Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov

Veseli nas, da ste izkazali interes za vsebine varstva. Ob obisku naše spletne strani si želimo, da se počutite varno ter da naše delovanje v smeri zagotavljanja varstva podatkov vidite kot značilnost kakovosti, naravnane k strankam.

 

Naslednji napotki glede varstva podatkov vas obveščajo o vrsti in obsegu obdelave vaših osebnih podatkov s strani družbe LIDL Slovenija d.o.o. k.d. Osebni podatki so informacije, ki so neposredno ali posredno usmerjene k vaši osebi oz. jih je kot takšne mogoče uvrstiti. Kot zakonska podlaga za varstvo podatkov služi zlasti Splošna uredba EU o varstvu podatkov ter nacionalna zakonodaja na področju varstva osebnih podatkov.

 

Varstvo osebnih podatkov na spletni strani www.lidl.si

(Različica 5.5, stanje 10. 5. 2021)

Pregled vsebine

Obdelava podatkov s strani upravljavca podatkov, družbe LIDL Slovenija d.o.o. k.d., se izvaja na sledeč način:

  • z odpiranjem spletne strani družbe LIDL Slovenija d.o.o. k.d. se med vašo končno napravo in našim strežnikom izmenjajo različne informacije. Pri tem gre lahko tudi za osebne podatke. Tako pridobljene informacije se med drugim uporabljajo za optimizacijo naše spletne strani ali za prikaz oglasa v brskalniku vaše končne naprave.

Nameni obdelave podatkov/pravne podlage:

Ob odprtju naše spletne strani so preko brskalnika, ki se uporablja na vaši končni napravi, samodejno in brez vašega posredovanja na strežnik naše spletne strani, posredovani:

- IP-naslov z internetom povezane naprave, ki poizveduje,
- datum in čas dostopa,
- ime in URL priklicane datoteke,
- spletna stran/aplikacija, preko katere se je dostopalo (napotitveni URL),
- brskalnik, ki ga uporabljate, in po potrebi operacijski sistem vašega s spletom povezanega računalnika ter ime vašega ponudnika dostopa

 

in začasno shranjeni v tako imenovano dnevniško datoteko za naslednje namene:

- zagotavljanje brezhibne vzpostavitve povezave,
- zagotavljanje udobne uporabe naše spletne strani/aplikacije,
- vrednotenje sistemske varnosti in stabilnosti.

 

V kolikor ste se v vašem brskalniku oz. operacijskem sistemu ali drugih nastavitvah vaše končne naprave strinjali s tako imenovano geolokalizacijo, uporabljamo to funkcijo zato, da vam lahko ponudimo z vašo trenutno lokacijo povezane, individualne storitve (npr. lokacija najbližje trgovine). V ta namen obdelane podatke o lokaciji obdelujemo izključno za to funkcijo.

 

Pravno podlago za obdelavo IP-naslova nudi 6 (1f) člen Splošne uredbe EU o varstvu podatkov. Naš upravičen interes sledi iz zgoraj navedenih namenov obdelave podatkov.

 

Prejemniki/kategorije prejemnikov:

Posredovanje teh podatkov tretjim načelno izključujemo.

 

Trajanje hrambe/kriteriji za določanje obdobja hrambe:

Podatki se shranjujejo za časovno obdobje sedmih (7) dni ter se nato samodejno izbrišejo. Ko zaključite z uporabo naše spletne strani, se podatki o geolokalizaciji izbrišejo.

Nameni obdelave podatkov/pravne podlage:

Z osebnimi podatki, ki nam jih posredujete pri izpolnjevanju kontaktnih obrazcev, po telefonu, e-pošti ali preko družabnih omrežij, kot je na primer vprašanje naslovljeno na klicni center Infofon, ravnamo zaupno. Vaše podatke uporabljamo izključno za v naprej opredeljen namen, to je za obdelavo vašega povpraševanja. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je 6 (1f) člen Splošne uredbe EU o varstvu podatkov. Naš in vaš zakoniti interes za obdelavo podatkov pri tem izhaja iz želje, da odgovorimo na vaše povpraševanje, po potrebi rešimo obstoječe težave s čimer gradimo zaupanje ter zadovoljstvo strank oziroma uporabnika naše spletne strani.

 

Če se odločite za sodelovanje v anketi, sporočamo da je le to prostovoljno. V sklopu anonimnih anket se ne hranijo nobene informacije, ki dopuščajo povezljivost s posameznikom, ki je sodeloval v anketi. Shrani se zgolj datum in čas vašega sodelovanja. Vsak osebni podatek, ki ga navedete v sklopu sodelovanja v anketi, se šteje za prostovoljno naveden ter se hrani skladno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Vljudno vas prosimo, da v polja za prosti vnos besedila ne vnašate imen ali podobnih navedb, kar bi omogočilo sklepanje o vas ali drugih osebah. V primeru podane privolitve v okviru ankete je pravna podlaga za obdelavo podatkov privolitev v skladu s 6 (1a) členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov. V kolikor ste v okviru ankete podali privolitev jo imate možnost kadar koli preklicati z učinkom za v prihodnje. Več o preklicu privolitve je urejeno v pravilih sodelovanja zadevne ankete.

 

Prejemniki/kategorije prejemnikov:

Posredovanje podatkov tretjim načelno izključujemo. Izjemoma te podatke po našem naročilu obdelujejo obdelovalci naročil. Ti so vedno skrbno izbrani, mi pa jih ob tem nadzorujemo in pogodbeno zavežemo skladno z 28. členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov.

 

Nadalje je lahko potrebno, da dele vašega povpraševanja posredujemo pogodbenim partnerjem (npr. dobaviteljem pri povpraševanjih, specifičnih za določen izdelek) za namen nadaljnje obdelave vašega povpraševanja. V teh primerih se povpraševanje predhodno anonimizira, tako da vas tretji ne more s tem povezati. V kolikor bi bilo v posameznem primeru treba posredovati vaše osebne podatke, vas bomo o tem najprej obvestili in pridobili vaše soglasje.

