statistične in tržne namene običajno tudi na strežnikih v ZDA.

Če jih zajema vaše soglasje, bo vaše podatke zbirala tudi družba Lidl Stiftung & Co. KG ločeno ali skupaj odgovorno, kot je opisano zgoraj. Če ste se strinjali z obdelavo za tržne namene, lahko s ponudniki oglaševalskih omrežij delimo vaš ID uporabnika in z njim povezane profile uporabe s tretjimi osebami.

Trajanje shranjevanja/kriteriji za določanje trajanja shranjevanja:

Obdobje shranjevanja piškotkov najdete v zavihku nastavitve piškotkov. V primeru, da v stolpcu »Čas hrambe« izberete »Trajen«, se piškotek trajno shrani, vse do preklica vaše privolitve.

9. Prejemniku zunaj EU
Pokaži vsebino
Skrij vsebino

V primeru posredovanja podatkov prejemnikom v tretjih državah (sedež zunaj Evropskega gospodarskega prostora), to lahko razberete v razdelku o prejemnikih / kategorijah prejemnikov podatkov v opisu posamične obdelave podatkov. Evropska komisija s tako imenovanimi odločitvami o ustreznosti potrjuje, da imajo nekatere tretje države standard varstva podatkov, ki je primerljiv z ravnjo v Evropskem gospodarskem prostoru. Seznam teh držav je na voljo na spletnem mestu http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html. Če v državi ne obstaja primerljiv standard varstva podatkov, zagotavljamo, da je varstvo podatkov ustrezno zagotovljeno z drugimi ukrepi. To je mogoče na podlagi zavezujočih poslovnih pravil, s katerimi se multi-nacionalna podjetja zavežejo k ustrezni ravni varstva osebnih podatkov, standardnih pogodbenih klavzulah Evropske komisije za zaščito osebnih podatkov, potrdil ali priznanih kodeksov ravnanja v skladu s členom 40. Splošne uredbe EU o varstvu podatkov. Če želite več informacij o tem, se obrnite na našega pooblaščenca za varstvo podatkov (razdelek 12).

10. Vključene vsebine
Pokaži vsebino
Skrij vsebino

Na spletno stran so vključene tudi YouTube-video vsebine, ki so shranjeni na http://www.YouTube.com in jih je mogoče predvajati neposredno z našega spletišča. Vsi ti posnetki so vključeni na način "razširjenega varstva podatkov", to pomeni, da se podatki uporabnika spletne strani ne prenašajo na spletno platformo YouTube, če videoposnetkov ne predvajate. V trenutku, ko posnetek predvajate, se podatki prenesejo. Na samo prenašanje podatkov upravljavec spletne strani nima vpliva.

Nadaljnje informacije o namenu in obsegu pridobivanja podatkov in obdelave podatkov s strani YouTube najdete v ponudnikovih izjavah o varstvu podatkov. V izjavi so navedene tudi nadaljnje informacije o vaših s tem povezane pravice ter informacije o možnostih za nastavitev zasebnosti. Naslov upravljavca podatkov in obvestilo v zvezi z varstvom osebnih podatkov za YouTube:  Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; https://policies.google.com/privacy?hl=sl.

11. Bing Maps
Pokaži vsebino
Skrij vsebino

Na spletni strani uporabljamo ponudbo Bing Maps. To nam omogoča prikaz interaktivnih zemljevidov neposredno na spletnem mestu, s čimer vam omogočimo priročno uporabo funkcije zemljevida za iskanje ponudb za delo na vašem območju.

Vsebina Bing Maps se zagotavlja v želji po enostavnejšem iskanju krajev, ki so opredeljeni na spletni strani. To predstavlja zakoniti interes v smislu 6(1f) člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov .

Z obiskom našega spletnega mesta ponudnik storitve Bing Maps, Microsoft Corporation prejme informacijo, da ste dostopali do ustrezne podstrani našega spletnega mesta. Za uporabo funkcij Bing Maps se obdeluje vaš IP naslov. Tovrstna obdelava se praviloma vrši na Microsoftovem strežniku v ZDA.

