Lidl Slovenija | Preprosto več za vas
The browser is not supported
To display the website correctly, please use one of the following browsers.CautionPlease update your browser, if you proceed with this browser, your shopping experience might not be successful!

1 Področje uporabe in razmerje do drugih predpisov

Ti pogoji uporabe urejajo uporabo storitve račun Moj Lidl. Storitev račun Moj Lidl upravlja Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm (v nadaljnjem besedilu: »Lidl Stiftung«, »mi« ali »nas«), druga podjetja skupine Lidl (v nadaljnjem besedilu skupaj: »skupina podjetij« [ https://www.lidl.si/c/partnerske-drzave/s10020640]) so vključena v zagotavljanje storitev. Trenutno veljav-ne pogoje si lahko kadar koli prikličete [ https://www.lidl.si/c/moj-lidl-racun-splosni-pogoji-uporabe/s10020653] in shranite ali natisne-te. Po sklenitvi pogodbe besedila pogodbe ne shranjujemo.


Račun Moj Lidl, ki je zaščiten z geslom, vam omogoča ogled vaših podatkov iz različnih spletnih storitev skupine podjetij, npr. spletne trgovine Lidl, aplikacije Lidl Plus itd. (v nadaljnjem besedilu vsaka zase: »ciljna storitev«), dostop do njih ter njihovo upravlja-nje in urejanje na osrednjem mestu za shranjevanje (v nadaljnjem besedilu: »portal«). Ponuja vam tudi preprost sistem enkratne registracije, ki se imenuje enotna storitev prijave (v nadaljnjem besedilu: »SSO«) (skupaj: »račun Moj Lidl« ali »storitev«).


Po enkratni registraciji za ciljno storitev vam SSO omogoča uporabo nadaljnjih ciljnih storitev z istim uporabniškim imenom in geslom, če je SSO vključen v zadevno ciljno storitev.

Storitev se zagotavlja na podlagi naslednjih pogojev uporabe računa Moj Lidl (»pogoji uporabe«).


Ti pogoji uporabe ne veljajo za ločena pogodbena razmerja s tretjimi osebami v okviru ciljnih storitev; na primer za nakup izdelkov ali storitev. V takšnih primerih veljajo samo posebni pogoji zadevne ciljne storitve.

2 Registracija, račun in sklenitev pogodbe

Za uporabo računa Moj Lidl je potrebna registracija za ciljno storitev, povezano s SSO, pri čemer mora uporabnik ustvariti geslo za račun Moj Lidl. To se skupaj z vašim e-poštnim naslovom ali številko mobilnega telefona uporablja za dostop do vašega računa Moj Lidl.


Podatki, ki jih uporabnik navede v okviru postopka registracije, morajo biti pravilni. Podatki tretjih oseb se ne smejo navajati. Če se podatki pozneje spremenijo, jih mora uporabnik takoj prilagoditi na portalu.


Odvisno od ciljne storitve je treba med postopkom registracije preveriti bodisi vaš e-poštni naslov bodisi številko mobilnega telefona. Za ta namen vam bomo poslali e-pošto ali SMS s potrditveno kodo. Brez preverjanja e-poštnega naslova ali številke mobilnega telefona postopka registracije ni mogoče nadaljevati.


Zavezujočo ponudbo za registracijo za uporabo računa Moj Lidl posredujete tako, da po postopku registracije kliknete gumb »Registriraj se«. Preden izberete ta gumb, lahko registracijo kadar koli prekličete ali spremenite podatke, ki ste jih navedli, tako da izbrišete, dodate ali popravite vnose v različnih poljih ali zaprete ciljno storitev. Po zaključku postopka registracije lahko informacije, ki so na voljo na vašem osebnem portalu, kadar koli spremenite.


Po prejemu vaše ponudbe za sklenitev pogodbe vam bomo na elektronski naslov, ki ste ga navedli ob registraciji, poslali potrdilo o prejemu ponudbe (»Potrditev naročila«). Ta potrditev naročila predstavlja tudi naš sprejem ponudbe za sklenitev pogodbe o uporabi (»sklenitev pogodbe«). Storitev lahko uporabljate takoj, ko prejmete potrditev naročila.


Po končani registraciji vam bo samodejno dodeljena številka stranke.


Podatke o dostopu sme uporabljati izključno ustrezni pooblaščeni uporabnik in morajo biti z ustreznimi ukrepi zaščiteni pred nepooblaščenim dostopom tretjih oseb. Če uporabnik opazi nepooblaščeno uporabo storitve, mora o tem nemudoma obvestiti Lidl Stiftung. Uporabnik odgovarja za posledice uporabe s strani tretjih oseb, če je zanjo odgovoren ali je ne ustavi.