 

Rezultati izvedenih anket se načelno uporabljajo samo za interno vrednotenje. Posredovanje podatkov tretjim načelno izključujemo. Osebnih podatkov ne posredujemo tretjim, v kolikor za to niste podali izrecnega soglasja.

 

Trajanje shranjevanja/kriteriji za določanje trajanja shranjevanja:

Vse navedbe osebnih podatkov, ki nam jih posredujete pri povpraševanjih (pobude, pohvale ali graje) preko te spletne strani ali po e-pošti, se izbrišejo oz. anonimizirajo najpozneje 90 dni po prejemu končnega povratnega odgovora. Izkušnje so pokazale, da se po 90 dneh vprašanja na naše odgovore ne ponavljajo več.

Nameni obdelave podatkov/pravne podlage:

Poleg informacij, ki nam jih posredujete neposredno prek družabnih omrežij, še naprej uporabljamo možnost tako imenovanega Social listening/socialnega poslušanja, z namenom da dobimo uvid v to, kako uporabniki dojemajo naše izdelke in storitve, in prepoznamo morebitne možnosti za izboljšave. Objave na spletnih platformah (Facebook) se ocenjujejo glede na zahtevo za iskanje (npr. Za novo linijo izdelkov). Ogledajo se samo tisti prispevki, ki ste jih prosto dali na voljo neomejeni javnosti.

 

Obseg zbranih podatkov je v prvi vrsti odvisen od vrste in vsebine posameznega izdelka; tako npr. to lahko vpliva na objavo v besedilu ali naložene slikovne datoteke. V posameznih primerih je lahko uporaben tudi uporabniški ID; če bi Lidl želel ponuditi pomoč pri kakršnih koli težavah. Dodatno s strani zadevnih operaterjev platforme prejmemo tudi informacije o dosegu ustreznih objav.

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov v okviru družbenega poslušanja je 6(1f) Splošne uredbe EU o varstvu podatkov, ker imamo legitimni interes, da morebitne primanjkljaje v naših izdelkih in storitvah prepoznamo v prosto vidnih izjavah in se nanje ustrezno odzovemo.

 

Prejemniki/kategorije prejemnikov:

Posredovanje teh podatkov tretjim načelno izključujemo.

 

Trajanje shranjevanja/kriteriji za določanje trajanja shranjevanja:

Družba Lidl podatkov ne hrani trajno, temveč jih le ciljno analizira za potrebe zagotavljanja ciljno usmerjenih ukrepov pri zagotavljanju ponudbe.

Nameni obdelave podatkov/pravne podlage:

Na naši spletni strani, preko naših spletnih novic ali aplikacije Lidl lahko sodelujete v različnih nagradnih igrah. V kolikor v Splošnih pogojih posamezne nagradne igre ni določeno drugače, ali nam niste podali nadaljnjega izrecnega soglasja, se v okviru sodelovanja v nagradni igri vaši, nam posredovani osebni podatki uporabljajo izključno za izvedbo nagradne igre (npr. izbor nagrajenca, obveščanje nagrajenca, pošiljanje nagrade). Pravna podlaga za obdelavo podatkov v okviru nagradnih iger je privolitev v skladu s 6 (1a) členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov. V kolikor ste v okviru nagradne igre podali privolitev, imate možnost le to kadar koli preklicati z učinkom za v prihodnje. Več o tem je v teh primerih urejeno v Splošnih pogojih posamezne nagradne igre.

 

Prejemniki/kategorije prejemnikov:

Podatki se tretjim posredujejo samo, če je to potrebno za izvajanje nagradne igre (npr. pošiljanje nagrade preko logističnega podjetja). Posredovanje drugih podatkov, razen navedenih, tretjim načelno izključujemo.

 

Trajanje shranjevanja/kriteriji za določanje trajanja shranjevanja:

Po koncu nagradne igre in objavi nagrajencev se osebni podatki udeležencev izbrišejo. Podatki nagrajencev se v primeru, da nagrada presega vrednost 42 EUR hranijo deset (10) let v skladu z veljavno davčno zakonodajo.

Nameni obdelave podatkov/pravne podlage:

Z vašim soglasjem evidentiramo vaše vedenje med uporabo spletnih strani, katerih upravljavec je družba LIDL Slovenija d.o.o. k.d., ter spletnih novic, ki vam jih posredujemo. Ocena vedenja med uporabo obsega zlasti na katerih področjih se zadržujete in katere povezave tam uporabljate. S tem ustvarjamo personalizirane uporabniške profile z dodelitvijo vaših osebnih podatkov (ime) in/ali e-poštnega naslova, z namenom, boljše prilagoditve promocijskega pristopa s strani družbe LIDL Slovenija d.o.o. k.d. v obliki spletnih novic, spletnih oglasov na spletnih straneh ter tiskanih letakov, glede na vaše interese ter z namenom izboljšanja naše ponudbe. Privolitev za zgoraj opredeljeno obdelavo podatkov lahko kadarkoli prekličete brezplačno, za vsak komunikacijski kanal posebej ter z učinkom za prihodnost. Preklic vodi k izbrisu zbranih uporabniških podatkov.

 

Pravna podlaga za prej navedene obdelave predstavlja 6 (1f) člen Splošne uredbe EU o varstvu podatkov oziroma ob predložitvi ustreznega soglasja 6 (1a) člen Splošne uredbe EU o varstvu podatkov.

 

Trajanje shranjevanja/kriteriji za določanje trajanja shranjevanja:

V kolikor prekličete svoje soglasje za posamezne oglaševalske ukrepe, ali zavrnete določene oglaševalske ukrepe, se vaši podatki izbrišejo iz ustreznih razdelilnikov (e-pošte).

 

V primeru, da vložite preklic privolitve za posamični komunikacijski kanal, se dotični kontaktni naslov blokira za nadaljnje obdelovanje podatkov za namen oglaševanja. Opozarjamo, da lahko v izjemnih primerih tudi po prejemu vašega ugovora začasno še pride do pošiljanja oglaševalskega materiala. To je tehnično pogojeno s potrebnim časom prikazovanja spletnih oglasov in ne pomeni, da vaše zahteve ne bomo izvedli. Zahvaljujemo se za vaše razumevanje.