Na obdelavo podatkov s strani Bing Maps nimamo vpliva. Če želite več informacij o namenu in obsegu obdelave podatkov s strani Bing Maps, vas napotujemo na pravno obvestilo o zasebnosti  ponudnika storitve Bing Maps. Tam boste našli tudi dodatne informacije o svojih pravicah in možnostih nastavitev za zaščito vaše zasebnosti. Naslov in obvestilo o zasebnosti ponudnika Bing Maps: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 ZDA, https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement .

12. Ime in kontaktni podatki odgovornega za obdelavo in kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov pri družbi LIDL Slovenija d.o.o. k. d.
Pokaži vsebino
Skrij vsebino

Določbe o varstvu osebnih podatkov veljajo za obdelavo podatkov s strani družbe LIDL Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, 1218 Komenda ("upravljavec") ter za spletišče www. lidl.si.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri družbi LIDL Slovenija d.o.o. k.d. je dosegljiva na zgoraj navedenem naslovu oz. na e-naslovu: skrbnik_OP@lidl.si.

13. Kontaktna oseba
Pokaži vsebino
Skrij vsebino

12.1 Kontaktna oseba pri vprašanjih ali za izvajanje vaših z varstvom podatkov povezanih pravic

Pri vprašanjih glede spletne strani ali pri uveljavljanju vaših pravic v zvezi z obdelavo vaših podatkov (pravice v zvezi z  varstvom podatkov) se lahko obrnete na našo podporo kupcem INFOFON: https://www.lidl.si/sl/kontaktni-obrazec.htm.

12.2 Kontaktna oseba za vprašanja glede varstva podatkov

V primeru dodatnih vprašanj glede obdelave vaših podatkov, se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov pri družbi LIDL Slovenija d.o.o. k.d., na spodaj naveden naslov:

12.3 Pravica do pritožbe pri nadzornem organu za varstvo podatkov

Ob tem imate pravico, kadar koli vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu za varstvo podatkov. V zvezi s tem se lahko obrnete na pristojni nadzorni organ za varstvo podatkov.

14. Ime in kontaktni podatki upravljavca ter kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov v družbi LIDL Slovenija d.o.o. k.d.
Pokaži vsebino
Skrij vsebino

Ta določila glede varstva podatkov veljajo za obdelavo podatkov s strani podjetja LIDL Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, 1218 Komenda (»upravljavec«) ter za spletno stran www.lidl.si. 

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri družbi LIDL Slovenija d.o.o. k.d. je dosegljiva na zgoraj navedenem naslovu oz. na e-naslovu: skrbnik_OP@lidl.si.

Poslovne enote

1. Preverjanje starosti
Pokaži vsebino
Skrij vsebino

Pri prodaji izdelkov s starostnimi omejitvami, kot so alkohol (18 let) / tobačni izdelki (18 let) / prodaja računalniških in konzolnih iger, DVD-jev, video vsebine s starostnimi omejitvami, vizualni pregled osebne izkaznice opravi naša blagajničarka z namenom preverjanja starosti. Pravna podlaga je 6(1c) člen Splošne uredbe EU o varstvu podatkov.

2. Varnostne kamere
Pokaži vsebino
Skrij vsebino

Občasno obdelujemo vaše podatke zapisane na snemalniku video nadzornega sistema za namen preprečevanja ter­ odkrivanje kaznivih dejanj, za zaščito strank, zaposlenih in naše lastnine (6 (1f) člen Splošne uredbe EU o varstvu podatkov). Uporaba varnostnih kamer je označena z jasno vidnim piktogramom na vhodu poslovalnice. Posnetke hranimo 30 dni nato se posnetki avtomatsko pričnejo presnemavati. Zunanji izvajalci, ki so zadolženi za vzdrževanje sistema, imajo lahko dostop do shranjenih podatkov za potrebe namestitve posodobitev ter vzdrževanja.

3. Postopek plačila
Pokaži vsebino
Skrij vsebino

Vaše podatke obdelujemo za izvedbo kartičnih plačil v skladu s 6(1b) členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov. Podatki služijo tudi preprečevanju zlorab kartic in za omejitev tveganja neplačil. Podatki bodo izbrisani, ko bo obdelava plačila zaključena z upoštevanjem zakonskih rokov hrambe.

