Hana Verdev

Najbolje se počuti v naravi, kjer cestno in gorsko kolesari, planinari, pleza, igra golf, jaha, SUP-a, deska ..., v zimskem času pa jo kot učiteljico smučanja lahko srečamo na katerem od bližnjih smučišč ali pa na urejenih progah za tek na smučeh. Njeno navdušenje za šport in ustrezno prehrano je skorajda "nalezljivo", zato se boste še lažje prepustili njenim motivacijskim nasvetom in vzpodbudam za zdrav življenjski slog.