Nameni obdelave podatkov/pravne podlage:

Na naši spletni strani vam nudimo možnost, da se prijavite na naše spletne novice (t.i. Newsletter). Če ste privolili v prejemanje naših spletnih novic, za pošiljanje (v kolikor je mogoče individualnih) informacij o izdelkih, akcijah, nagradnih igrah ter novostih iz ponudbe, trgovin in za izvajanje anket o zadovoljstvu kupcev, uporabljamo vaš e-poštni naslov in po potrebi vaše ime kot nagovor v sporočilu. Te podatke hranimo ter obdelujemo za namene pošiljanja spletnih novic.

 

Vsebine spletnih novic obsegajo akcije (ponudbe, akcije s popusti, nagradne igre, itd.), ter tudi preostale izdelke, ki so sestavni del Lidlovega asortimaja.

 

Z vašim soglasjem evidentiramo vaše vedenje med uporabo na spletnih straneh, ki so priključene spletni strani www.lidl.si , mobilnih aplikacijah ter spletnih novicah. Ocena vedenja med uporabo obsega zlasti na katerih področjih posamezne spletne strani, mobilne aplikacije oz. spletnih novic se zadržujete in katere povezave tam uporabljate. Pri tem se ustvarjajo personalizirani uporabniški profili z dodelitvijo vaših osebnih podatkov (ime) in/ali e-poštnega naslova, da bi lahko bolje prilagodili promocijski pristop, zlasti v obliki spletnih novic, spletnih oglasov na spletnih straneh ter tiskanih letakov glede na vaše osebne interese ter za izboljšanje spletne ponudbe.

 

Pravna podlaga za obdelavo podatkov v okviru pošiljanja spletnih novic je vaše soglasje skladno s 6 (1a) členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov.

 

Da bi se prepričali, da pri vnosu e-poštnega naslova ni prišlo do napake, uporabljamo tako imenovani postopek dvojne potrditve prijave (t.i. Double-Opt-In): potem, ko ste v polje za prijavo vnesli svoj e-poštni naslov, vam pošljemo povezavo za potrditev. Šele ko kliknete na to povezavo za potrditev, se vaš e-poštni naslov shrani v naš razdelilnik.

 

Vašo privolitev glede prejemanja spletnih novic ali izdelave personaliziranih uporabniških profilov lahko prekličete kadar koli z učinkom za v prihodnje, npr. tako, da se na naši spletni strani odjavite od prejemanja spletnih novic. Povezavo do strani za odjavo najdete na koncu vsakih spletnih novic. Preklic ima za posledico izbris pridobljenih podatkov o uporabniku.

 

Prejemniki/kategorije prejemnikov:

V kolikor se za izvajanje pošiljanja spletnih novic uporabljajo zunanji obdelovalci naročila, so ti pogodbeno zavezani skladno z 28. členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov.

 

Trajanje shranjevanja/kriteriji za določanje trajanja shranjevanja:

V kolikor prekličete svojo privolitev za prejemanje Lidlovih spletnih novic, se vaši podatki blokirajo ter izbrišejo iz ustreznih razdelilnikov e-pošte v šestih (6) mesecih po prejemu preklica. Ob prijavi na novičnik preko družbenih medijev, dodatno veljajo določbe o varstvu podatkov posameznega ponudnika platforme družbenega medija.

Namen obdelave podatkov in pravna podlaga

Mi, Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, 1218 Komenda, smo odgovorni za obdelavo podatkov v povezavi z uporabo tako imenovanih piškotkov in drugih podobnih tehnologij za obdelavo podatkov o uporabi na vseh (pod-) domenah spletišča www.lidl.si.


Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se ob obisku našega spletnega mesta shranijo v vaši napravi (prenosni računalnik, tablični računalnik, pametni telefon itd.). Piškotki ne povzročajo škode na vaši napravi in ne vsebujejo virusov, trojanskih programov ali druge zlonamerne programske opreme. Informacije se shranijo v piškotek, kar povzroči povezavo z določeno uporabljeno napravo. Vendar nam to ne omogoča vzpostaviti povezljivosti s konkretnim posameznikom.

 

Uporaba piškotkov in drugih tehnik za obdelavo podatkov je odvisna od kategorije piškotka in služi sledečim namenom:

• Tehnično nujni: To so piškotki in podobne metode, brez katerih ne morete uporabljati naših storitev (na primer za pravilno prikazovanje našega spletnega mesta / funkcij, ki jih potrebujete in izvedete registracijo v prijavnem območju).

• Udobje: S pomočjo teh lahko prepoznamo vaše preference za udobno uporabo našega spletnega mesta. Na primer na podlagi vaših nastavitev lahko naše spletno mesto prikažemo v jeziku, ki vam ustreza.

• Statistika: Te tehnike nam omogočajo pripravo anonimnih statističnih podatkov o uporabi naših storitev. To nam na primer omogoča, da določimo, kako lahko svojo spletno stran še bolj prilagodimo navadam uporabnikov.

• Trženje: To nam omogoča, da vam pokažemo primerno oglaševalsko vsebino na podlagi analize vašega uporabniškega vedenja. Vaše uporabniško vedenje  je mogoče spremljati prek različnih spletnih mest, brskalnikov ali končnih naprav z uporabniškim ID-jem (edinstven identifikator).

Pregled uporabljenih piškotkov z nadaljnjimi informacijami (npr. trajanje shranjevanja) in možnostih zavrnitve, najdete v obvestilu o uporabljenih piškotkih - kliknite tukaj in preberite več o piškotkih.
 

Pri vstavitvi piškotkov in drugih tehnik za obdelavo podatkov se, ne glede na namen, obdelujejo zlasti naslednje oblike osebnih podatkov:
Tehnično nujni:
• Uporabniški vnos za ohranitev vnosa na več podstraneh (npr. Prenos izbranega blaga v nakupovalni voziček, izbira želene podružnice v iskalniku podružnic Lidl);
• Dogodki, povezani z varnostjo (npr. Odkrivanje neuspelih poskusov prijave);
• Podatki za predvajanje večpredstavnostnih vsebin (npr. Predvajanje (izdelkov) videoposnetkov, ki jih je izbral uporabnik).