4. Ime in kontaktni podatki odgovornega za obdelavo in kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov pri družbi LIDL Slovenija d.o.o. k. d.
Pokaži vsebino
Skrij vsebino

Določbe o varstvu osebnih podatkov veljajo za obdelavo podatkov s strani družbe LIDL Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, 1218 Komenda ("upravljavec").

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri družbi LIDL Slovenija d.o.o. k.d. je dosegljiva na zgoraj navedenem naslovu oz. na e-naslovu: skrbnik_OP@lidl.si.

Poslovni partnerji

1. Pogodbena razmerja s poslovnimi partnerji
Pokaži vsebino
Skrij vsebino

Naslednja obvestila o varstvu podatkov veljajo za vas, ko stopite v stik z nami, ko potekajo pogodbena pogajanja z nami in / ali potekajo pogodbeni dogovori z nami pri čemer se obdelujejo podatki fizičnih oseb. Navedeno velja tudi v primeru, da ste navedeni kot kontaktna oseba v poslovnem odnosu z nami in sami niste pogodbena stranka.

Kot pravna podlaga velja Splošna uredba EU o varstvu podatkov (v nadaljevanju: GDPR) ter veljavna nacionalna zakonodaja na področju varstva podatkov.

Kateri podatki se obdelujejo, je odvisno od posamezne storitve. Zato nekateri deli teh informacij morda za vas ne bodo relevantni.

Načeloma zbiramo zgolj osebne podatke, ki ste nam jih posredovali sami.

Lahko pa je potrebna tudi obdelava osebnih podatkov, ki jih pridobimo s strani drugih podjetij, uradov ali tretjih oseb, npr. od agencij, davčnih uradov itd. Sem spadajo tudi osebni podatki, ki jih pridobivamo preko vzpostavljenih informacijskih kanalov o morebitnih kršitvah skladnosti ali v okviru kontrole skladnosti.

Lahko pa je potrebna tudi obdelava osebnih podatkov, ki jih pridobimo s strani drugih podjetij, uradov ali tretjih oseb, npr. od agencij, davčnih uradov itd. Sem spadajo tudi osebni podatki, ki jih pridobivamo preko vzpostavljenih informacijskih kanalov o morebitnih kršitvah skladnosti ali v okviru kontrole skladnosti.

Relevantni osebni podatki so: osebni podatki (npr. ime in priimek, naslov in drugi kontaktni podatki, datum in kraj rojstva ter državljanstvo), identifikacijski podatki (npr. potrdilo iz poslovnega registra, podatki osebne izkaznice ali potnega lista, podpis), podatki iz poslovnega razmerja (npr. podatki o plačilih in naročilih), bonitetni podatki, podatki o poslovnih strukturah in lastništvu, fotografije in video posnetki (npr. pri dostavah blaga) ter drugi podatki, ki so povezani z navedenimi kategorijami.

Sami lahko  izbirate, kako boste komunicirali z nami (preko elektronske ali navadne pošte). Komunikacija po elektronski pošti se zaradi tehničnih razlogov izvaja nešifrirano.

2. Namen obdelave podatkov/ pravna podlaga
Pokaži vsebino
Skrij vsebino

Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti  (točka b 1. odstavka 6. člena GDPR)

Namen obdelave podatkov je posledica izvajanja predpogodbenih ukrepov, ki so pred pogodbeno urejenim poslovnim odnosom, in izpolnjevanja obveznosti iz sklenjene pogodbe.

Izpolnjevanje zakonskih obveznosti  (6 (1c) člen GDPR)

Namen obdelave podatkov pri posameznih primerih izhaja iz zakonskih določb. V sklop zakonskih določb  spadajo npr. izpolnjevanje zahtev v zvezi s hrambo in preverjanjem istovetnosti strank skladno z zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ter ukrepi v sklopu davčnega nadzora. 

