Lidl Slovenija | Preprosto več za vas
The browser is not supported
To display the website correctly, please use one of the following browsers.CautionPlease update your browser, if you proceed with this browser, your shopping experience might not be successful!
Text And Image Section

EKOKMETIJA HABJAN – SOLATA, PARADIŽNIK, PAPRIKA, ČESEN, PETERŠILJ, BUČE HOKAIDO IN ZELJE IZ EKOLOŠKE PRIDELAVE

Na posestvu Habjan je zgodovina bogata, tradicija dolga in volja vsako leto močnejša. Gre za družinsko kmetijo, ki se je prenašala iz roda v rod, objekti, ki stojijo na lokaciji kmetije, pa so na zemljevidih vidni že od leta 1780, kar pomeni, da tukaj zemljo obdelujejo že stoletja. Kmetija obsega 27 hektarjev obdelovalnih površin, na katerih pridelujejo zelenjavo in žita, imajo pa tudi nekaj pokritih površin – rastlinjakov. S pridelavo zelenjave so se začeli ukvarjati leta 2012, ko so opazili veliko povpraševanje po ekološki zelenjavi. »Postati pridelovalec je prišlo bolj kot izziv oziroma je do tega pripeljal splet okoliščin. Takrat sem postal zelo aktiven v Združenju ekoloških pridelovalcev in predelovalcev Deteljica in kasneje v Zvezi društev ekoloških kmetov Slovenije, zato sem videl priložnost za razvoj kmetije,« pravi Tomaž Habjan, vodja ekokmetije Habjan. Ena izmed njihovih zanimivih posebnosti je, da s pomočjo deževnikov pridelujejo svoj kompost (vermikompostiranje), ki ga potem uporabljajo pri pridelavi zelenjave.

Sodelovanje z Lidlom in soočanje z izzivi

Na kmetiji pravijo, da kot manjši pridelovalci niso še nikoli neposredno sodelovali z veliko trgovsko verigo. Zagotovo je to zanje velik izziv, s katerim pa so se pripravljeni spoprijeti z vsemi rokami. »Sodelovanje z Lidlom bo seveda drugačno kot z našimi trenutnimi partnerji, ki so večinoma javni zavodi, manjše trgovine in gostinci. Tega se zavedamo in to vidimo kot ogromno priložnost,« meni Habjan, ki to vidi kot ogromen premik v pravo smer kmetovanja na Slovenskem. Po drugi strani pa bo to sodelovanje kmetiji omogočilo poenostavitev procesov, saj imajo trenutno veliko manjših kupcev, kar pomeni velik zalogaj pri logistiki.

Novo sodelovanje pa ni edini izziv, s katerim se sooča družina Habjan. Poudarjajo namreč, da je največji izziv spopadanje s podnebnimi spremembami, saj je zelenjavo na prostem čedalje težje pridelati oziroma je v pridelavo treba vložiti več kapitala. Nestanovitno vreme z ujmami je v zadnjih letih prizadelo veliko kmetij, zmanjšalo prihodke in jih prisililo v reorganizacijo pridelave. Za pristop k Lidlu so se odločili, ker skuša Lidl pridelovalcem stopiti naproti in jim pomagati, da bo prodaja pridelkov učinkovitejša in njihovo ime bolj prepoznavno.


Načrti in cilji za prihodnost

Pridelovanje zelenjave in ponudba ekoloških pridelkov sta ponovno postala cenjena in spoštovana. Potrošniki se zavedajo pomena svežih pridelkov na svoji mizi, zato sta njihova pridelava in nadaljnji razvoj ključna. »Prihodnost kmetijstva je zavita v meglo, saj je podvržena velikim tveganjem. Izpostavljeni smo sociogospodarski sferi, ki se ves čas spreminja, in če želiš biti uspešen, moraš nenehno slediti dogajanju v okolju,« pravi Habjan, ki meni, da se »kmet rodiš, ne pa postaneš«. V skladu s svojo vizijo si želijo kmetijo v prihodnosti razširiti: postati vodilni pridelovalec ekološke hrane v lokalnem okolju. Nadaljnje cilje in uspehe pa na kmetiji Habjan nameravajo doseči s sledenjem vodilu: »Treba si je upati iti iz cone udobja, saj edino tako pride do napredka.«