Udobje:
• Nastavitve za prilagoditev uporabniškega vmesnika, ki ni povezana s trajnim identifikatorjem (npr. Izbira aktivnega jezika ali posebna predstavitev iskalnih poizvedb ali zemljevidov v iskalniku poslovalnic).


Statistika:
• Psevdonimizirani profili uporabe z informacijami o uporabi našega spletnega mesta. Sem spadajo zlasti:
o vrsta / različica brskalnika,
o uporabljeni operacijski sistem,
o referenčni URL (prej obiskana stran),
o ime gostitelja računalnika, ki dostopa (naslov IP),
o čas zahteve strežnika,
o osebni ID uporabnika in
o Dogodki, sproženi na spletni strani (vedenje pri deskanju).
• IP naslov se redno anonimizira, tako da ga ni mogoče uporabiti za osebno identifikacijo.
• ID uporabnika kombiniramo z drugimi podatki uporabnika(npr. Imenom, e-poštnim naslovom itd.). Z vašo ločeno izrecno privolitvijo (glejte npr. 12. odstavek zadevnih določil o varstvu podatkov). Na podlagi samega uporabniškega imena ne moremo sklepati o vaši osebi.


Trženje:
Psevdonimizirani profili uporabe z informacijami o uporabi našega spletnega mesta. Sem spadajo zlasti:
•    IP naslov,
•    individualni ID uporabnika;
•    potencialni interes za izdelek,
•    vedenje pri obisku spletne strani.


IP naslovi se redno anonimizirajo, tako da je na splošno izključena povezljivost s posameznikom. Glede na sam ID uporabnika ne moremo določno sklepati o vas. ID uporabnika in z njim povezane profile uporabe, po potrebi delimo s ponudniki oglaševalskih omrežij.
Pravna podlaga za uporabo piškotkov za namen udobja, statistike ter trženja je vaša privolitev v skladu 6 (1a) členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov. Pravno podlago za uporabo tehnično nujnih piškotkov predstavlja 6(1f) člen Splošne uredbe EU o varstvu podatkov, tj. vaše podatke obdelujemo na podlagi našega zakonitega interesa, da lahko spletno mesto prikažemo na popolnoma funkcionalen način.

 

Svoje soglasje lahko kadar koli prekličete / prilagodite, kadar koli z učinkom v prihodnosti, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave na podlagi soglasje do trenutka preklica privolitve . Preprosto kliknite tukaj in izberite svojo izbiro.

 

Prejemniki/kategorije prejemnikov:

V okviru obdelave podatkov s piškotki in podobnimi tehnikami za obdelavo podatkov lahko uporabljamo specializirane ponudnike storitev, zlasti s področja spletnega trženja. Ti obdelajo vaše podatke v našem imenu kot obdelovalci, ki so skrbno izbrani in pogodbeno zavezani v skladu z 28. členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov. Vsi izvajalci-ponudniki storitev, navedeni v naši politiki piškotkov, za nas delajo kot pogodbeni obdelovalci.

 

Kot del našega sodelovanja z Google LLC in Facebook Inc. se zgoraj omenjeni podatki v statistične in tržne namene običajno obdelujejo tudi na strežnikih v ZDA.

 

Če ste privolili v obdelavo v tržne namene, lahko vaš ID uporabnika in z njim povezane profile uporabe posredujemo tretjim osebam prek ponudnikov oglaševalskih omrežij.

 

Trajanje shranjevanja/kriteriji za določanje trajanja shranjevanja:

Obdobje hrambe piškotkov najdete v našem pravilniku o piškotkih. V kolikor so v stolpcu „Veljavnost“ podane informacije „trajno“, se piškotek trajno shrani, dokler ustrezna privolitev ni preklicana.

 

Poleg možnosti, naštetih v oddelku 8, lahko tehnologije ciljanja, opredeljene v oddelku 8, preprečite z ustreznimi nastavitvami piškotkov v vašem brskalniku, npr.  z zavrnitvijo nekaterih ali vseh piškotkov. Radi bi poudarili, da to lahko privede do tega, da morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij te spletne strani.
Na voljo imate tudi možnost, da s pomočjo tako imenovanega upravitelja preferenc prilagodite oglaševanje na podlagi zanimanja ali prekličete svoje soglasje za uporabo piškotkov tukaj.

 

Če podatke posredujemo prejemnikom v tretje države (sedež zunaj Evropskega gospodarskega prostora), lahko to razberete iz podatkov o prejemnikih / kategorijah prejemnikov v opisu ustrezne obdelave podatkov. Evropska komisija s tako imenovanimi odločitvami o ustreznosti potrjuje, da imajo nekatere tretje države standard varstva podatkov, ki je primerljiv z ravnjo v Evropskem gospodarskem prostoru. Seznam teh držav je na voljo na spletnem mestu http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html.

 

Če v državi ne obstaja primerljiv standard varstva podatkov, zagotavljamo, da je varstvo podatkov ustrezno zagotovljeno z drugimi ukrepi. To je mogoče npr. z uporabo zavezujočih poslovnih pravil, standardnih pogodbenih klavzul Evropske komisije za zaščito osebnih podatkov, potrdil ali odobrenih kodeksov ravnanja. Če želite več informacij o tem, se obrnite na našega pooblaščenca za varstvo podatkov (oddelek 12).

Na spletno stran so vključene tudi YouTube-video vsebine, ki so shranjeni na http://www.YouTube.com in jih je mogoče predvajati neposredno z našega spletišča. Vsi ti posnetki so vključeni na način "razširjenega varstva podatkov", to pomeni, da se podatki uporabnika spletne strani ne prenašajo na spletno platformo YouTube, če videoposnetkov ne predvajate. V trenutku, ko posnetek predvajate, se podatki prenesejo. Na samo prenašanje podatkov upravljavec spletne strani nima vpliva.

 

Nadaljnje informacije o namenu in obsegu pridobivanja podatkov in obdelave podatkov s strani YouTube najdete v ponudnikovih izjavah o varstvu podatkov. V izjavi so navedene tudi nadaljnje informacije o vaših s tem povezane pravice ter informacije o možnostih za nastavitev zasebnosti. Naslov upravljavca podatkov in obvestilo v zvezi z varstvom osebnih podatkov za YouTube: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway. Mountain View, CA 94043, USA https://policies.google.com/privacy?hl=sl.

