Lidl Slovenija | Preprosto več za vas
The browser is not supported
To display the website correctly, please use one of the following browsers.CautionPlease update your browser, if you proceed with this browser, your shopping experience might not be successful!

Pogoji sodelovanja »Kolo sreče«

1. Namen nagradne promocije

Družba Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Nemčija (v nadaljnjem besedilu: »LIDL«) organizira nagradno promocijo z nazivom »Kolo sreče«, ki je na voljo samo registriranim uporabnikom aplikacije Lidl Plus (glejte https://www.lidl.si/c/lidl-plus) in razdelek o pomoči v aplikaciji Lidl Plus).


2. Sodelujoči

Sodelujejo lahko vse fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

• Oseba je registriran uporabnik aplikacije Lidl Plus in si lahko aplikacijo Lidl Plus prenese prek aplikacije App Store, Google Store ali Google Play

• Oseba je državljan Republike Slovenije

• Oseba je stara najmanj 18 let

• Oseba je sprejela pogoje sodelovanja (strinjanje se poda s tem, ko posameznik zavrti Kolo sreče)


3. Sodelovanje

Nagradna promocija poteka od 7. 9. 2023 do preklica.

Za sodelovanje se morate med postopkom plačila na blagajni identificirati kot registriran uporabnik aplikacije Lidl Plus, kar naredite s skeniranjem digitalne kartice Lidl Plus.

Po vsakem nakupu mora preteči vsaj 1 ura, če se želite ponovno potegovati za promocijo Kolo sreče.

O tem, da lahko zavrtite Kolo sreče boste samodejno obveščeni prek aplikacije Lidl Plus.

Z izbiro promocije Kolo Sreče se bo pojavilo kolo, ki ga je možno zavrteti s klikom na ekran telefona. Po končanem vrtenju se bo prikazal pridobljeni kupon, ki se bo shranil v razdelek »kuponi«. Če bo dobitek / kupon še vedno veljaven, se lahko med naslednjim nakupom unovči (upoštevajte pogoj za unovčenje, naveden v 4. členu).

Nagrada, ki jo posameznik prejme v sklopu promocije Kolo sreče ima omejeno obdobje veljavnosti (obdobje je ustrezno navedeno) in bo v aplikaciji Lidl Plus vidna oz. shranjena zgolj toliko časa (v razdelku kuponi).

Vsako polje Kolesa sreče vsebuje nagrado.

Po poteku veljavnosti promocije Kolo sreče, ta samodejno ne bo več prikazana in v sami promociji posamezniku ne bo več moč sodelovati.


4. Nagrade

Nagrade so naključne. Na voljo so v obliki odstotkovnega popusta na določene izdelke (10%- 100 % - brezplačni izdelek itd.).

Popusti bodo zmagovalcem prikazani v obliki kupona v aplikaciji Lidl Plus, za njihovo unovčenje pa veljajo naslednji pogoji:

• Unovčijo se lahko samo v trgovinah Lidl, ki sodelujejo v programu Lidl Plus.

• Kupon je mogoče unovčiti samo pri naslednjem obisku trgovine (ne takoj, ko ga osvojite) oziroma s potekom obdobja - 1 ure.

• Kupon je treba aktivirati in unovčiti v navedenem obdobju veljavnosti, navedeno na kuponu.

• Kupona ni mogoče prenesti na drugo osebo ali ga zamenjati za denar.

• Fizični kuponi se ne izdajajo in se ne morejo natisniti.


5. Obvestilo o nagradi

Takoj ko se Kolo sreče ustavi, bo sodelujoči o prejemu nagrade obveščen preko aplikacije Lidl Plus.


6. Odgovornost

Vsak sodelujoči v nagradni promociji se strinja in potrjuje, da družba LIDL ni in ne more biti odgovorna za kakršne koli napake, izgube ali nepravilnosti, do katerih lahko pride pri pošiljanju informacij, če so te posledica napake v prenosu ali katere koli druge napake ali opustitve, ki so posledica telekomunikacijskih težav, težav v podatkovnem prometu, preobremenitve ali internetne povezave ali katerega koli drugega razloga, ki ga ni mogoče pripisati družbi LIDL.

Družba Lidl je odgovorna za škodo, če jo zagreši namerno in zavestno ali iz hude malomarnosti.

7. Izključitve

Družba LIDL si pridržuje pravico, da iz nagradne promocije izključi sodelujočega, ki krši pogoje, brez predhodnega obvestila in mu prepreči nadaljnje sodelovanje. Vsi, ki sodelujejo s pomočjo prepovedanih sredstev (npr. orodij za vdor, virusov, trojanskih konjev itd.), bodo iz sodelovanja izključeni. Skupinsko, ter sodelovanje na podlagi avtomatizirane in profesionalne storitve ni dovoljeno.


8. Predhodna prekinitev

Družba LIDL si pridržuje pravico do prekinitve nagradne promocije brez predhodnega obvestila iz razlogov, na katere nima vpliva, na primer:

• Zaradi tehničnih razlogov (npr. virusov v sistemu, poseganja, okvar strojne ali programske opreme itd.) ali

• Če iz pravnih razlogov ni mogoče izvajati nagradne promocije.

• Če je prekinitev posledica nezakonitega in kaznivega ravnanja sodelujočega, lahko družba LIDL od tega sodelujočega zahteva povračilo za vso škodo, ki jo utrpi.

9. Davki

Nagrade so manjših vrednosti in ne presegajo zneska, ki zapade obdavčitvi z dohodnino. V primeru, da je nagrada obdavčena z dohodnino, le to obračuna in plača organizator nagradne promocije, zato morajo zmagovalci pred prevzemom nagrade posredovati informacije, potrebne za obračun dohodnine.


11. Pritožba

Pritožba ni mogoča.


Lidl Stiftung & Co. KG, 1. 10. 2023