Izpolnjevanje legitimnih interesov (6 (1f) člen GDPR )

Vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, bomo po potrebi obdelovali še za druge namene poleg izpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Pri tem bomo na podlagi legitimnega interesa podatke obdelovali z namenom izbire ustreznih poslovnih partnerjev, uveljavljanja pravnih zahtev, upravljanja odškodninskih zahtevkov, nadzora dostopa, pojasnitve morebitnih kršitev v zvezi s skladnostjo, preprečevanjem kaznivih dejanj in upravljanju poslovne škode, ki izhaja iz poslovnega razmerja. 

Pri sklenitvi pogodbe pridobivamo podatke o vaši boniteti z namenom izpolnjevanja zgoraj navedenih legitimnih interesov. Podatke o boniteti s strani ustreznih organov uporabljamo za preverjanje plačilne sposobnosti. Ti organi shranjujejo podatke, ki jih pridobijo s strani bank ali podjetij. K tem podatkom spadajo predvsem ime in priimek, datum rojstva, naslov in in-formacije o plačilih. Pri teh organih lahko pridobite informacije o kategorijah osebnih podat-kih, ki se obdelujejo.

3. Prejemniki/kategorije prejemnikov
Pokaži vsebino
Skrij vsebino

Znotraj družbe imajo dostop do vaših osebnih podatkov tisti oddelki, ki te podatke potrebujejo za izpolnjevanje pogodbenih ali pravnih obveznosti ter za potrebe izpolnjevanja legitimnih interesov. V okviru pogodbenih razmerij imajo dostop do vaših osebnih podatkov tudi pooblaščeni obdelovalci ali ponudniki storitev. Pri tem se upoštevajo vse relevantne določbe veljavne zakonodaje na področju varstva podatkov. 

Podatki se lahko prenašajo na družbe znotraj skupine Schwarz, z namenom izpolnjevanja po-godbenih obveznosti.

4. Rok hrambe/kriteriji za določanje roka hrambe
Pokaži vsebino
Skrij vsebino

Osebni podatki se hranijo tako dolgo, kot je to potrebno za izpolnjevanje zgoraj navedenih namenov. V zvezi s tem so pomembne predvsem zakonske obveznosti hrambe podatkov, kot npr. Zakona o davčnem postopku, ki določa rok hrambe do deset let.

5. Dolžnost posredovanja podatkov
Pokaži vsebino
Skrij vsebino

V sklopu našega poslovnega razmerja ste dolžni zagotoviti tiste osebne podatke, ki so potrebni za začetek, izvajanje in prenehanje poslovnega razmerja ter za izpolnjevanje s tem povezanih obveznosti. Za zbiranje teh podatkov smo upravičeni po zakonu oz. na podlagi legitimnih interesov. Brez teh podatkov je sklenitev poslovnega razmerja onemogočena.

6. Prenos podatkov v tretje države
Pokaži vsebino
Skrij vsebino

V primeru prenosa osebnih podatkov na prejemnike zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP) se prenos podatkov izvede samo v primeru, da s prejemnikom podatkov dogovorjena ustrezna raven varovanja podatkov (npr. standardne pogodbene klavzule).

7. Ime in kontaktni podatki odgovornega za obdelavo in kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov pri družbi LIDL Slovenija d.o.o. k. d.
Pokaži vsebino
Skrij vsebino

Odgovorni oseba je družba LIDL Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, 1218 Komenda, s katero pričenjate oziroma vzpostavite poslovno razmerje.

Če ste skupaj odgovorni za obdelavo, boste od odgovornega osebe, s katero pričenjate ali sklenete poslovno razmerje, prejeli ustrezne informacije. Imenovano podjetje je odgovorno tudi za izpolnjevanje obveznosti iz GDPR.

Če imate dodatna vprašanja o zbiranju, obdelavi in uporabi vaših osebnih podatkov, se obrnite na pooblaščene osebo za varstvo podatkov pri odgovorni osebi.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri družbi LIDL Slovenija d.o.o. k.d. je dosegljiva na zgoraj navedenem naslovu oz. na e-naslovu: skrbnik_OP@lidl.si.