 

Bing Maps

Na spletni strani uporabljamo ponudbo Bing Maps. To nam omogoča prikaz interaktivnih zemljevidov neposredno na spletnem mestu, s čimer vam omogočimo priročno uporabo funkcije zemljevida za iskanje najbližje poslovalnice Lidl na vašem območju

 

Vsebina Bing Maps se zagotavlja v želji po enostavnejšem iskanju krajev, ki so opredeljeni na spletni strani. To predstavlja zakoniti interes v smislu 6(1f) člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov .

 

Z obiskom našega spletnega mesta ponudnik storitve Bing Maps, Microsoft Corporation prejme informacijo, da ste dostopali do ustrezne podstrani našega spletnega mesta. Za uporabo funkcij Bing Maps se obdeluje vaš IP naslov. Tovrstna obdelava se praviloma vrši na Microsoftovem strežniku v ZDA.

 

Na obdelavo podatkov s strani Bing Maps nimamo vpliva. Če želite več informacij o namenu in obsegu obdelave podatkov s strani Bing Maps, vas napotujemo na pravno obvestilo o zasebnosti  ponudnika storitve Bing Maps. Tam boste našli tudi dodatne informacije o svojih pravicah in možnostih nastavitev za zaščito vaše zasebnosti. Naslov in obvestilo o zasebnosti ponudnika Bing Maps: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 ZDA, https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement .

Določbe o varstvu osebnih podatkov veljajo za obdelavo podatkov s strani družbe LIDL Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, 1218 Komenda ("upravljavec") ter za spletišče www. lidl.si.

 

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri družbi LIDL Slovenija d.o.o. k.d. je dosegljiva na zgoraj navedenem naslovu oz. na e-naslovu: skrbnik_OP@lidl.si.

Poslovne enote

Pri prodaji izdelkov s starostnimi omejitvami, kot so alkohol (18 let) / tobačni izdelki (18 let) / prodaja računalniških in konzolnih iger, DVD-jev, video vsebine s starostnimi omejitvami, vizualni pregled osebne izkaznice opravi naša sodelavec/-ka na blagajni, z namenom preverjanja starosti. Pravna podlaga je 6(1c) člen Splošne uredbe EU o varstvu podatkov.

Občasno obdelujemo vaše podatke zapisane na snemalniku video nadzornega sistema za namen preprečevanja ter­ odkrivanje kaznivih dejanj, za zaščito strank, zaposlenih in naše lastnine (6 (1f) člen Splošne uredbe EU o varstvu podatkov). Uporaba varnostnih kamer je označena z jasno vidnim piktogramom na vhodu poslovalnice. Posnetke hranimo 30 dni nato se posnetki avtomatsko pričnejo presnemavati. Zunanji izvajalci, ki so zadolženi za vzdrževanje sistema, imajo lahko dostop do shranjenih podatkov za potrebe namestitve posodobitev ter vzdrževanja.

Vaše podatke obdelujemo za izvedbo kartičnih plačil v skladu s 6(1b) členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov. Podatki služijo tudi preprečevanju zlorab kartic in za omejitev tveganja neplačil. Podatki bodo izbrisani, ko bo obdelava plačila zaključena z upoštevanjem zakonskih rokov hrambe.

Določbe o varstvu osebnih podatkov veljajo za obdelavo podatkov s strani družbe LIDL Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, 1218 Komenda ("upravljavec").

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri družbi LIDL Slovenija d.o.o. k.d. je dosegljiva na zgoraj navedenem naslovu oz. na e-naslovu: skrbnik_OP@lidl.si.

Poslovni partnerji

Naslednje informacije o varstvu podatkov veljajo za vas, če ste poslovni partner skupine Lidl ali zakoniti zastopnik, zaposleni, družbenik ali dejanski lastnik poslovnega partnerja. Poslovni partnerji so pravne ali fizične osebe, ki se z Lidlom pogajajo za sklenitev poslovnega sodelovanja ali so že sodelujoče v ustreznem poslovnem odnosu z družbo Lidl. Pogodbe o zaposlitvi so izrecno izključene iz zadevnega informacijskega obvestila.

Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti  (točka b 1. odstavka 6. člena GDPR)

Če ste kot fizična oseba poslovni partner družbe Lidl, so nameni obdelave vaših podatkov običajno posledica izvajanja predpogodbenih ukrepov, ki so potrebni pred sklenitvijo pogodbenega dogovora, dodatno se obdelava nadalje vrši za potrebe izpolnjevanja obveznosti iz sklenjene pogodbe.

 

Izpolnjevanje zakonskih obveznosti  (6 (1c) člen GDPR)

Poleg tega je v posameznih primerih morda potrebna obdelava osebnih podatkov z namenom, da se izpolnijo zakonske zahteve. Posebni nameni obdelave podatkov izhajajo iz ustreznih zakonskih zahtev. Te pravne obveznosti vključujejo na primer izpolnjevanje obveznosti hrambe in identifikacije, npr. V okviru zahtev za preprečevanje pranja denarja, obveznosti davčnega nadzora in poročanja ter obdelave podatkov v okviru poizvedb organov ali preverjanj skladnosti v povezavi s zavezujočimi zakonskimi določili.

 

Izpolnjevanje legitimnih interesov (6 (1f) člen GDPR )

Če ste zaposleni, zakoniti zastopnik (npr. direktor ali prokurist), družbenik ali dejanski lastnik enega od naših poslovnih partnerjev, zbiramo in obdelujemo vaše zgornje podatke v okviru odnosa s poslovnim partnerjem, da bi izpolnili naše legitimne interese.

 

Upravičeni interesi so zlasti izbira primernih poslovnih partnerjev, izvajanje preverb za preverjanje skladnosti z družbenimi standardi, izvajanje raziskav o ocenah družb, lažje komuniciranje in vzpostavljanje stikov, dodelitev delovnih rezultatov s posameznimi poslovnimi partnerji, beleženje poslovnih dogodkov, izvedba pogajanj z relevantnimi kontaktnimi osebami, kot tudi obdelava kot del procesa digitalizacije.