Račun Moj Lidl se v napravah z operacijskim sistemom Android lahko uporablja le, če naprava uporablja brskalnik Google Chrome.

3 Predmet storitve

Predmet storitve račun Moj Lidl je zagotavljanje enotne, z geslom zaščitene SSO za različne ciljne storitve v skupini podjetij. To v bistvu pomeni, da se ustvarjeni račun Moj Lidl lahko po enkratni registraciji in avtentifikaciji uporabi za prijavo v vse ciljne storitve, povezane z računom Moj Lidl, ne da bi bila potrebna ločena registracija ali ponovna predložitev podrobnih uporabniških podatkov.


Za priročno prijavo imate tudi možnost aktiviranja funkcije »Ostani prijavljen«. Po aktiviranju funkcije se v brskalniku vaše naprave nastavi stalni piškotek (6 mesecev), ki zagotavlja, da vas bo račun Moj Lidl prepoznal ob naslednjem obisku. Tudi ta piškotek lahko kadar koli zbrišete prek nastavitev v brskalniku.


Če se registrirate za povezano ciljno storitev, ne da bi se pred tem registrirali za druge ciljne storitve, boste samodejno vzpostavili račun Moj Lidl. Če ste se predhodno registrirali za drugo ciljno storitev, povezano z računom Moj Lidl, se lahko preprosto prijavite v ciljno storitev s svojimi obstoječimi poverilnicami. Če bi skupina podjetij v prihodnosti ponudila nove ciljne storitve, jih boste morda tudi lahko uporabljali prek svojega računa Moj Lidl. Za posamezne ciljne storitve lahko veljajo dodatni pogoji uporabe.


SSO vam zagotavlja identiteto na več portalih, ki jo ti prepoznajo in preverijo povezane ciljne storitve, ki jih lahko upravljate prek portala. Portal vam omogoča, da si na enem osrednjem mestu ogledate svoje podatke iz različnih ciljnih storitev, dostopate do njih, jih upravljate in popravljate. Portal hrani vaše osnovne podatke in informacije o stranki ter osnovne podatke in informacije o strankah, ki ste jih navedli pri uporabi drugih ciljnih storitev. Na ta način si lahko vse svoje osnovne podatke o stranki, podatke za prijavo, informacije o svojih okoliščinah in interesih iz razdelka »O meni«, informacije o ugodnostih, če so bile posredovane prostovoljno, ter informacije o deponiranih plačilnih sredstvih, zgodovini nakupov in naročil ogledate na osrednjem mestu na portalu. Po potrebi se bodo vaši podatki posredovali ustrezni ciljni storitvi, kadar se uporabljajo posebne ponudbe, da se omogoči izvedba zadevne transakcije (glejte poglavje 7 v nadaljevanju).


Uporaba računa Moj Lidl je brezplačna. Vendar bi uporaba konkretne ciljne storitve lahko vključevala stroške, ki so pregledno prikazani pri zadevni ponudbi v skladu z zakonskimi zahtevami. To velja tudi za morebitne zahtevane storitve tretjih oseb, kot je na primer internetna povezava.


Med uporabo storitve Lidl Pay v aplikaciji Lidl Plus lahko uporabnik za vse svoje ciljne storitve aktivira tako imenovano »dvostopenjsko avtentifikacijo«. Po aktiviranju dvostopenjske avtentifikacije bo uporabnik ob vsaki prijavi v svoj račun Moj Lidl moral dodatno vnesti tudi kodo za preverjanje, ki bo poslana na njegovo številko mobilnega telefona ali e-poštni naslov, registriran pri nas.

4 Preklic

4.1 Pravica do preklica pogodbe

To pogodbo imate pravico preklicati v 14 dneh brez navedbe razloga. Preklicni rok je 14 dni od dneva sklenitve pogodbe.


Če želite uveljaviti pravico do preklica, nas morate o tem obvestiti na naslov:


Lidl Stiftung & Co. KG

Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Nemčija

Telefon: 01 888 92 72

E-naslov: varstvopodatkov@lidl.si.


z jasno izjavo (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti) o vaši odločitvi o preklicu te pogodbe. Za to lahko uporabite priloženi vzorec obrazca za preklic, vendar to ni obvezno. Za upoštevanje preklicnega roka zadostuje, da obvestilo o uveljavljanju pravice do preklica pošljete pred iztekom preklicnega roka.

4.2 Posledice preklica

Če prekličete to pogodbo, vam moramo brez odlašanja in najpozneje v 14 dneh od dneva, ko smo prejeli obvestilo o preklicu te pogodbe, povrniti vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov, nastalih, ker ste izbrali vrsto dostave, ki ni najcenejša standardna dostava, ki jo ponujamo). Za to povračilo bomo uporabili enaka plačilna sredstva, kot ste jih uporabili pri prvotni transakciji, razen če je z vami izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru vam ne bomo zaračunali stroškov tega povračila.