Podpora kupcem

1. Obdelava povpraševanja strank in sodelovanje v anketah strank
Pokaži vsebino
Skrij vsebino

Namen obdelave podatkov / pravne podlage:

Z osebni podatki, ki nam jih posredujete pri izpolnjevanju kontaktnih obrazcev, po telefonu, e-pošti ali preko družabnih medijev ravnamo zaupno. Vaše podatke uporabljamo izključno za namen obdelave vaše zahteve. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je 6 (1f) člen Splošne uredbe EU o varstvu podatkov ali 6 (1b) člen Splošne uredbe EU o varstvu podatkov. Naše in vaše sočasno (legitimno) zanimanje za to obdelavo podatkov izhaja iz cilja zagotoviti odgovore na vaša vprašanja, reševanje morebitnih težav, ki se lahko pojavijo in s tem ohranjanja in spodbujanja vašega zadovoljstva kot kupca ali uporabnika naše spletne strani.

Če sodelujete v kateri od naših raziskav strank, to storite izključno prostovoljno. V teh anonimnih anketah ni shranjenih nobenih informacij, ki omogočajo povezljivost s posameznikom. Shranjena bosta le datum in ura vaše udeležbe. Vsi osebni podatki, ki jih posredujete med odgovorom na našo anketo, se štejejo za prostovoljne in se hranijo v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Vljudno vas prosimo, da v poljih za vnos besedila ne navajate imen ali podobnih podatkov, ki omogočajo sklepe o vas ali drugih osebah. V primeru, da ste za sodelovanje v anketi podali privolitev, se obdelava vrši na podlagi privolitve v skladu s 6(1a) členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov. Privolitev v obdelavo podatkov imate možnost kadar koli preklicati z učinkom v prihodnosti. Nadaljnje podrobnosti v zvezi z varstvom podatkov so urejene v pravilih sodelovanja posamične ankete.

Prejemniki / kategorije prejemnikov:

Posredovanje podatkov tretjim načelno izključujemo. Izjemoma te podatke po našem naročilu obdelujejo obdelovalci naročil. Ti so vedno skrbno izbrani, mi pa jih ob tem nadzorujemo in pogodbeno zavežemo skladno z 28. členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov.

Nadalje je lahko potrebno, da dele vašega povpraševanja posredujemo pogodbenim partnerjem (npr. dobaviteljem pri povpraševanjih, specifičnih za določen izdelek) za namen nadaljnje obdelave vašega povpraševanja. V teh primerih se povpraševanje predhodno anonimizira, tako da vas tretji ne more s tem povezati. Če bi bilo v posameznem primeru potrebno posredovati vaše osebne podatke, vas bomo o tem predhodno obvestili in pridobili vaše soglasje.

Rezultati naših anket med strankami se načelno uporabljajo samo za interno vrednotenje. Posredovanje podatkov tretjim načelno izključujemo. Osebnih podatkov ne posredujemo tretjim, v kolikor za to niste podali izrecnega soglasja.

Obdobje skladiščenja / merila za določitev obdobja skladiščenja:

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete v sklopu zahteve (predloge, pohvale ali kritike) preko spletnega mesta ali po e-pošti, bodo izbrisani ali anonimizirani najpozneje v 90 dneh po prejemu končnega odgovora. Izkušnje so pokazale, da na naša vprašanja po 90 dneh na splošno ni več vprašanj. V primeru uveljavljanja vaših pravic se osebni podatki hranijo še 3 leta po prejemu končnega odgovora za potrebe dokazovanja, da je upravljavec izpolnil svojo pojasnilno dolžnost.

2. Ime in kontaktni podatki odgovornega za obdelavo in kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov pri družbi LIDL Slovenija d.o.o. k. d.
Pokaži vsebino
Skrij vsebino

Odgovorna oseba v skladu s točko 7 četrtega člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov je družba LIDL Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, 1218 Komenda. Po potrebi se lahko obrnete na klicni center odgovorne osebe- Infofon po telefonu na 080 70 60 ali po e-pošti na infofon@lidl.si.

Imate dodatna vprašanja? Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri družbi LIDL Slovenija d.o.o. k.d. je dosegljiva na zgoraj navedenem naslovu oz. na e-naslovu: skrbnik_OP@lidl.si.