 

Nadaljnji legitimne interese predstavljajo povabila na prireditve, uveljavljanje pravnih zahtevkov in izogibanje pravnim oviram (npr. insolvenčnih postopkih), preprečevanje pravnih in ekonomskih tveganj, odkrivanje in obdelava potencialno škodljivih e poštnih sporočil, nadzor dostopa, razjasnitev kršitev skladnosti s pomočjo notranjih preiskav skladnosti (npr. dokumentiranje ravnanj, ki nasprotujejo določilom varstva konkurence), preprečevanje kaznivih dejanj, ki bi izhajala iz poslovnega razmerja, učinkovita in hitra digitalna obdelava podpisa pogodbe, ustrezno beleženje postopka podpisa za namene preverjanja, kot tudi preverba veljavnosti kvalificiranega elektronskega podpisa in drugih notranjih administrativnih namenov (npr. upravljanje pogodb, nadzor projekta, optimizacija  procesov in delovnega toka, obdelava v Ticket sistemih in IT portalih).

 

Na podlagi privolitve (člen 6 (1) (a) GDPR)

Poleg tega lahko obdelava vaših osebnih podatkov temelji na prostovoljnem soglasju v skladu s členom 6 (1a) GDPR.

Kateri podatki se podrobno obdelujejo, je v veliki meri odvisno od dogovorjenih storitev in predmeta našega poslovnega odnosa. Zato vsi deli teh informacij za vas ne bodo pomembni.

 

Vaše podatke praviloma zbiramo od vas. V nekaterih konstelacijah pa bo zaradi pravnih predpisov ali legitimnih interesov (npr. Kot del preverjanja skladnosti poslovnega partnerja) morda treba obdelati tudi osebne podatke, ki jih prejmemo od drugih podjetij, davčnih uradov, organov, bonitetnih agencij, ter drugih javno dostopnih virov (internet raziskave) ali druge tretje stranke. Sem spadajo tudi poročila o morebitnih kršitvah skladnosti, ki jih prejmemo prek naših kanalov za javljanje nepravilnosti.

 

Relevantni osebni podatki so lahko:

Osebni podatki (npr. Ime / priimek, naslov in drugi kontaktni podatki, datum in kraj rojstva ter državljanstvo), podatki o legitimaciji in preverjanju pristnosti (npr. Izvlečki iz poslovnega registra, osebni podatki, vzorec podpisa),družba, kot tudi položaj, delovno mesto in področje dela v družbi, nadrejeni, podatki v okviru našega poslovnega odnosa (npr. Podatki o plačilih, podatki o naročilih), podatki o strukturi družbe in lastništvu, foto in video posnetki, Log datoteke, uporabniško ime in ID uporabnika, podatki relevantni za preverbo skladnosti (npr informacije o referencah, informacije o insolventnosti, negativna poročila, podatki o kazenskih preiskavah v zvezi s predmetom storitve) in druge podatke, ki so primerljivi z opredeljenimi kategorijami podatkov.

 

Ob sklepanju pogodbe zberemo podatke o vaši boniteti, da izpolnimo zgoraj navedene zakonite interese. Podatke o boniteti uporabljamo za preverjanje plačilne sposobnosti.

 

Če z nami podpišete pogodbo z digitalnim podpisom, bomo obdelali sledeče podatke (zlasti vaš e-poštni naslov, naslov IP, čas obdelave ustreznega pogodbenega dokumenta). Prav tako je mogoče nekatere pogodbe podpisati s tako imenovanim kvalificiranim elektronskim podpisom. V tem primeru poleg omenjenih podatkov obdelujemo tudi podatke o potrdilu vašega podpisa. Ti podatki so dostopni vsem, ki sodelujejo pri odobritvi in podpisu pogodbe.

Znotraj našega podjetja sledeča področja pridobijo dostop do podatkov, ki ste jih navedli, za potrebe izpolnjevanja pogodbene, zakonske obveznosti ali zakonitega interese oziroma ste posredovanje odobrili na podlagi podanega soglasja.

 

To je zlasti področje nabave ter prejemniki storitev znotraj organizacije Lidl, s katero je poslovni partner sklenil poslovni odnos, in Lidl Stiftung & Co. KG za podporo posameznim nacionalnim družbam Lidl.

 

V sklopu izpolnjevanja pogodbenega razmerja imajo dostop do vaših podatkov, z namenom izpolnjevanja pravnih obveznosti in zaščite zakonitih interesov tudi pogodbeni obdelovalci, nadzorni organi ali ponudniki storitev.

 

Skladnost s predpisi o varstvu podatkov je pogodbeno zagotovljena. Podatke je mogoče poslati tudi podjetjem v skupini Schwarz za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.

 

Če ste sklenili okvirni sporazum s celotno skupino Lidl ali Schwarz, imajo ustrezna področja nabave  dostop do ustreznih podatkov, poslovnih partnerjev prav tako imajo dostop do podatkov o poslovnih partnerjih nacionalna področja Compliance, družb v skupini Schwarz. Pravno podlago za zadevno obdelavo podatkov predstavlja člen 26 GDPR v okviru skupne odgovornosti. Zunaj naše skupine podjetij se bodo podatki posredovali le, če bomo k temu zakonsko zavezani (npr. preiskave nadzornih organov).

V sklopu našega poslovnega razmerja ste dolžni zagotoviti tiste osebne podatke, ki so potrebni za začetek, izvajanje in prenehanje poslovnega razmerja ter za izpolnjevanje s tem povezanih obveznosti. Za zbiranje teh podatkov smo upravičeni po zakonu oz. na podlagi legitimnih interesov. Brez teh podatkov je sklenitev poslovnega razmerja onemogočena.

V primeru prenosa osebnih podatkov na prejemnike zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP) se prenos podatkov izvede samo v primeru, da s prejemnikom podatkov dogovorjena ustrezna raven varovanja podatkov (npr. standardne pogodbene klavzule), ali če nam je bilo dano vaše soglasje v zvezi s tem oziroma, ali smo to zakonsko dolžni storiti na podlagi veljavne zakonodaje.