Če ste zahtevali, da se storitve začnejo v preklicnem roku, nam morate plačati razumen znesek, ki ustreza deležu že opravljenih storitev do trenutka, ko ste nas obvestili o uveljavljanju pravice do preklica te pogodbe, v celotnem obsegu storitev, predvidenih v pogodbi.

4.3 Obrazec za preklic

Za ogled PDF datoteke potrebujete Adobe Acrobat Reader.

5 Garancija, odgovornost

V okviru posameznih ciljnih storitev je za zagotavljanje storitev odgovoren izključno njihov upravljavec. Lidl Stiftung ne odgovarja za morebitne zahtevke, ki izhajajo iz tega. Enako velja tudi za druge prispevke neodvisnih tretjih oseb, kot je na primer ponudnik interneta.


Lidl Stiftung odgovarja samo za odškodninske zahtevke uporabnika, ki izhajajo bodisi iz izgube življenja, telesne poškodbe ali škode za zdravje bodisi iz kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti (temeljnih obveznosti), ter za drugo škodo, ki je posledica namerne kršitve dolžnosti ali hude malomarnosti Lidl Stiftung, njenih zakonitih zastopnikov ali namestnikov. Bistvene pogodbene obveznosti so obveznosti, katerih izpolnitev je nujna za dosego cilja pogodbe. V primeru kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti Lidl Stiftung odgovarja le za predvidljivo škodo, značilno za pogodbo, če je škoda posledica preproste malomarnosti, razen če odškodninski zahtevki uporabnika temeljijo na izgubi življenja, telesnih poškodbah ali škodi za zdravje. Kakršna koli odgovornost Lidl Stiftung za garancije, ki so izrecno označene kot take, in za zahtevke na podlagi zakona o odgovornosti za izdelke, ostane nespremenjena.

6 Odpoved, izbris

Lidl Stiftung in uporabnik lahko kadarkoli brez odpovednega roka prekineta uporabniško razmerje za račun Moj Lidl. V okviru upravljanja računa Moj Lidl lahko uporabnik kadarkoli sproži brisanje računa.

Lidl Stiftung lahko razmisli o odpovedi zlasti, če uporabnik krši pogoje uporabe. Dokler takšni dogodki niso pojasnjeni, se lahko uporabniški podatki blokirajo.

Pridržujemo si zlasti pravico do popravka ali izbrisa vašega računa Moj Lidl ali posameznih vnosov v njem v primeru napačnih informacij.

7 Varstvo podatkov

Obdelava vaših osebnih podatkov poteka ob ohranjanju vaših zakonskih pravic do varstva podatkov. Za izvedbo storitve je treba podatke, ki ste jih zagotovili, posredovati ponudniku ustrezne ciljne storitve, ki jo želite uporabiti, da se omogoči avtentifikacija uporabnika in zagotovitev storitve, kot je podrobno navedeno v ciljni storitvi (npr. pošiljanje in plačilo naročenih izdelkov).

Dodatne podrobnosti v zvezi s tem so na voljo v naših informacijah o varstvu podatkov [ https://www.lidl.si/c/moj-lidl-racun-varstvo-osebnih-podatkov/s10020646].

8 Končne določbe

Pogodbeni jezik je slovenščina.


Neveljavnost, ničnost in/ali neizvedljivost posameznih določb te pogodbe ne vpliva na veljavnost preostalih določb. Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta neveljavno, nično ali neizvedljivo določbo nadomestili s takšno veljavno in izvedljivo določbo, ki se po svoji vsebini najbolj približa cilju, ki sta ga stranki želeli doseči z neveljavno določbo. Ustrezno velja tudi za vrzeli v dogovoru. Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta stranki sklenili v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi. Pisna oblika velja tudi za odpoved.


Evropska komisija zagotavlja spletni portal za reševanje sporov, ki je na voljo na naslovu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vendar nismo dolžni in nismo pripravljeni sodelovati v postopku reševanja sporov pred arbitražnim odborom potrošnikov.


Stranki si bosta vse spore prizadevali reševati sporazumno in na miroljuben način.


V kolikor to ne bo mogoče, je za odločanje o vseh sporih iz okvirne ali individualne pogodbe ali v sporih v zvezi s temi pogodbami izključno pristojno sodišče po sedežu družbe Lidl Slovenija, uporablja se slovensko pravo.

Pogoji uporabe računa Moj Lidl

Za ogled PDF datoteke potrebujete Adobe Acrobat Reader.