Vaše pravice v zvezi z osebnimi podatki

1. Pregled
Pokaži vsebino
Skrij vsebino

Ob pravici do preklica vaših, nam podeljenih soglasij imate ob obstoju posameznih zakonskih pogojev še naslednje pravice:

- pravica do informacij o vaših pri nas shranjenih osebnih podatkih skladno s 15. členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov,- pravica do poprave nepravilnih ali za dopolnitev nepopolnih podatkov skladno s 16. členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov,- pravica do brisanja vaših pri nas shranjenih podatkov skladno s 17. členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov,- pravica do omejitve obdelave vaših podatkov skladno z 18. členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov,- pravica do prenosljivosti podatkov skladno z 20. členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov,- pravica zavrnitve po 21. členu Splošne uredbe EU o varstvu podatkov.

2. Pravica do informacij skladno s 15. členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov
Pokaži vsebino
Skrij vsebino

Skladno s 1. odstavkom, 15. člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov imate pravico na zahtevo brezplačno prejeti informacije katere podatke o vas obdeluje upravljavec. To obsega zlasti:

- namene, v katere se osebni podatki obdelujejo;- kategorije osebnih podatkov, ki se obdelujejo;- prejemnike oz. kategorije prejemnikov, katerim so bili ali še bodo razodeti zadevni osebni podatki;- načrtovano trajanje shranjevanja osebnih podatkov, ki zadevajo vas, ali, v kolikor konkretne navedb o tem niso možne, kriteriji za določanje trajanja shranjevanja;- obstoj pravice do poprave ali brisanja osebnih podatkov, ki zadevajo vas, pravice do omejitve obdelave s strani odgovornega ali pravice do zavrnitve te obdelave;- obstoj pravice do pritožbe pri nadzornem organu;- vse razpoložljive informacije o poreklu podatkov, če osebni podatki niso bili pridobljeni pri zadevni osebi;- obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev vključno z oblikovanjem profilov skladno s 1. in 4. odstavkom 22. člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov in – vsaj v teh primerih – sporočilne informacije o vpleteni logiki ter doseg in ciljni učinki tovrstne obdelave za prizadeto osebo.

Če se osebni podatki posredujejo v tretjo državo ali mednarodni organizaciji, imate preko ustreznih garancij skladno s 46. členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov pravico do obveščenosti v povezavi s posredovanjem.

3. Pravica do poprave skladno s 16. členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov
Pokaži vsebino
Skrij vsebino

Od nas imate pravico nemudoma zahtevati popravek nepravilnih osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas. Ob upoštevanju namena obdelave imate pravico zahtevati dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov – tudi preko dopolnilne izjave.

4. Pravica do brisanja skladno s 17. členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov
Pokaži vsebino
Skrij vsebino

Od nas imate pravico zahtevati, da se zadevni osebni podatki nemudoma izbrišejo, v kolikor nastopi eden od naslednjih razlogov:

- osebni podatki niso več potrebni za namene, zavoljo katerih so bili pridobljeni ali obdelani na kakršen koli drugi način;- prekličete vaše soglasje, na katerem temelji obdelava skladno s 6 (1a) členom ali 9 (2a) členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov in ni druge pravne podlage za obdelavo;- skladno s 1. ali 2. odstavkom 21. člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov vložite ugovor proti obdelavi in v primeru 1. odstavka, 21. člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov ni prednostno upravičenih razlogov za obdelavo;- osebni podatki so bili nezakonito obdelani;- brisanje osebnih podatkov je potrebno za izpolnitev pravnih dolžnosti;- osebni podatki so bili pridobljeni v povezavi s ponujenimi storitvami informacijskih družb skladno s 1. odstavkom, 8. člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov.

Če smo objavili vaše osebne podatke in smo zavezani k njihovemu brisanju, sprejmemo ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov implementacije ustrezne ukrepe, da bi tretje, ki obdelujejo vaše podatke, obvestili o tem, da tudi od njih zahtevate brisanje vseh povezav do teh osebnih podatkov, kopij ali replik teh osebnih podatkov.