Odgovorni oseba je družba LIDL Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, 1218 Komenda, s katero pričenjate oziroma imate vzpostavljeno poslovno razmerje.

 

Če ste skupaj odgovorni za obdelavo, boste od odgovornega osebe, s katero pričenjate ali sklenete poslovno razmerje, prejeli ustrezne informacije. Imenovano podjetje je odgovorno tudi za izpolnjevanje obveznosti iz GDPR.

 

Če imate dodatna vprašanja o zbiranju, obdelavi in uporabi vaših osebnih podatkov, se obrnite na pooblaščene osebo za varstvo podatkov pri odgovorni osebi.

 

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri družbi LIDL Slovenija d.o.o. k.d. je dosegljiva na zgoraj navedenem naslovu oz. na e-naslovu skrbnik_OP@lidl.si.

Podpora kupcem

Namen obdelave podatkov / pravne podlage:

Z osebni podatki, ki nam jih posredujete pri izpolnjevanju kontaktnih obrazcev, po telefonu, e-pošti ali preko družabnih medijev ravnamo zaupno. Vaše podatke uporabljamo izključno za namen obdelave vaše zahteve. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je 6 (1f) člen Splošne uredbe EU o varstvu podatkov ali 6 (1b) člen Splošne uredbe EU o varstvu podatkov. Naše in vaše sočasno (legitimno) zanimanje za to obdelavo podatkov izhaja iz cilja zagotoviti odgovore na vaša vprašanja, reševanje morebitnih težav, ki se lahko pojavijo in s tem ohranjanja in spodbujanja vašega zadovoljstva kot kupca ali uporabnika naše spletne strani.

 

Če sodelujete v kateri od naših raziskav strank, to storite izključno prostovoljno. V teh anonimnih anketah ni shranjenih nobenih informacij, ki omogočajo povezljivost s posameznikom. Shranjena bosta le datum in ura vaše udeležbe. Vsi osebni podatki, ki jih posredujete med odgovorom na našo anketo, se štejejo za prostovoljne in se hranijo v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Vljudno vas prosimo, da v poljih za vnos besedila ne navajate imen ali podobnih podatkov, ki omogočajo sklepe o vas ali drugih osebah. V primeru, da ste za sodelovanje v anketi podali privolitev, se obdelava vrši na podlagi privolitve v skladu s 6(1a) členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov. Privolitev v obdelavo podatkov imate možnost kadar koli preklicati z učinkom v prihodnosti. Nadaljnje podrobnosti v zvezi z varstvom podatkov so urejene v pravilih sodelovanja posamične ankete.

 

Prejemniki / kategorije prejemnikov:

Posredovanje podatkov tretjim načelno izključujemo. Izjemoma te podatke po našem naročilu obdelujejo obdelovalci naročil. Ti so vedno skrbno izbrani, mi pa jih ob tem nadzorujemo in pogodbeno zavežemo skladno z 28. členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov.

 

Nadalje je lahko potrebno, da dele vašega povpraševanja posredujemo pogodbenim partnerjem (npr. dobaviteljem pri povpraševanjih, specifičnih za določen izdelek) za namen nadaljnje obdelave vašega povpraševanja. V teh primerih se povpraševanje predhodno anonimizira, tako da vas tretji ne more s tem povezati. Če bi bilo v posameznem primeru potrebno posredovati vaše osebne podatke, vas bomo o tem predhodno obvestili in pridobili vaše soglasje.

 

Rezultati naših anket med strankami se načelno uporabljajo samo za interno vrednotenje. Posredovanje podatkov tretjim načelno izključujemo. Osebnih podatkov ne posredujemo tretjim, v kolikor za to niste podali izrecnega soglasja.

 

Obdobje skladiščenja / merila za določitev obdobja skladiščenja:

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete v sklopu zahteve (predloge, pohvale ali kritike) preko spletnega mesta ali po e-pošti, bodo izbrisani ali anonimizirani najpozneje v 90 dneh po prejemu končnega odgovora. Izkušnje so pokazale, da na naša vprašanja po 90 dneh na splošno ni več vprašanj. V primeru uveljavljanja vaših pravic se osebni podatki hranijo še 3 leta po prejemu končnega odgovora za potrebe dokazovanja, da je upravljavec izpolnil svojo pojasnilno dolžnost.

Odgovorna oseba v skladu s točko 7 četrtega člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov je družba LIDL Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, 1218 Komenda. Po potrebi se lahko obrnete na klicni center odgovorne osebe- Infofon po telefonu na 01 888 92 72 ali po e-pošti na infofon@lidl.si.

 

Imate dodatna vprašanja? Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri družbi LIDL Slovenija d.o.o. k.d. je dosegljiva na zgoraj navedenem naslovu oz. na e-naslovu: skrbnik_OP@lidl.si.

Vaše pravice v zvezi z osebnimi podatki

Ob pravici do preklica vaših, nam podeljenih soglasij imate ob obstoju posameznih zakonskih pogojev še naslednje pravice:

- pravica do informacij o vaših pri nas shranjenih osebnih podatkih skladno s 15. členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov,
- pravica do poprave nepravilnih ali za dopolnitev nepopolnih podatkov skladno s 16. členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov,
- pravica do brisanja vaših pri nas shranjenih podatkov skladno s 17. členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov,
- pravica do omejitve obdelave vaših podatkov skladno z 18. členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov,
- pravica do prenosljivosti podatkov skladno z 20. členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov,
- pravica zavrnitve po 21. členu Splošne uredbe EU o varstvu podatkov.

Skladno s 1. odstavkom, 15. člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov imate pravico na zahtevo brezplačno prejeti informacije katere podatke o vas obdeluje upravljavec. To obsega zlasti:

- namene, v katere se osebni podatki obdelujejo;
- kategorije osebnih podatkov, ki se obdelujejo;
- prejemnike oz. kategorije prejemnikov, katerim so bili ali še bodo razodeti zadevni osebni podatki;
- načrtovano trajanje shranjevanja osebnih podatkov, ki zadevajo vas, ali, v kolikor konkretne navedb o tem niso možne, kriteriji za določanje trajanja shranjevanja;
- obstoj pravice do poprave ali brisanja osebnih podatkov, ki zadevajo vas, pravice do omejitve obdelave s strani odgovornega ali pravice do zavrnitve te obdelave;
- obstoj pravice do pritožbe pri nadzornem organu;
- vse razpoložljive informacije o poreklu podatkov, če osebni podatki niso bili pridobljeni pri zadevni osebi;
- obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev vključno z oblikovanjem profilov skladno s 1. in 4. odstavkom 22. člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov in – vsaj v teh primerih – sporočilne informacije o vpleteni logiki ter doseg in ciljni učinki tovrstne obdelave za prizadeto osebo.

 

Če se osebni podatki posredujejo v tretjo državo ali mednarodni organizaciji, imate preko ustreznih garancij skladno s 46. členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov pravico do obveščenosti v povezavi s posredovanjem.

Od nas imate pravico nemudoma zahtevati popravek nepravilnih osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas. Ob upoštevanju namena obdelave imate pravico zahtevati dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov – tudi preko dopolnilne izjave.

Od nas imate pravico zahtevati, da se zadevni osebni podatki nemudoma izbrišejo, v kolikor nastopi eden od naslednjih razlogov:

- osebni podatki niso več potrebni za namene, zavoljo katerih so bili pridobljeni ali obdelani na kakršen koli drugi način;
- prekličete vaše soglasje, na katerem temelji obdelava skladno s 6 (1a) členom ali 9 (2a) členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov in ni druge pravne podlage za obdelavo;
- skladno s 1. ali 2. odstavkom 21. člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov vložite ugovor proti obdelavi in v primeru 1. odstavka, 21. člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov ni prednostno upravičenih razlogov za obdelavo;
- osebni podatki so bili nezakonito obdelani;
- brisanje osebnih podatkov je potrebno za izpolnitev pravnih dolžnosti;
- osebni podatki so bili pridobljeni v povezavi s ponujenimi storitvami informacijskih družb skladno s 1. odstavkom, 8. člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov.

 

Če smo objavili vaše osebne podatke in smo zavezani k njihovemu brisanju, sprejmemo ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov implementacije ustrezne ukrepe, da bi tretje, ki obdelujejo vaše podatke, obvestili o tem, da tudi od njih zahtevate brisanje vseh povezav do teh osebnih podatkov, kopij ali replik teh osebnih podatkov.

Od nas imate pravico zahtevati omejitev obdelave, če je dan eden od naslednjih pogojev:

- oporekate pravilnosti osebnih podatkov;
- obdelava je nezakonita in vi namesto izbrisa zahtevate omejitev uporabe osebnih podatkov;
- odgovorni več ne potrebuje osebnih podatkov za obdelavo, prizadeta oseba pa jih potrebuje za uveljavitev, uveljavljanje ali zagovarjanje pravnih zahtevkov ali
- ste vložili ugovor proti obdelavi skladno s 1. odstavkom, 21. člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov, dokler še ni določeno, ali pretehtajo razlogi odgovornega napram tistim prizadete osebe.

Pravico imate prejeti osebne podatke, ki zadevajo vas in ste nam jih dali na razpolago, v strukturirani, običajni in strojno berljivi obliki hkrati imate pravico posredovati te podatke drugemu upravljavcu brez ovir iz naše strani, v kolikor

- temelji obdelava na soglasju skladno s 6 (1a) členom ali 9 (2a) členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov ali na pogodbi skladno s 6(1b) členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov in
- poteka obdelava s pomočjo avtomatiziranih postopkov.

 

Pri uveljavljanju vaše pravice do prenosljivosti podatkov imate pravico zahtevati, da se osebni podatki posredujejo neposredno od nas k drugemu upravljavcu, v kolikor je to tehnično izvedljivo.

Pod pogoji 1. odstavka, 21. člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov lahko ugovarjate obdelavi podatkov, ki izhaja iz vašega posebnega položaja.

 

Pričujoča splošna pravica do ugovora velja za vse v teh določilih o varstvu podatkov opisane namene obdelave, ki se obdelujejo na podlagi 6 (1f) člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov. Drugače kot pri pravici do ugovora, posebej usmerjeni v obdelavo podatkov v reklamne namene, smo skladno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov dolžni tovrstno splošno pravico do zavrnitve priznati le, če nam navedete razloge nadrejenega pomena, npr. morebitno nevarnost za življenje ali zdravje. Ob tem obstaja možnost, da se obrnete na za LIDL Slovenija d.o.o. k.d. pristojen nadzorni organ ali na pooblaščenca za varstvo podatkov podjetja LIDL Slovenija d.o.o. k.d.

Vedno imate možnost, da se obrnete na pristojen nadzorni organ (Informacijski pooblaščenec RS) ali na pooblaščenca za varstvo podatkov podjetja LIDL Slovenija d.o.o. k.d.

9.1 Kontaktna oseba v primeru vprašanj ali izvajanja vaših pravic v zvezi z varstvom podatkov

Pri vprašanjih glede spletne strani ali pri uveljavljanju vaših pravic v zvezi z obdelavo vaših podatkov (pravice v zvezi z  varstvom podatkov) se lahko obrnete na našo podporo kupcem INFOFON: https://www.lidl.si/sl/kontaktni-obrazec.htm.


9.2 Kontaktna oseba v primeru vprašanj o varstvu podatkov

Če imate nadaljnja vprašanja o obdelavi vaših osebnih podatkov, se lahko obrnete na internega pooblaščenca za varstvo podatkov pri družbi Lidl Slovenija (gl. razdelek 10).

 

Določbe o varstvu osebnih podatkov veljajo za obdelavo podatkov s strani družbe LIDL Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, 1218 Komenda ("upravljavec") ter za spletišče www. lidl.si.

 

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri družbi LIDL Slovenija d.o.o. k.d. je dosegljiva na zgoraj navedenem naslovu oz. na e-naslovu: skrbnik_OP@lidl.si.