5. Pravica do omejitve obdelave skladno z 18. členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov
Pokaži vsebino
Skrij vsebino

Od nas imate pravico zahtevati omejitev obdelave, če je dan eden od naslednjih pogojev:

- oporekate pravilnosti osebnih podatkov;- obdelava je nezakonita in vi namesto izbrisa zahtevate omejitev uporabe osebnih podatkov;- odgovorni več ne potrebuje osebnih podatkov za obdelavo, prizadeta oseba pa jih potrebuje za uveljavitev, uveljavljanje ali zagovarjanje pravnih zahtevkov ali- ste vložili ugovor proti obdelavi skladno s 1. odstavkom, 21. člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov, dokler še ni določeno, ali pretehtajo razlogi odgovornega napram tistim prizadete osebe.

6. Pravica do prenosljivosti podatkov skladno z 20. členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov
Pokaži vsebino
Skrij vsebino

Pravico imate prejeti osebne podatke, ki zadevajo vas in ste nam jih dali na razpolago, v strukturirani, običajni in strojno berljivi obliki hkrati imate pravico posredovati te podatke drugemu upravljavcu brez ovir iz naše strani, v kolikor

- temelji obdelava na soglasju skladno s 6 (1a) členom ali 9 (2a) členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov ali na pogodbi skladno s 6(1b) členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov in- poteka obdelava s pomočjo avtomatiziranih postopkov.

Pri uveljavljanju vaše pravice do prenosljivosti podatkov imate pravico zahtevati, da se osebni podatki posredujejo neposredno od nas k drugemu upravljavcu, v kolikor je to tehnično izvedljivo.

7. Pravica ugovora skladno z 21. členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov
Pokaži vsebino
Skrij vsebino

Pod pogoji 1. odstavka, 21. člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov lahko ugovarjate obdelavi podatkov, ki izhaja iz vašega posebnega položaja.

Pričujoča splošna pravica do ugovora velja za vse v teh določilih o varstvu podatkov opisane namene obdelave, ki se obdelujejo na podlagi 6 (1f) člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov. Drugače kot pri pravici do ugovora, posebej usmerjeni v obdelavo podatkov v reklamne namene, smo skladno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov dolžni tovrstno splošno pravico do zavrnitve priznati le, če nam navedete razloge nadrejenega pomena, npr. morebitno nevarnost za življenje ali zdravje. Ob tem obstaja možnost, da se obrnete na za LIDL Slovenija d.o.o. k.d. pristojen nadzorni organ ali na pooblaščenca za varstvo podatkov podjetja LIDL Slovenija d.o.o. k.d.

8. Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu skladno s 77. členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov
Pokaži vsebino
Skrij vsebino

Vedno imate možnost, da se obrnete na pristojen nadzorni organ (Informacijski pooblaščenec RS) ali na pooblaščenca za varstvo podatkov podjetja LIDL Slovenija d.o.o. k.d.

9. Uresničevanje svojih pravic
Pokaži vsebino
Skrij vsebino

9.1 Kontaktna oseba v primeru vprašanj ali izvajanja vaših pravic v zvezi z varstvom podatkov

Pri vprašanjih glede spletne strani ali pri uveljavljanju vaših pravic v zvezi z obdelavo vaših podatkov (pravice v zvezi z  varstvom podatkov) se lahko obrnete na našo podporo kupcem INFOFON: https://www.lidl.si/sl/kontaktni-obrazec.htm.

9.2 Kontaktna oseba v primeru vprašanj o varstvu podatkov

Če imate nadaljnja vprašanja o obdelavi vaših osebnih podatkov, se lahko obrnete na internega pooblaščenca za varstvo podatkov pri družbi Lidl Slovenija (gl. razdelek 10).

10. Ime in kontaktni podatki odgovornega za obdelavo in kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov pri družbi LIDL Slovenija d.o.o. k.d.
Pokaži vsebino
Skrij vsebino

Določbe o varstvu osebnih podatkov veljajo za obdelavo podatkov s strani družbe LIDL Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, 1218 Komenda ("upravljavec") ter za spletišče www. lidl.si.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri družbi LIDL Slovenija d.o.o. k.d. je dosegljiva na zgoraj navedenem naslovu oz. na e-naslovu: skrbnik_OP@lidl.si.